Виплачуємо допомогу на оздоровлення молодшому медперсоналу коштом місцевого бюджету

10 червня 2013
101
Середній бал: 5 із 5

Виплачуємо допомогу на оздоровлення молодшому медперсоналу коштом місцевого бюджету

Відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII пенсію за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення призначають при наявності спеціального стажу роботи (за переліком, що затверджується у порядку, який визначено Кабінетом Міністрів України) не менше 25 років та незалежно від віку. Перелік таких закладів охорони здоров’я і посад затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993 № 909.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

У пункті 2 Пояснення до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385, зазначено, що пункт охорони здоров’я (здоровпункт) створюється на підприємствах, в установах, організаціях і входить до складу поліклініки або амбулаторії.

Отже, у разі, якщо здоровпункт шахти під час роботи запитувача входив до складу поліклініки чи амбулаторії, період роботи на посаді медичної сестри у цьому здоровпункті буде зараховано до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.

У разі недотримання вказаних вище вимог цей період роботи може бути зарахований медичній сестрі до спеціального стажу лише у разі проходження здоровпунктом державної акредитації (яка б підтвердила те, що він є закладом охорони здоров’я).

Відповідно до пункту 1 Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765, акредитація закладу охорони здоров’я — це офіційне визнан-ня наявності в закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Зниження пенсійного віку особам, які доглядають інвалідів загального захворювання, чинним законодавством не передбачено.

logo