Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ

Медична справа

Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?

13 березня 2018
2496
Середній бал: 5 із 5

Підсумований облік робочого часу в медзакладі покликаний зменшити кількість понаднормових годин. Проте існує певна складність в розрахунках заробітної платні. На прикладах пояснюємо всі важливі нюанси оплати праці медпрацівників за підсумованого робочого часу

Нарахування доплат до мінімальної зарплати: порядок за підсумованого робочого часу

Пояснимо, як діяти, як виплачують доплати працівникові, якщо за підсумованого обліку робочого часу він відпрацював місячну норму годин, проте його заробітна платня нижча від мінімальної. Обліковим періодом є квартал.

Стаття 8 Закону України № 1801-VІІІ від 21.12.2016 «Про державний бюджет України на 2017 рік» визначає рівень мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року складає 3200 грн. Розмір же посадового окладу працівника за І тарифним розрядом складає 1600 грн (постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»). Посадові оклади решти працівників легко розрахувати, перемноживши 1600 грн на відповідний коефіцієнт.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Якщо ж нарахована заробітна платня все ж не  сягає встановленого мінімуму, такому працівникові необхідно доплатити до рівня мінімальної заробітної плати. Виплати здійснюють одночасно з виплатою зарплати щомісячно.

Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Реимбурсация в Украине" 

Розрахунок доплат  

Медичний персонал закладів охорони здоров’я працює на підставі підсумованого обліку робочого часу. Обліковим періодом вважають рік. Заробітна платня виплачується щомісячно за фактично відпрацьований час. Доплату за час, відпрацьований понаднормово, нараховують понад розмір мінімальної заробітної плати. Подібна вимога міститься в ч. 2 ст. 31 Закону України № 108/97-ВР від 24.03.1995 року «Про оплату праці». Оплату за понаднормові години здійснюють в кінці облікового періоду чи при звільненні.

Оплату праці працівникам, які працюють на підставі підсумованого обліку робочого часу, здійснюють за певними правилами.

№ з/п

Підстави для оплати

Розмір оплати

1

Працівник відпрацював більше місячної норми, проте місяць не є останнім в обліковому періоді

Доплата за понаднормовий час в цьому місяці здійснюватись не буде

2

Працівник відпрацював менше місячної норми

Мінімальна зарплата буде виплачена в розмірі, пропорційному до відпрацьованої норми годин. (ч. 5 ст. 31 Закону України «Про оплату праці»)

3

Працівник відпрацював години відповідно до графіка, проте це менше місячної норми

Розмір мінімальної зарплати зменшать пропорційно до відпрацьованої норми годин

В роз’ясненні Мінсоцполітики, зазначеному в Законі України № 1774-VІІІ від 06.12.2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» прописано:

Якщо працівник за підсумованого обліку робочого часу виконав роботу в межах встановленої тривалості, яка менша нормальної тривалості робочого часу за графіком, він отримує зарплату не меншу від мінімальної.

Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности" 

Розрахунок погодинної тарифної ставки

Поясним на прикладі: як розрахувати розмір заробітної плати сторожу поліклініки, який відпрацював усі години в серпні  2017 року відповідно до графіка, що перевищує встановлену норму робочого часу в цьому місяці? Як правильно розрахувати розмір оплати за понаднормову роботу в нічний час та святкові дні?

Для правильного розрахунку рівня заробітної плати необхідно мати ряд вихідних даних.

 • Посадовий оклад сторожа – 1600 грн
 • У серпні він відпрацював: усі зміни за графіком, загальною тривалістю 183 год, у тому числі – в нічний час відпрацював 54 год
 • У святковий день 24 серпня він відпрацював 8 год в межах місячної норми
 • Обліковим періодом є рік
 • Норма робочого часу в серпні місяці 2017 року становила 175 год
 • Доплата сторожа за роботу в нічний час складає 35% посадового окладу

Обчислення місячної заробітної платні наведемо в таблиці.

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн

Вартість однієї відпрацьованої години

1600,00 грн ÷ 175 год

9,14

Доплата за роботу у святковий день

9,14 грн × 8 год × 1

73,12

Доплата за роботу в нічний час

9,14 грн × 54 год × 35%

172,75

Доплата до мінімальної зарплати

3200,00 грн – (1600,00 грн + 73,12 грн)

1526,88

Заробітна платня за серпень

1600,00 грн + 73,12 грн + 172,75 грн +1526,88 грн

3372,75

Доплата за відпрацьований понаднормовий час у серпні не здійснюється. Виплати будуть проведені в останній місяць облікового періоду за підсумованого обліку робочого часу.

Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Помилки лікарів в атестаційному звіті і складанні довідки ПАЦ

Чергування протягом 24 годин в медзакладі

В медичних закладах, які провадять роботу безперервно, виникає необхідність в чергуваннях медичних працівників. Для початку визначимось з поняттям, що ж таке «чергування»? Тлумачення цього поняття не існує в жодному нормативному документі. Навіть Кодекс законів про працю України (надалі, Кодекс) не проливає світла на це поняття. Тому під терміном «чергування» розуміють ситуацію, коли працівник залишається на робочому місці та виконує свої функціональні обов’язки до початку та після закінчення звичного робочого дня (тобто, у вечірній та нічний час), у вихідні (неробочі) дні та свята.

 Разом з тим, Кодекс наводить категорії працівників, яких залучати до чергувань заборонено. Зокрема, роботу у нічний час заборонено виконувати:

 • вагітним жінкам
 • жінкам, що виховують дітей віком до трьох років (ст. 176 Кодексу)
 • особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку (ст. 192 Кодексу)
 • інвалідам (можна залучати лише за їхньою згодою та у тих випадках, коли така робота не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 Кодексу))

    В медичних закладах, в яких робота провадиться цілодобово, використовують щомісячний підсумований облік робочого часу. Нічна зміна має дорівнювати денній та тривати не довше 12 годин. Ставити у графік працівника до роботи протягом двох змін підряд забороняється. 

    Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Аптечка для першої медичної допомоги — оновлений склад

    Складаючи графіки роботи та підсумовуючи тривалість робочого часу, важливо враховувати характер та умови праці. Доводять графіки до відома працівників за місяць до введення їх в дію (в жодному разі не пізніше цього терміну).

    В окремих випадках за рішенням трудового колективу дозволяється працювати протягом 24 годин (щоправда, ця норма не стосується водіїв санітарного транспорту). Така тривалість чергування може бути встановлена лише за згодою працівника та після погодження з профспілковим комітетом.

    Умови роботи адміністрація медичного закладу прописує в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Окремим розділом в документі виокремлюють організацію праці колективу для організації цілодобової та якісної медичної допомоги населенню (відповідно до наказу МОЗ України № 204-о від 18.12.2000 року «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку»). В цьому розділі документа, зокрема, передбачають можливість залучення до чергувань у стаціонарі лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів. Правила внутрішнього трудового розпорядку погоджують з профспілковим комітетом.

    Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Особиста гігієна паліативного хворого: навчаємо родичів

    Скорочення норми годин для співробітників, які працюють за графіком

    Для медпрацівників, які працюють за графіком, виникає питання скорочення норми годин робочого часу у зв’язку зі святковими днями відповідно до підсумованого обліку робочого часу. Наприклад, чи скорочується норма робочого часу санітарки в тій ситуації, коли вона працює за графіком, проте в передсвятковий день  не чергує?

    Ні. Цього робити не потрібно. Тривалість роботи в передсвяткові дні скорочується на одну годину як для працівників з п’ятиденним, так і для працівників з шестиденним робочим тижнем (ст.53 Кодексу). Винятком з цього правила є лише ті працівники, котрим законодавством передбачена скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 Кодексу). В переддень свята тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не повинна перевищувати п’яти годин.

    Залучення лікаря стаціонару до чергування

    Розглянемо ситуацію, щодо того як поводитись очільнику медичного закладу в ситуації, коли не вистачає лікарів та доводиться залучати до чергувань лікарів стаціонару? Якщо в закладі охорони здоров’я відсутні вакантні посади за певною спеціальністю, доводиться залучати до чергувань інших спеціалістів. Подібні чергування вважаються понаднормовими за підсумованим обліком робочого часу. Положення про це прописано в п. 5.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ № 308/519 від 05.10.2005 року. За наявності вакантних посад лікарі можуть працювати як внутрішні сумісники. Це стосується також і завідувачів відділень.

    Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Ефективна медикаментозна терапія: про що подбати лікарю?" 

     Заміщення посади медичної сестри під час відпустки

    Розглянемо, як має вчинити очільник медичного закладу у випадку, коли медична сестра пішла у відпустку, а її відсутність необхідно компенсувати іншими співробітниками. Чи можна з цією метою на її місце оформити інших медичних сестер на умовах внутрішнього сумісництва?

    Зробити подібне забороняє законодавство. Проте, щоб докладно розібратись з цим питанням, необхідно визначитись з самим поняттям сумісництва. Сумісництвом вважається ситуація, коли працівник виконує два види робіт:

    • основну
    • іншу роботу на умовах трудового договору

     Інформація про це прописана в «Положенні про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», затвердженому спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну № 43 від 28.06.1993 року. Оформити співробітника на роботу за сумісництвом можна лише у тому випадку, коли є вакантна посада.

     Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?Читайте: "Як організувати консультування пацієнтів: правила

     Законодавець, як правило, забороняє понаднормову (що перевищує встановлену тривалість робочого дня) роботу за підсумованим обліком робочого часу в медзакладі. Подібна вимога прописана ст. 62 Кодексу. Дозволена понаднормова праця лише в наступних випадках:

     • оборона країни
     • запобігання стихійного чи громадського лиха, та при ліквідації їх наслідків
     • запобігання  перебоїв з водопостачанням, газопостачанням, опаленням, освітленням, функціонуванням транспорту, зв’язку
     • необхідність закінчити роботу, яку розпочали в робочий час та з якихось причин не змогли закінчити до його завершення в ситуації, коли її припинення призведе до псування громадського чи державного майна
     • ремонт машин, верстатів чи іншого устаткування, несправність якого зупинить роботу великої кількості працівників
     • вантажно-розвантажувальні роботи, для недопускання простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення чи призначення
     • забезпечення безперервної роботу у випадку, коли не з’явився працівник, який мав заступити відповідно до графіка (при цьому керівник має вжити термінових заходів, аби замінити змінника іншим працівником)

           Оплату роботи, виконаної в понаднормовий час, здійснюють понад розмір мінімальної заробітної платні з дотриманням певних умов.

           № з/п

           Система оплати праці

           Розмір оплати праці

           1

           Погодинна

           У подвійному розмірі годинної ставки.

           2

           Відрядна

           Встановлюють доплату за всі відпрацьовані понаднормові години, розмір якої становить 100% тарифної ставки працівника, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою (ч.1, 2 ст. 106 Кодексу).

           За показниками підсумованого обліку робочого часу буде здійснена оплата усіх годин, відпрацьованих понад встановлену норму робочого часу в обліковому періоді. Порядок оплати прописаний ч. 1, 2 статті 106 Кодексу. Компенсувати понаднормові роботи відгулами заборонено.

           logo
           57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

           Зареєструйтеся —
           і скачуйте все! 
            
           Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

           У мене є пароль
           нагадати
           Пароль надіслано на пошту
           Ввести
           Введіть ел. пошту або логін
           Неправильний логін або пароль
           Неправильний пароль
           Введіть пароль
           Я тут вперше
           І скачаю потрібні файли!
           Зареєструюся
           57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

           Зареєструйтеся —
           і скачуйте все! 
            
           Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

           У мене є пароль
           нагадати
           Пароль надіслано на пошту
           Ввести
           Введіть ел. пошту або логін
           Неправильний логін або пароль
           Неправильний пароль
           Введіть пароль
           Я тут вперше
           І скачаю потрібні файли!
           Зареєструюся

           Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

           Отримуйте лише фахову інформацію: 
           • скачуйте зразки документів безплатно
           • користуйтеся нормативно-правовою базою
           • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

            

           У мене є пароль
           нагадати
           Пароль надіслано на пошту
           Ввести
           Введіть ел. пошту або логін
           Неправильний логін або пароль
           Неправильний пароль
           Введіть пароль
           Я тут вперше
           І читатиму далі
           Зареєструюся

           Увага! Готові протоколи надання невідкладної допомоги! Щоб працювати без порушень, читайте статтю "Принципи надання невідкладної допомоги за анафілактичного шоку"

           Скачайте алгоритми від експертів "Невідкладна допомога за анафілактичного шоку" та "Додаток до протоколу: як визначити диференціальні стани"

           Скачати пам'ятки 
           Головний редактор
           Олена Алехно