text
З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Кошторис медзакладу — як складати та виконувати

 • 30 травня 2018
 • 202

Читайте, як складати кошторис медичного закладу, як успішно пройти перевірку ревізорами та як правильно вносити зміни до цього фінансового документа.

Кошторис  — це основний фінансовий документ бюджетної установи, відповідно до якого провадиться уся фінансова діяльність бюджетного медзакладу. За відсутності кошторису медустанови неможливо здійснити  проплати відповідно до укладених договорів, виплатити заробітну платню співробітникам. Порядок складання кошторису визначений законодавством та потребує безпомилкових розрахунків усіх доходів та витрат. За цим стежать ревізори під час перевірок фінансової діяльності медичних закладів.

Колективний договір КНП

 Як передбачити зростання зарплат в медзакладі
Світлана Пугачголова Кролевецької районної організації профспілки працівників охорони здоров’я
Наразі змінюється модель фінансування надання медичної допомоги. Невід’ємною складовою реформування галузі є перетворення бюджетних закладів охорони здоров’я на комунальні неприбуткові підприємства. Це передбачає складання нового колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом.

Що перевіряють ревізори в кошторисі медзакладу

Ревізійні органи перевіряють кошторис щодо відповідності Порядку складання, розгляду, затвердження та основним вимогам до виконання кошторисів бюджетних установ, що затверджений постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 року (надалі – Порядок № 228).   Звертають увагу на таке:

 • наявність кошторису медичної установи;
 • правильність формування дохідної та витратної його частин за загальним та спеціальним фондами;
 • відсутність у документі сум, що не підтверджені розрахунками та тих, котрі не мають економічного обгрунтування;
 • відсутність бюджетних асигнувань, потреба в яких відсутня (дотримання режиму економії).

У випадку, якщо відбувався перерозподіл коштів, контролюючі органи ретельно перевіряють:

 • чи правильно установа прописала зміни у кошторисі;
 • чи була об’єктивна потреба у перерозподілі чи скороченні асигнувань;
 • чи внесені необхідні зміни до річного розподілу бюджетних надходжень з урахуванням особливостей спецфонду;
 • чи співвідносяться між собою видатки зі спеціального фонду з уточненим розміром доходів та залишків станом на початок року.

Недоліки у вищенаведених пунктах кошторису медзакладу є порушенням бюджетного законодавства (п. 16 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України). За них передбачені заходи впливу відповідно до статті 117 БК. Зокрема установі, котра допустила порушення, можуть зменшити розмір бюджетних асигнувань.

Посадові особи, з вини котрих стались порушення у кошторисі медичної установи, несуть відповідальність відповідно до законодавства. Зокрема, за внесення неперевірених даних у бюджетні запити, котрі призвели до необгрунтованих бюджетних призначень чи асигнувань, їм загрожує штраф у розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто – від 510 до 850 грн. Така норма прописана ст. 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кошторис медзакладу — як складати та виконуватиЧитайте: "Робочий час лікаря: розрахунок норм"

Розрахунки надходжень зі спеціального фонду

Розділ  «Надходження» кошторису бюджетного медзакладу складають з кодами класифікації доходів. Саме тому усі надходження повинні бути підкріплені розрахункамти. Окремо необхідно врахувати надходження від:

 • платних послуг;
 • додаткових видів господарської діяльності;
 • орендної плати за користування майном;
 • продажу майна та ін.

Розрахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, провадять на основі:

 • планового обсягу надання платних послуг;
 • розрахунків певних показників (площі приміщень, котрі планується здати в оренду; кількості майна, яке здаватимуть в оренду та ін.);
 • вартості ліжко-дня, одиниці площі, відвідування.

Кошторис медзакладу — як складати та виконуватиЧитайте: "Основні принципи планування мережі закладів первинної медичної допомоги" 

Під час розрахунку сум, які планують отримати від платних послуг (усі підгрупи першої групи власних надходжень) врахуйте рекомендації:

 • формуйте ці суми, опираючись на рівень фактичного виконання цих показників у поточному році та враховуйте рівень їх виконання у році, який передує плановому;
 • ці показники варто вказувати в розрахунках у повному обсязі;
 • усі показники мають збігатись з показниками бухгалтерської звітності за відповідний звітний рік.

 Ревізійні органи особливо прискіпливо перевіряють у кошторисі медичного закладу саме ці розрахунки, оскільки значна частина установ не проводять обрахунків надходжень до спеціального фонду (п.17 Порядку 228). Усі виявлені порушення ревізори фіксують у актах ревізії. Зразок такого акту (витяг) наведений нижче.

Крім того, в кошторисі важливо зазначити також обсяг другої групи надходжень (від додаткових видів господарської діяльності). Надходження від дарунків, благодійних внесків чи грантів необхідно враховувати  відповідно до договорів чи інших документів, за якими вони надходять. Саме благодійні доходи (у грошовому та негрошовому виразі) переважно не враховують під час складання кошторису медичної установи.  

Кошторис медзакладу — як складати та виконуватиЧитайте: "Підсумований облік робочого часу в медзакладі: як платити зарплату?

Розрахунок видатків

Щоб уникнути непорозумінь під час ревізій, варто звернути увагу на той факт, що усі видатки у кошторисі медзакладу необхідно подавати у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), які внесені до документа за загальним та спеціальним фондом. Подібна вимога прописана у п. 22 Порядку № 228. За кожним кодом КЕКВ варто деталізувати видатки за їх видами та кількістю товарів (послуг). Слід також зазначити вартість за окрему одиницю.

Розрахунок видатків за деякими кодами КЕКВ наведений нижче.

Код видатку

Назва видатку

Методика розрахунку видатку у кошторисі медзакладу

КЕКВ 2111

«Заробітна плата»

Підтверджують відповідним розрахунком розміру фонду заробітної плати та штатним розписом. За кожною посадою обраховують розмір посадового окладу, доплат та різноманітних надбавок, премій, розміру індексації та ін.

КЕКВ 2120

«Нарахування на оплату праці»

Розраховують за ставками ЄСВ 22% та 8,41 % (для співробітників з інвалідністю) а також фондом оплати праці. При розрахунку враховують також запланований розмір винагороди за договором ЦПХ.

КЕКВ 2270

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Обчислюють на підставі затверджених лімітів.

Таким чином, під час розрахунку суми видатків орієнтуються на:

 • напрями використання власних надходжень;
 • потреби погашення боргу за бюджетні зобов’язання з попередніх років;
 • потреби виконати установою основні функції, якщо за загальним фондом сума на видатки недостатня.

Безпомилково скласти кошторис допоможе частина 4 статті 13 БК. В ній, зокрема, зазначені напрями використання власних надходжень – коштів спеціального фонду.

Кошторис медзакладу — як складати та виконуватиЧитайте: "Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?" 

Виконання кошторису

Щоразу під час складання та виконання кошторису медичного закладу варто пам’ятати:

 • усі фінансові маніпуляції (укладання договорів, оплату товарів чи послуг) можна проводити лише в межах бюджетних асигнувань, котрі затверджені кошторисом, визначені в плані асигнувань загального та спеціального фондів, тощо;
 • установа позбавлена права запозичувати кошти чи надавати кредити з бюджету фізичним чи юридичним особам.

Усі видатки повинні спрямовуватись на:

 • забезпечення власної діяльності та виконання пріоритетних завдань;
 • погашення зобов’язань, котрі містились у кошторисі за попередні роки, зареєстрованих у Казначействі.

Під час ревізій контролюючі органи досить часто виявляють, що медичні заклади у кінці року перераховують кошти за комунальні послуги, котрі фактично не отримали. Такі дії призводять до утворення дебіторської заборгованості, яка не обліковується в закладі. Такі дії призводять до зайвого планування, надходження та використання коштів, що є прямим порушенням пунктів 20, 22, 29 Порядку 228.

Не є винятком і спецфонд. Бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом варто брати чітко в межах фактичних надходжень до цього фонду, враховуючи залишок коштів на початок бюджетного року.

Під час виконання кошторису варто докласти зусиль, щоб зменшити суму заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за минулі роки та не допускати утворення таких заборгованостей в поточному році.

Кошторис медзакладу — як складати та виконуватиЧитайте: "Статут комунального некомерційного підприємства"  

Внесення змін до кошторису медзакладу

За необхідності кошторис медичної установи можна змінити за деякими показниками. Усі зміни варто підтвердити довідками. Водночас, якщо це довелось зробити, виконувати кошторис потрібно з урахуванням внесених змін. 

У деяких випадках виникає необхідність вносити зміни до кошторису за спеціальним фондом. Це можливо у ситуаціях:

 •  Обсяг фактичних надходжень до спеціального фонду в сумі із залишком коштів на початок року перевищує надходження за кошторисом. Уточнена сума видатків повинна дорівнювати уточненій сумі доходів та залишку коштів на початок року.
 • Обсяг фактичних власних надходжень в сумі із залишком коштів на початок року менший, ніж заплановані показники кошторису за спеціальним фондом. Необхідно зменшити обсяги надходжень та видатків, враховуючи очікуване виконання кошторису за спеціальним фондом у поточному бюджетному році. Такі зміни до кошторису медзакладу необхідно внести не пізніше трьох тижнів до кінця бюджетного року.
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся