text
Медична справа

Тести для медсестер: дезінфекція

  • 14 червня 2018
  • 1369

Підготовка до атестації медсестер повинна бути комплексною. Окрім написання звітів та упорядкування документів, варто оновити та перевірити свої теоретичні знання. Тести для медсестер допоможуть виявити прогалини в ключових напрямах роботи і відповідно — попередять помилки. Перевірте знання підлеглих!

Тести для медсестер не повинні бути самоціллю. Така перевірка знань допомагає і середньому медперсоналу, і керівництву знайти слабкі місця в знаннях, а відповідно і в навичках працівників. На основі тестування доцільно розробити план навчання медсестер, особливу увагу звернувши на питання та теми, з якими виникли проблеми під час перевірки. 

Які доходи КНП потрібно відображати у фінансовому плані

 Які доходи КНП потрібно відображати у фінансовому плані
Алла ХУДЯКОВАголовний редактор системи «Expertus: Медзаклад»
Комунальне некомерційне підприємство планує протягом року отримати доходи, тому числі: кошти, отримані від НСЗУ згідно укладених договорів; субвенції з місцевих бюджетів згідно затвердженої програми фінансової підтримки; кошти від надання платних медичних послуг, від надання майна в оренду майна, від реалізації активів; благодійну та гуманітарну допомогу. Чи потрібно такі доходи відображати у фінансовому плані? Яким чином це зробити?

Покарання чи усна догана за погано складені тести не дадуть жодного результату, якщо керівництво не організує ефективні способи підвищення кваліфікації медсестер у закладі.

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Інструкція з охорони праці в операційному блоці"

Оскільки  дезінфекція  вимагає особливо прискіпливого ставлення, запропонуйте пройти тести для медсестер щодо цієї теми. Так ви зрозумієте, наскільки усвідомлено працівники проводять дезінфекційні процедури, чи знають навіщо та, чи інша дія чи засіб застосовується тощо. 

Пройдіть інтерактивні тести для медсестер, скориставшись новим сервісом:

Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою

Хірургічна обробка рук

Профілактичні щеплення

Тести для медсестер: дезінфекція

1. Мета дезінфекції — запобігти…

а) проникненню хімічних речовин в організм людини;

б) впливу фізичних чинників на організм людини;

в) проникненню інфекційних збудників в організм людини;

г) проникненню спор мікроорганізмів

Правильна відповідь — в: 

Мета дезінфекції — знищення збудника інфекції в заражених об’єктах (виділеннях хворих, посуді для виділень, для їжі, білизні, одязі, приміщеннях тощо), запобігання його проникненню в організм людини. Дезінфекція спрямована на знищення патогенних мікроорганізмів, і саме цим вона відрізняється від стерилізації, при якій знищують усі види мікроорганізмів і їх спорові форми.

2.  Дезінфекційна активність — це…

а) мийні властивості дезінфекційних засобів;

б) здатність дезінфекційних засобів убивати мікроорганізми, які є збудниками інфекційних та паразитарних хвороб;

в) здатність дезінфекційних засобів знищувати мікроорганізми у навколишньому середовищі

Правильна відповідь — б:

Тобто специфічна (дезінфекційна) активність — це здатність засобу спричиняти специфічний знезаражувальний та знешкоджувальний ефект.

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Безпека персоналу під час роботи з медичними відходами: коротка інструкція" 

3. Бактерицидні лампи, які вийшли з ладу або строк придатності яких закінчився, належать до медичних відходів категорії…

а) А;

б) B;

в) C;

г) D

Правильна відповідь —  в: 

До категорії А належать епідемічно безпечні медичні відходи (ті, що не контактували з біологічними рідинами пацієнтів; побутові й харчові відходи). До категорії В — епідемічно небезпечні медичні відходи (інфіковані та потенційно інфіковані відходи, тобто такі, що контактували з біологічним середовищем інфікованого матеріалу). До категорії С належать відходи, що становлять хімічну загрозу (предмети, які містять ртуть, елементи живлення, лампи освітлення, прилади із вмістом важких металів). До категорії D — відходи, утворені в результаті використання ізотопів у медичних цілях у будь-якому агрегатному стані.

4. Вкажіть, які відходи належать до категорії В:

а) жовчний міхур після холецистектомії, мокротиння хворого на туберкульоз, пуста коробка з-під ліків;

б) мокротиння хворого на туберкульоз, жовчний міхур після холецистектомії, шприци з терапевтичного відділення;

в) пуста коробка з-під ліків, мокротиння хворого на туберкульоз, шприци з терапевтичного відділення;

г) шприци з терапевтичного відділення, пуста коробка з-під ліків, жовчний міхур після холецистектомії

Правильна відповідь —  а, в, г.

Див. запитання № 3

5.  До відходів категорії С належать…

а) розбитий термометр;

б) мокротиння хворого на туберкульоз;

в) рентген-апарат;

г) використаний шприц з інфекційного відділення

Правильна відповідь  — а.

Див. запитання № 3

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині"

6.  Відходи у місцях їх утворення збирають протягом…

а) доби

б) семи днів;

в) робочої зміни;

г) трьох діб

Правильна відповідь — в:

Медичні відходи утворюються внаслідок обслуговування у закладах охорони здоров’я. Їх збирають протягом робочої зміни.

7.  Вкажіть, протягом якого часу вироби у біксах без фільтрів зберігають стерильність:

а) три доби;

б) шість годин;

в) добу;

г) сім діб.

Правильна відповідь —а:

Допустимий термін зберігання стерильного матеріалу в біксах без фільтрів — три доби.

8.  До відходів категорії D належать…

а) рентген-апарат;

б) пуста коробка з-під ліків;

в) нирка після нефректомії;

г) харчові відходи венерологічного відділення

Правильна відповідь — а.

Див. запитання № 3

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Обработка тонометра Маклакова: дезинфекция и стерилизация"  

9.  Вкажіть час, протягом якого потрібно використати медичні вироби, простерилізовані у стерилізаційних коробках (контейнерах), з моменту їх відкриття:

а) три доби;

б) шість годин;

в) півгодини

Правильна відповідь — б:

Див. пп. 8 п. 7 розділу III Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» (Наказ МОЗ від 03.09.2014 № 1067/25844).

10. Генеральне прибирання у процедурних та перев’язувальних кабінетах проводять раз на…

а) три дні;

б) сім днів;

в) 10 днів;

г) місяць

Правильна відповідь —б.

Генеральне прибирання (миття, дезінфекція) процедурних та інших приміщень з асептичним режимом здійснюють раз на тиждень. У кожному відділенні повинен бути графік генерального прибирання. 

11.  До відходів категорії А належать…

а) піпетка;

б) пуста коробка з-під ліків;

в) порожня чиста пробірка;

г) харчові відходи венерологічного відділення

Правильна відповідь — б.

Див. запитання № 3

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Особо опасные инфекции: виды, противодействие, обучение медперсонала" 

12.  Якість передстерилізаційної обробки залежить від…

а) якості мийного засобу, його концентрації і часу обробки;

б) концентрації мийних засобів у розчині;

в) часу, що минув з моменту використання інструментарію до початку його обробки;

г) хімічного складу мийного засобу

Правильна відповідь —  а (б, в, г +/-): 

Якість передстерилізаційної обробки передусім залежить від якості мийного засобу, його концентрації і тривалості процедури.

13.  Заходи, які здійснюють для ліквідації осередку інфекційної хвороби, спрямовані на:

а) джерело інфекції;

б) переривання механізму передачі;

в) підвищення несприйнятливості;

г) усі відповіді правильні

Правильна відповідь — г.

Тобто ми діємо на джерело інфекції, перериваємо механізм передачі інфекції, підвищуємо чутливість збудників до протиінфекційних заходів.

14.  Вкажіть, які властивості мають препарати, що використовують для генерального та поточного прибирання:

а) тільки дезінфекційні;

б) дезінфекційні та мийні;

в) тільки мийні;

г) мийні і дезодоруючі

Правильна відповідь — б.

Засоби мають виконувати дві функції — очищення та дезінфекція.

Тести для медсестер: дезінфекціяЧитайте: "Виписування рецептів – нові правила від МОЗ" 

15.  Дезінфекція медичних виробів — це…

а) комплекс заходів, спрямованих на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних, мікрокліматичних та інших чинників на здоров’я людини;

б) стерилізація, окремі цикли якої проводять у спеціально виділених приміщеннях різних підрозділів закладів;

в) обов’язкові заходи, здійснення яких пов’язане з процесом стерилізації медичних виробів;

г) знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення та в їх каналах і порожнинах.

Правильна відповідь — г.

Див. п. 9 розділу I Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» (Наказ МОЗ від 03.09.2014 № 1067/25844).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся