text
З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

 • 8 червня 2018
 • 3182

Правильно організувати обробку медичних інструментів та інших виробів медичного призначення в медзакладі – завдання керівництва на всіх рівнях. Адже вироби медичного призначення використовують під час кожної медичної маніпуляції. Після застосування такі предмети — джерело потенційної інфекції, що може призвести до внутрішньолікарняного захворювання.

Основним документом, що регламентує обробку медичних інструментів у закладах охорони здоров’я, є Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджені наказом МОЗ від 11.08.2014 № 552 (далі — Наказ № 552; Правила № 552).

Ці правила виокремлюють три етапи обробки виробів медичного призначення: 

 • дезінфекція
 • передстерилізаційне очищення
 • стерилізація.

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Перевіряємо умови зберігання лікарських засобів: які форми заповнювати?"

Наслідки неправильної обробки медичного інструментарію в медзакладі

Неправильне знезараження виробів медичного призначення:

 • інфікування персоналу і пацієнтів;
 • пошкодження інструментарію;
 • значні економічні збитки для закладу.

Неправильне використання деззасобів і відсутність спеціальних ємкостей для знезараження:

 • алергічні реакції у персоналу;
 • надмірні витрати деззасобу тощо.

Внутрішньолікарняна інфекція — будь-яке клінічно визначене інфекційне захворювання, що уражує як пацієнтів, які перебувають у стаціонарі або на амбулаторному лікуванні, так і працівників закладу. Симптоми захворювання можуть виявлятися під час або після перебування в лікарні.

За ризиком перенесення внутрішньолікарняної інфекції виробів медичного призначення поділяють на класи:

 • некритичні
 • напівкритичні
 • критичні.

Схема 1

Класи виробів медичного призначення за ризиком перенесення ВЛІ

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Карта-повідомлення за формою № 137/о: скачайте бланк"

Перший етап обробки медичних виробів — дезінфекція

 Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

Загальне і беззаперечне правило в медицині: спочатку дезінфікуй — потім очищай! Винятком є лише велика кількість органічного навантаження чи закрита система (мийні машини).

Дезінфекція — це фізичний або хімічний процес обробки медичного інструментарію. За його допомогою знищують усі мікроорганізми, крім спор бактерій. Є три рівні дезінфекції:

Рівень

Що знищують

низький

вегетативні форми

середній

бактерії та більшість вірусів і грибів

високий

усі мікроорганізми, крім спор

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Эпикриз: виды, процедура заполнения, обязанности врача"  

Усі вироби медичного призначення дезінфікують одразу після використання. Набори інструментів та окремі інструменти вважають використаними після того, як відкрили пакування. Після після обробки багаторазових медичних інструментів, їх відмивають від залишків деззасобів.

Метод дезінфекції обирають залежно від особливостей  і  призначення медичних виробів. Фізичний, хімічний або комбіновані методи обробки медичних інструментів застосовують згідно з режимами, що знищують віруси, бактерії та гриби. В операційному блоці, процедурному кабінеті тощо важливо використовувати такі дезінфекційні засоби, які не дають фіксуватися білковим компонентам.

Не проводьте дезінфекцію (крім механізованого методу в мийно-дезінфекційних машинах) одночасно з передстерилізаційним очищенням матеріалів, забруднених кров’ю й іншими біологічними рідинами.

Медичні вироби  дезінфікують у спеціальних ємкостях або у мийно-дезінфекційних машинах. Ємкості для знезараження мають бути безпечні і зручні для знезараження (щільна кришка, перфорований піддон (решітка), фіксувальна пластина), зберігати активність робочих розчинів (пп. 7 п. 1 ч. ІІ Правил № 552).

На їхніх етикетках мають бути такі написи:

 • назва засобу;
 • концентрація розчину;
 • дата виготовлення;
 • граничний строк придатності.

Для якісної дезінфекції потрібно чітко розуміти, на що впливають хімічні речовини, які ми використовуємо, і дотримувати нескладних правил. Сучасний дезінфекційний засіб має бути безпечним, економічним та ефективним. Основні сполуки, які нині використовують для дезінфекції: альдегіди, пероксидні сполуки, надоцтова кислота, аміни та гуанідини (табл. 1).

