З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Платні медичні послуги: як сформувати вартість

 • 13 липня 2018
 • 2783

Зростання цін і тарифів на медичні послуги на державному рівні не затверджено. Тому у головних лікарів, економістів та бухгалтерів досить часто виникають запитання щодо правильності формування вартості платних медичних послуг. Читайте, які витрати варто брати у розрахунок ціни.

В умовах реформування системи охорони здоров’я України та створення мережі комунальних медичних закладів з достатнім рівнем самостійності й автономності досить актуальною є тема формування вартості медичних послуг. Підтвердженням цього є ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII.

Оплата праці працівників закладів охорони здоров’я в 2019

Практичні поради
Анжела Купліванчукзавідувач відділу соціально-економічного захисту Профспілки працівників охорони здоров’я України
Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат працівникам визначає керівник за рахунок і в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі закладу охорони здоров’я. Вони відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Усі медичні заклади мають право з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я (абз. 7 ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Перелік платних медичних послуг визначено в постанові КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.1996 № 1138.

Державне регулювання вартості відбувається через встановлення граничних тарифів на платні медичні послуги, які затверджують обласні державні адміністрації відповідно до постанови КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 № 1548.

Однак порядок формування цін і тарифів на такі послуги на державному рівні не затверджено. Тому у головних лікарів, економістів та бухгалтерів досить часто виникають запитання щодо правильності формування вартості платних медичних послуг. Розглянемо, які витрати варто брати у розрахунок ціни.

Платні медичні послуги: як сформувати вартістьЧитайте: "Аккредитация медицинских учреждений в Украине" 

Як розрахувати вартість медичних послуг

Медична послуга — це об’єднання медичних та економічних технологій. Тому щоб розрахувати вартість медичних послуг, потрібна тісна співпраця економістів та медиків. Медична складова, зокрема, передбачає формування загального списку медичних послуг, коригування і доповнення норм часу та норм витрат матеріалів на такі послуги. Економічна складова передбачає підготовку вхідних даних та власне розрахунок вартості медичних послуг.

Питання затвердження єдиного підходу щодо розрахунку вартості платних медичних послуг на державному рівні на сьогодні залишається відкритим. Тому кожен медичний заклад самостійно визначає методику розрахунку ціни послуг.

Ціну будь-якої послуги формують на підставі фактичних затрат на її надання, тобто собівартості. До складу собівартості, як відомо, входять прямі витрати, або витрати, безпосередньо пов’язані з наданням конкретної послуги, а також загальновиробничі та адміністративні витрати, тобто такі, які неможливо зарахувати до конкретної послуги, а лише у вигляді питомої частки.

Прямі витрати

До прямих витрат насамперед належать витрати на заробітну плату працівників, які безпосередньо пов’язані з наданням послуги. Ці витрати передбачають як основну, так і додаткову заробітну плату, а також інші види заохочень та виплат у розмірах, визначених у чинних Умовах оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519. Ці витрати визначають відповідно до штатного розпису підрозділу або конкретного персоналу, що надає платну послугу, норми робочого часу для цього персоналу, а також витрат робочого часу саме на виконання цієї послуги.

Платні медичні послуги: як сформувати вартістьЧитайте: "Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?" 

Розглянемо, як провести розрахунок на прикладі діагностичної послуги — ультразвукового дослідження молочних залоз. Спочатку розрахуємо зарплату (основну та додаткову), яку слід врахувати у вартості діагностичної послуги (див. Приклад 1).

ПРИКЛАД 1. Розрахунок зарплати (основної та додаткової), яку слід врахувати у вартості діагностичної послуги

Середньомісячний баланс робочого часу лікаря становить 159,78 годин.

Місячний оклад — 5071,04 грн.

Витрати робочого часу на одне обстеження* — 0,5 год. (30 хв.).

* Рекомендовані розрахункові норми на проведення ультразвукових досліджень затверджено наказом МОЗ України від 28.11.1997 № 340.

5071,04 грн ÷ 159,78 год. × 0,5 год. = 15,87 грн.

Зарплату молодшого медперсоналу визначаємо пропорційно лікарській. Штатними нормативами передбачено на одну лікарську посаду 0,5 посади молодшої медичної сестри. Обрахуємо відношення фонду зарплати молодшого медперсоналу до фонду зарплати лікарів.

3388,80 грн (оклад молодшої медсестри) × 0,5 ÷ 5071,04 грн (оклад лікаря) ×
× 100 % = 33,41%.

Обчислений відсоток візьмемо до розрахунку.

15,87 грн × 33,41% = 5,30 грн.

Основна зарплата становитиме: 15,87 грн + 5,30 грн = 21,17 грн.

Для визначення додаткової заробітної плати потрібно визначити її питому частку в загальному фонді зарплати за попередній період.

Загальний фонд зарплати за попередній рік становить 14 999 926,00 грн. Фонд додаткової зарплати за попередній рік — 5 019 320,00 грн.

5 019 320,00 грн ÷ 14 999 926,00 грн × 100% = 33,46%

Обчислюємо додаткову зарплату для нашої послуги:

(15,87 грн + 5,30 грн) × 33,46% = 7,08 грн.

Нарахування на заробітну плату визначають у розмірах, встановлених чинним законодавством (на сьогодні — 22%).

(21,17 грн + 7,08 грн) × 22,0% = 6,22 грн.

Наступною складовою прямих витрат є матеріальні витрати, а саме: витрати на медичні засоби, перев’язувальні матеріали, лабораторні реактиви, дезінфікувальні засоби, бланки, медичний інструментарій, розхідні засоби та інші, які витрачають саме під час надання послуги та які можна розрахувати у кількісному вираженні та зарахувати до конкретної медичної послуги.

Для ультразвукового дослідження молочних залоз використовують:

 • гель для УЗД — 6,4 г;
 • серветки для витирання гелю — 2 шт.;
 • спирт етиловий — 0,37 мл;
 • папір для принтера — 1 шт.;
 • папір для виписки медичних висновків формату А4 — 1 шт.

Визначаємо вартість гелю, який потрібно врахувати у калькуляції. Вартість 1 кг — 46,40 грн.

46,40 ÷ 1000 г × 6,4 г = 0,30 грн.

Аналогічно розраховуємо вартість усіх матеріальних витрат. Отримуємо загальну суму 0,78 грн.

Визначимо витрати на електроенергію, використану безпосередньо під час надання послуги. Згідно з технічним паспортом УЗД-апарат споживає 600 Вт на годину. Трудомісткість обстеження молочних залоз становить 0,50 год. Поточна ціна 1 кВт — 2,411 грн.

600 Вт/год. × 0,50 год ÷ 1000 × 2,411 грн. = 0,72 грн.

Розрахуємо амортизаційні відрахування. Балансова вартість УЗД-апарату з урахуванням індексації — 480810,00 грн. Амортизаційні відрахування за 2017 рік — 48 081,00 грн (10% від балансової вартості). Кількість годин роботи УЗД-апарата у 2017 році — 1917,3.

Визначаємо амортизаційні відрахування для нашої послуги:

48 081,00 грн ÷ 1917,3 год. = 25,08 грн (за годину) × 0,5 (трудомісткість) = 12,54 грн.

Читайте: "Гігієнічні вимоги до працівників ЦСВ: основні правила"   Платні медичні послуги: як сформувати вартість

Загальновиробничі та адміністративні витрати

Загальновиробничі та адміністративні витрати (або накладні витрати) варто розраховувати за звітний період та розподіляти пропорційно прямим витратам на оплату праці через коефіцієнт. Також можна врахувати зазначені витрати відповідно до планових показників.

До загальновиробничих витрат належать:

 • видатки на відрядження;
 • видатки на утримання, ремонт, оренду основних засобів;
 • транспортні витрати;
 • комунальні та інші витрати, що належать до підрозділу з надання платних послуг.

Адміністративні витрати передбачають видатки на утримання адміністративно-господарського персоналу, зокрема це:

 • заробітна плата;
 • видатки на відрядження;
 • юридичні послуги;
 • витрати на пально-мастильні матеріали;
 • послуги зв’язку;
 • розрахунково-касове обслуговування;
 • придбання та супровід програмного забезпечення;
 • послуги охорони тощо.

Платні медичні послуги: як сформувати вартістьЧитайте: "Гігієнічні вимоги до працівників ЦСВ: основні правила" 

 На Прикладі 2 покажемо, як можна розрахувати коефіцієнт накладних витрат.

ПРИКЛАД 2. Розрахунок коефіцієнта накладних витрат

Розрахуємо коефіцієнт накладних витрат за формулою та наведемо його показники:

МАЛЮНОК 1

де Рф — усі фактичні витрати установи за базисний рік;
Рф = 24 565 907,32 грн;

Зф — фактичні витрати на заробітну плату за базисний рік;
Зф = 15 112 133,76 грн;

Зфа — фактичні витрати на заробітну плату адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
Зфа = 2 163 305,00 грн;

К — коефіцієнт відношення фактичної зарплати з нарахуваннями до фактичної зарплати без нарахувань;
К = 1,22;

Пф — фактичні витрати на продукти харчування за базисний рік;
Пф = 580 677,41 грн;

Мф — фактичні витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали за базисний рік;
Мф = 1 404 890,31 грн;

Бф — фактичні витрати на м’який інвентар за базисний рік;
Бф = 0 грн;

Кф — фактичні витрати на капітальні видатки за базисний рік Кф = 0 грн;

Зш — основний фонд заробітної плати всіх працівників відповідно до штатного розпису за базисний рік;
Зш = 14 140 148,18 грн;

Зша — основний фонд заробітної плати адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
Зша = 1 978 178,72 грн.

 МАЛЮНОК 2

Під час розрахунку накладних витрат у нашому прикладі використовуємо отриманий коефіцієнт — 0,56. Суму основної зарплати множимо на цей коефіцієнт й отримуємо значення:

21,17 грн × 0,56 = 11,86 грн.

Тепер визначимо повну собівартість послуги (табл.)

Повна собівартість послуги

Статті витрат Сума, грн
Основна заробітна плата 21,17
Додаткова заробітна плата 7,08
Заробітна плата — разом основна та додаткова 28,25
Нарахування на заробітну плату 6,22
Матеріальні витрати 0,78
Витрати на електроенергію 0,72
Амортизаційні відрахування 12,54
Прямі витрати — разом 48,51
Накладні витрати 11,86
Витрати — всього 60,37

Вартість медичної послуги складається із собівартості, визначеної на підставі економічно обгрунтованих витрат на одиницю калькулювання, та витрат на розвиток закладу в межах граничного рівня рентабельності, встановленого органами виконавчої влади. Тобто після обчислення повної собівартості до вартості варто зарахувати прибуток, що не перевищує встановлений для закладу граничний рівень.

У нашому прикладі рівень рентабельності становить 10%:

60,37 грн × 1,10 = 66,41 грн.

Крім того, тариф на платну послугу передбачає податок на додану вартість у разі, якщо установа є платником зазначеного податку. У такому випадку до вартості додається ще й сума ПДВ за визначеною ставкою оподаткування:

66,41 грн + 20% (ПДВ) = 79,70 грн.

Оскільки порядок формування цін і тарифів на такі послуги на державному рівні не затверджено, ділимося досвідом, як можна визначити ціни на платні послуги.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся