text
З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Законодавство про паліативну допомогу В Україні: закони, постанови, накази

  • 7 березня 2018
  • 495

Актуальність системного підходу до паліативної допомоги в Україні зростає разом із показниками захворюваності та смертності від тяжких та невиліковних хвороб. Система паліативної допомоги потребує належного правового регулювання. Адже це сприятиме подальшому її розвитку та ефективному функціонуванню.

Для розвитку та стабільного функціонування системи надання паліативної допомоги необхідно прийняти низку нормативно-правових актів, зокрема концептуальні та програмні документи, такі як стратегія розвитку паліативної допомоги в Україні, державна цільова програма розвитку паліативної допомоги, практичні галузеві стандарти для медичних та соціальних послуг та створити правові підстави для взаємодії медичної й соціальної галузей.  

Законодавство про паліативну допомогу В Україні: закони, постанови, наказиЧитайте: "Закупівля лікарських засобів: практичні аспекти"

Нормативно-правові акти

з організації та надання паліативної допомоги в Україні

Назва

Що встановлює

Основи законодавства України про охорону здоров’я
від 19.11.1992 № 2801-XII

Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров’я

Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист. Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої, зокрема, належить паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Стаття 354. Паліативна допомога

На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.

Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.

Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я

Закон України «Про соціальні послуги»
від 19.06.2003 № 966-IV

Визначає види соціальних послуг та порядок їх надання

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014-2018 роки»
від 20.10.2014 № 1708-VII

У межах програми передбачаються заходи щодо забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, організації надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та підготовки відповідних кадрів для надання такої допомоги

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
від 13.05.2013 № 333

Затверджено Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Він визначає механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування та форми власності діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770

Наказ МОЗ «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
від 03.07.2007 № 368

У Клінічному протоколі зазначено, що паліативна допомога є складовою частиною всесторонньої допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Доступ до неї не може бути штучно обмеженим через політичні, релігійні або соціальні обставини. Усі пацієнти, які потребують і виявляють бажання отримати такий вид допомоги, повинні отримати її. Полегшення страждань і симптомів проводять незалежно від стадії захворювання або інших чинників. Паліативну допомогу надають на кожній стадії ВІЛ-інфекції, а не лише у термінальній стадії хвороби, коли пацієнт помирає.

Також зазначено провідні принципи паліативної допомоги, її компоненти та підходи до надання такої допомоги

Наказ МОЗ «Про затвердження Примірного положення про лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз»
від 11.06.2010 № 483

Затверджено Примірне положення про лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз

Наказ МОЗ «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»
від 05.10.2011 № 646

Затверджено:

Порядок планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах, до якої входять, зокрема, хоспіси;

Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, яким передбачено і надання паліативної допомоги такими центрами;

Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, яким передбачено, зокрема, і направлення пацієнтів до хоспісів у разі необхідності в паліативній допомозі та задекларовано потребу у стаціонарній медико-соціальній допомозі, паліативній медичній допомозі

Наказ МОЗ «Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та штатного розпису закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», паліативного відділення»
від 07.11.2011 № 768 (статус наказу невідомий)

Затверджено:

Примірні штатні нормативи закладу охорони здоров’я «Хоспіс»;

Табель матеріально-технічного оснащення закладу охорони здоров’я «Хоспіс»;

Примірні штатні нормативи виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»;

Табель матеріально-технічного оснащення виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»;

Примірні штатні нормативи паліативного відділення;

Табель матеріально-технічного оснащення паліативного відділення

Наказ МОЗ «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів

Затверджено Уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі, розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Контроль болю», як джерела доказової інформації про найліпшу медичну практику.

зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі»
від 25.04.2012 № 311

Метою протоколу є організація паліативної допомоги та забезпечення адекватного знеболення, оптимізація симптоматичного лікування та реабілітації пацієнтів з хронічним больовим синдромом незалежно від виду болю, поліпшення якості життя хворої людини та осіб, що за нею доглядають

Наказ МОЗ «Про організацію паліативної допомоги в Україні»
від 21.01.2013 № 41

Затверджено Порядок надання паліативної допомоги та Перелік медичних показань для надання паліативної допомоги.

До захворювань, за яких показане надання паліативної допомоги, належать прогресуючі захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддаються лікуванню, спрямованому на одужання, та супроводжуються хронічним больовим синдромом та значними обмеженнями життєдіяльності за відсутності:

гострих захворювань;

хронічних захворювань у фазі загострення, які потребують лікування чи спостереження в умовах спеціалізованих відділень закладів охорони здоров’я;

гострих інфекційних та психічних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих та персоналу і потребують лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;

гострих хірургічних станів та станів після оперативних втручань, які внаслідок існуючої патології можуть потребувати реанімаційних заходів чи потребувати спостереження і лікування в умовах інтенсивної терапії

Наказ МОЗ «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
від 07.08.2015 № 494

Регулює питання обліку наркотичних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я, забезпечення доступу до знеболення пацієнтів, виписування рецептів ф-3

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду»
від 29.01.2016 № 58

Визначає стандарт надання соціальної послуги «паліативний/хоспісний догляд»

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»
від 03.09.2012 № 537

Визначає перелік соціальних послуг, які надаються відповідно до закону, включаючи соціальну послугу «паліативний/хоспісний догляд»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся