Зарплата керівника медзакладу-КНП

22 грудня 2021
51773
Середній бал: 5 із 5
Експертна редакція порталу

Державні лікарні реорганізували в комунальні некомерційні підприємства. Як у нових умовах оплачувати працю головного лікаря/директора КНП?

Нині змінюється модель фінансування надання медичної допомоги: бюджетні заклади охорони здоров’я перетворюються на комунальні неприбуткові підприємства. Унаслідок реорганізації змінюється механізм організації оплати праці. Причина цього — різні підходи щодо регулювання оплати праці працівників бюджетних установ і організацій та працівників інших підприємств, установ, організацій.

Як оплачувати працю директора КНП в 2022 році

Раніше медзаклади утримувалися за рахунок місцевих бюджетів (медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету). Утім після укладання договору із НСЗУ про надання медичних послуг й отримання коштів за цим договором КНП у частині формування системи оплати праці має діяти відповідно до положень Господарського кодексу України (ГК). 

КНП з надання медичних послуг — суб’єкт господарювання, комунальне унітарне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади та провадить свою господарську діяльність за ГК.

Медзаклад в організаційно-правовій формі КНП не є бюджетною установою.

Оплата праці керівника КНП: нормативні документи

Оплата праці директора КНП, як і його працівників, провадиться на договірній основі. Регулюють це нормативні документи:

 • Господарський кодекс
 • Закон України «Про оплату праці» (Закон № 108/95)
 • Закон України «Про колективні договори і угоди» (Закон № 3356)
 • КЗпП
 • постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (Постанова № 859)
 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (Постанова № 1298)
 • положення Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки від 14.05.2019
 • відповідні положення галузевих і регіональних угод

Також 15 грудня КМУ ухвалив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410» № 1334, якою ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників ЗОЗ. Постанова набуває чинності з 01.01.2022.

Колективний договір

Після перетворення медичного закладу на КНП оплата праці працівників переходить у сферу договірного регулювання. Тому на перший план виходить необхідність укладення колективного договору. На відміну від установ та організацій, що фінансуються з бюджету, КНП самостійно встановлюють у колективному договорі взаємні зобов’язання сторін щодо:
 • нормування та оплати праці
 • визначення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат — доплат, надбавок, премій тощо

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч. 2 ст. 97 КЗпП; ч. 1 ст. 15 Закону № 108/95).

NB! Якщо медичні заклади, які пройшли процес реорганізації, отримують додаткові дотації з держбюджету, процес нарахування та виплати зарплати медикам регулює і постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету» від 31.08.1997 № 948.

Як оплачувати працю медперсоналу в 2022 році

Головний лікар чи директор КНП

Наказом № 1977 замість посади керівника лікувально-профілактичного закладу (генерального директора, директора, головного лікаря) МОЗ увело дві окремі посади:

 • генеральний директор

  (директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я (для цієї посади наявність освіти за спеціальністю «Охорона здоров’я» є факультативною)
 • медичний директор

  (для цієї посади наявність освіти за спеціальністю «Охорона здоров’я» обов’язкова)

Нові призначення керівників закладів охорони здоров’я (продовження контракту) після 01.01.2019 не мають містити посад головних лікарів та їхніх заступників.

NB! Особи, призначені на посади керівників у сфері охорони здоров’я до набрання чинності наказом № 1977, продовжують виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів. З огляду на це нагадаємо, що посади «головний лікар» та «директор» належать до групи «керівники закладів охорони здоров’я». Вони маютьпроходити атестацію за лікарською спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я». Тобто це лікарські посади, на які поширюється дія всіх нормативних актів щодо оплати праці, що й на лікарів інших спеціальностей. 

✅✅✅ Курси підвищення кваліфікації для керівників медзакладів

Як оплачувати працю керівника КНП

Керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначають на посаду уповноважені виконавчі органи управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі (ч. 9 ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII). Для цього укладають контракт на строк від трьох до п’яти років.

Умови оплати праці директора КНП та контракт

Умови контракту визначені частиною четвертою ст. 65 ГК. Окрім того, постановою КМУ від 21.08.2019 № 792 затверджені Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та окремі типові форми контрактів із керівниками державних/комунальних закладів охорони здоров’я.

Умови оплати праці керівників КНП установлюють у контракті з урахуванням положень Постанови № 859. Своєю чергою, оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного законодавства, умов колективного договору і пов’язана з виконанням умов контракту (ст. 20 Закону № 108/95).

Керівники місцевих органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування укладають контракти з керівниками КНП, тож вони і визначають умови оплати праці директорів КНП (п. 1 Постанови № 859).

Зарплата керівника медзакладу-КНП

Скачати

Контракт передбачає:

 • строк дії
 • права, обов’язки та відповідальність сторін (зокрема й матеріальну), вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна
 • вимоги щодо підвищення кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту
 • умови матеріального забезпечення і організації праці
 • умови розірвання
  Контракт також може встановлювати для керівника:
  • пільги й гарантії на випадок розірвання з не залежних від керівника причин
  • соціально-побутові й інші умови, необхідні для виконання керівником обов’язків

  NB! На керівника закладу, з яким укладено контракт, поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством.

  У Постанові № 859 наведено всі види виплат керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності. Будь-які інші види надбавок, доплат, премій, які є у колективному договорі, але яких не наведено у Постанові № 859, керівникам державних і комунальних підприємств не виплачують (лист Мінсоцполітики від 04.09.2017 № 202/0/103-17).

  Як встановити розмір посадового окладу генерального директора КНП

  Якщо КНП вже повністю не утримується  з місцевого бюджету, а уклав договір з НСЗУ та фінансується у межах договору про медичне обслуговування населення, то розмір посадового окладу керівника встановлюють так, як описано нижче. 

  Розмір посадового окладу керівника КНП залежить від:

  • середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік
  • вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності

  Якщо є змога застосувати два і більше розмірів посадового окладу керівника закладу, використовують найвищий із допустимих розмірів посадових окладів.

  Керівники місцевих органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування визначають умови оплати праці за контрактом за угодою сторін. Враховують і вимоги законодавства, і умови колективного договору (ст. 20 Закону № 108/95).

  NB! Посадові оклади керівника (генерального директора) КНП установлюють в контракті згідно з Постановою КМУ № 859, а медичного директора та заступників відповідно до колективного договору.

  Заробітна плата керівника КНП

  Умови оплати праці й тривалість основної та додаткових відпусток керівника встановлюють за згодою сторін. Вони не можуть бути меншими за передбачені законодавством. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховують заробітну плату в межах фонду оплати праці. Для цього сумують установлені контрактом:

  • посадовий оклад, визначений за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки
  • підвищення посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу в шкідливих і важких умовах)
  • надбавки (за вислугу років, високі досягнення в праці, почесне звання тощо)
  • доплати (за науковий ступінь тощо)
  • премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном
  • допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки
  • матеріальну допомогу в сумі щонайбільше одного посадового окладу на рік, окрім матеріальної допомоги на поховання

  Зміни й доповнення до контракту вносять шляхом укладення додаткових договорів.

  Надбавки, доплати, премії

  Умови оплати праці керівника медзакладу — КНП/казенного підприємства визначає контракт. Розмір премій, надбавок, доплат, матеріальної допомоги погоджує орган управління майном.

  У разі неналежного виконання умов контракту надбавки, доплати й матеріальна допомога зменшуються або не виплачуються.

  У разі дострокового припинення контракту через невідповідність посади чи неналежний стан здоров’я, що перешкоджає працювати, керівник ЗОЗ має право на додаткові компенсації, гарантії, виплати, передбачені законодавством, а саме — на переведення за згодою на іншу роботу та виплату вихідної допомоги відповідно до статті 44 КЗпП.

  ✅✅✅ Як розрахувати надбавку за складність і напруженість у роботі керівникам закладу

  Чи платити керівнику КНП за умови, не передбачені контрактом

  Наприклад, щоб платити керівнику за кваліфікаційну категорію за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я», за наявність поліклінік (поліклінічних відділень) у розмірі 15%, а також надбавку за вислугу років, необхідно погодити ці виплати з власником комунального підприємства та внести доповнення до контракту через укладання додаткового договору.

  Яка зарплата медичного директора та заступників

  Посадові оклади медичного директора та заступників директора також визначайте у колективному договорі КНП. Наприклад, встановіть посадові оклади медичному директору, заступникам директора на 5—15% нижче від посадового окладу їхнього керівника.

  Як встановити посадовий оклад керівника КНП, яке фінансується з бюджету

  У ЗОЗ, які не уклали договорів з НСЗУ та повністю фінансуються з бюджету за рахунок медичної субвенції та місцевих програм, посадові оклади установлюють так само, як в бюджетних установах.

  Умови оплати праці працівників бюджетних установ визначає КМУ (ч. 2 ст. 8 Закону № 108/95). Посадові оклади працівників КНП, зокрема й медичного директора та заступників директора, визначають відповідно до Постанови № 1298.

  Схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ слід формувати на основі:

  • мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ
  • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів

  Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) потрібно встановлювати у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

  logo