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Кошторис медзакладу — як складати та виконувати

Таблиця 1

Спектр дії сполук, які використовують для дезінфекції

Назва

Дія

Бігуанідини

Змінюють проникність клітинної мембрани, що спричиняє витік речовин з клітини

Хлориди

Знищують ДНК та білок, збільшують проникність оболонки

Спирти

Денатурують білки та розкладають клітинну мембрану

ЧАС (четвертинні амонійні сполуки)

Пошкоджують клітинну мембрану, спричиняють витік та деградацію

Гідроген пероксид

Атакує важливі компоненти клітини та відділяє білки від оболонки

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Другий етап обробки медичних виробів — передстерилізаційне очищення

Після дезінфекції слід зробити передстерилізаційне очищення — видалити органічні забруднення та залишки лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь виробів медичного призначення перед стерилізацією. Здійснюють його за допомогою детергентів, ферментних препаратів, з механічнимим пристроями або без них.  

Де здійснювати. У ЦСВ закладу. Якщо немає стерилізаційного відділення або використовують обмежену кількість ВМП, передстерилізаційну обробку медвиробів проводять у спеціально виділених для цього приміщеннях.

Коли проводити. Після дезінфекції як окремий процес або разом із дезінфекцією. Одночасно дезінфікувати і проводити передстерилізаційне очищення можна у тому разі, якщо немає забруднень біологічними рідинами та кров’ю, а мийний засіб має дезінфекційні властивості.

Як оцінювати. Якість передстерилізаційного очищення оцінюють за допомогою постановки азопірамової проби на наявність залишку крові та фенолфталеїнової проби на наявність залишку лужних компонентів мийних засобів (лише у випадках застосування засобів, робочі розчини яких мають рН понад 8,5).

 Під час передстерилізаційного очищення не забувайте промивати та висушувати вироби.

Промивати ВМП потрібно, аби видалити з них забруднення та очисники, запобігти утворенню плям та досягти повної чистоти. Якщо після очищення виріб дезінфікуватимуть, необхідно упевнитися, що залишки очисника видалили — очисник може нейтралізувати дезінфектант.

Висушування виробу перешкоджає розмноженню мікробів. Усі предмети, які не потребують подальшої обробки, висушують перед зберіганням. Це допомагає, зокрема, запобігти корозії устаткування із нержавіючої сталі. Перед дезінфекцією та стерилізацією також потрібно підсушити вироби, оскільки вода може ослаблювати дію хімічного дезінфектанту.

Коли нестерильна поверхня волога, вона покривається «біоплівкою». Утворення біоплівки в процесі обробки медичних виробів — ще один несприятливий для знезараження чинник. Біоплівка формується впродовж стадій, вказаних на схемі 3.

Схема 3

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Експертиза тимчасової непрацездатності у медичному закладі: законодавче регулювання"

Стадії формування біоплівки під час обробки виробів медичного призначення

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

Стадія первинного прикріплення зворотна. Натомість на стадії фіксації мікроорганізми виділяють полімери, які спричиняють міцну адгезію. Утворені бактерії періодично відриваються від поверхні і прикріплюються до інших місць.

Аби позбутися біоплівки, використовуйте ензимні препарати. Вони містять протеази, ліпази, амілази та розщеплюють тканини мікроорганізмів.

Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Профілактична робота в медзакладі: наказ та оформлення плану заходів"

Третій етап обробки медичних інструментів — стерилізація

Стерилізація — це повне знищення всіх мікроорганізмів, зокрема спор бактерій. Важлива умова стерилізації — якісне проведення дезінфекції і передстерилізаційного очищення (табл. 2).

Таблиця 2

Стерилізація

Вид

Метод

Агент стерилізації

Фізичний

Паровий

Водяна пара під тиском

Повітряний

Сухе гаряче повітря

Інфрачервоний

Інфрачервоне випромінювання

Гласперленовий

Нагріті скляні кульки

Хімічний

Газовий

Розчин окису етилену

Плазмовий

Пари розчину перекису водню

Рідинний

Розчини з вмістом альдегіду, кисню, хлору

Одним із сучасних методів стерилізації є плазмовий. Нині це найбільш економічно вигідний спосіб стерилізації ВМП, виготовлених із матеріалів, чутливих до високих температур та вологи, а також інструментів, що містять вузькі важкодоступні канали. Неправильне знезараження виробів медичного призначення може спричинити інфікування пацієнта. Принцип дії плазмового методу стерилізації: як агент стерилізації використовують пари водного розчину пероксиду водню і низькотемпературну плазму.

 Простерилізовані хімічним методом ВМП можна зберігати не більше трьох діб (пп. 10 п. 7 ч. ІІІ Правил № 552).

Отже, дотримання правил  кожного етапу обробки медичних інструментів — дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації,  допоможе зберегти інструментарій чистим, стерильним і без пошкоджень.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся