Відпустки медичних працівників

29 січня 2022
41560
Середній бал: 5 із 5
Експертна редакція порталу

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити

Скачайте приклади оформлення:
Типова форма наказу про відпусткуСкачайте приклад оформлення
Довільна форма наказу про відпусткуСкачайте приклад оформлення

Питання, що стосуються відпусток медичних працівників, регулюють:

 • Конституція України (ст. 45)
 • КЗпП (глава V «Час відпочинку»)
 • Закон України «Про відпустки»
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
 • спеціальні законодавчі акти, що регулюють правовідносини у сфері охорони здоров’я (Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»)
 • підзаконні акти ­(постанова КМУ № 1290)

Зміни в медичному законодавстві у 2021 році

Відпустка — це один із видів часу відпочинку зі збереженням за медичним працівником місця роботи або посади, термін якого встановлено законом або колективним договором. При цьому заробітна плата може зберігатися або ні, також можлива виплата певної соціальної допомоги.  

Законом України «Про відпустки» право на відпустки надається:

 • працівникам, які мають трудові правовідносини із закладами та організаціями усіх форм власності
 • особам, що пов’язані із фізичною особою умовами трудового договору
 • іноземним громадянам та особам без громадянства, які працюють в Україні

Щорічна відпустка медичним працівникам

Конвенцією Міжнародної організації праці 1970 року встановлюється мінімальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки — три робочих тижні за один календарний рік роботи.

Національне законодавство встановлює тривалість щорічної основної відпустки щонайменше 24 календарних дні.

Проте існує категорія працівників, зокрема у галузі охорони здоров’я, які мають право на подовжений термін відпочинку. Так, інваліди ІІІ групи мають право на 26 календарних днів основної відпустки, інваліди ІІ та І групи — мінімум 30.

Час виходу у відпустку

Медичний працівник, який перебуває у трудових взаємовідносинах із закладом перший рік, має право вийти у щорічну відпустку після шести місяців безперервної роботи. Якщо особа висловлює бажання реалізувати своє право на щорічну відпустку не відпрацювавши піврічний термін, їй надається відпустка тривалістю пропорційною до відпрацьованого часу.

За другий та наступні роки співпраці із закладом відпустки медичних працівників надаються у будь-який період робочого року.

Стаж роботи, що дає медпрацівнику право на щорічну основну відпустку

Право на щорічні основні відпустки медичних працівників надає стаж роботи, до якого зараховують:

 • фактично відпрацьований час (також на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка
 • час, коли працівник не працював, але місце роботи (посада) та зарплата повністю або частково за ним зберігалися відповідно до законодавства (також у час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу)
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога за умовами державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Стаж роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку

Право на щорічні додаткові відпустки медпрацівників надає стаж роботи, до якого зараховують:

 • фактично відпрацьований у шкідливих, важких умовах або із особливим характером праці час, за умови, що ці фактори діють на працівника не менше половини тривалості робочого часу, встановленої для працівників цієї професії чи посади
 • час щорічної основної та додаткової відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці
 • час роботи вагітних жінок, переведених на легшу роботу на основі медичного висновку, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих чинників 

Максимальна тривалість відпустки медичного працівника

Чинним законодавстом встановлено обмеження максимальної тривалості щорічних основної та додаткової відпусток медичних працівників, а також працівників інших галузей, що становить 59 календарних днів, у закладах усіх форм власності.

Додаткова відпустка медпрацівника у приватних медичних закладах

За власником приватного медичного закладу залишається право запроваджувати колективним договором щорічні додаткові відпустки медичних працівників та встановлювати їх тривалість, навіть понад мінімальну, визначену законодавством для певної спеціальності чи категорії працівників, задіяних на певних видах роботи. Якщо умовами колективного договору додаткову відпустку визначено як оплачувану, то вона має надаватися і оплачуватися з прибутку медичного закладу.

Категорії  медичних працівників, які мають право на отримання відпустки у зручний для них час

На відпустку повної тривалості, навіть попри незакінчений шестимісячний термін безперервної роботи з моменту підписання трудового договору, у комфортний для них час мають такі категорії працівників:

 • неповнолітні особи
 • інваліди
 • жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї
 • жінки-матері двох або більше дітей віком до 15 років або дитини-інваліда
 • одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері)
 • опікуни або інші самотні особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків
 • дружини (чоловіки) військовослужбовців
 • ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
 • ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, які підлягають дії Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу
 • інші категорії, передбачені законодавством, колективним або трудовим договором

Складаючи графік надання  відпусток медичних працівників, насамперед слід враховувати інтереси цих працівників.

Калькулятор дати закінченння відпустки

Приклади наказів про надання відпустки медпрацівникам

Приклад типової форми наказу про надання відпустки медичним працівникам

Відпустки медичних працівників

Скачати

✅✅✅ Строк зберігання документів про відпустки медичних працівників

Приклад довільної форми наказу про надання відпустки медичним працівникам

Відпустки медичних працівників

Скачати

Графік відпусток медичних працівників на 2022 рік

Відповідно до Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2000 №204-о, відпустки медичних працівників надаються згідно з графіком відпусток на кожний календарний рік, що складається до 5 січня поточного року. Графік відпусток затверджується розпорядчим актом керівника та профспілковою організацією. Конкретна форма графіка відпусток законом не передбачена, тому кожен конкретний медичний заклад може послуговуватися власною, зручною для нього, формою.

✅✅✅ Зразок графіка відпусток медпрацівників на 2022 рік

Порядок надання щорічних відпусток медичним працівникам

Керівництво має за два тижні до надання відпустки письмово повідомити працівника про надання відпусток, щодо яких медичним закладом складається графік.

Якщо працівник хоче змінити період відпустки, встановлений графіком, то він має подати заяву з проханням про її перенесення. Керівник приймає рішення з цього питання на свій розсуд з урахуванням виробничих потреб і, у разі позитивного рішення, видає відповідний наказ.

Якщо мова йде про види відпусток, які не вносять у графік (відпустка на навчання, творча відпустка і т.д.), або медичний заклад взагалі не складає графік відпусток медичних працівників, працівник подає заяву з проханням надати йому відпустку. На підставі цієї керівник видає наказ.

Працівник має право відмовитися від відпустки та вимагати її перенесення, якщо:

 • медичний заклад не повідомив у письмовому вигляді про надання йому щорічної відпустки не менш ніж за 2 тижні
 • медичний заклад не виплатив кошти у розмірі середньомісячної зарплати або матеріальну допомогу не менш ніж за 3 календарні дні до відпустки

Повернення надлишково виплачених коштів на відпустку при звільненні працівника

Якщо працівник звільняється з медичного закладу, використавши наперед щорічну відпустку повної тривалості за поточний трудовий рік, він має повернути закладу виплачені йому кошти за ті дні відпустки, які не належало працівнику використати, але вони були ним використані. Для цього бухгалтерія може на підставі наказу керівника вирахувати визначену суму із заробітної плати під час розрахунку з працівником. Іншим варіантом є внесення працівником необхідної суми до каси, але про це медичний заклад повинен повідомити працівника. Якщо працівник не вносить цю суму, медичний заклад має право звернутися до цієї особи із судовим позовом. У такому разі, якщо суд задовольняє вимогу позивача, відповідач, тобто працівник, виплачує не лише заборговану медичному закладу суму, але й суму судового збору.

logo