Посадова інструкція лікаря-інтерна: скачайте

21 вересня 2020
3981
Середній бал: 5 із 5
Експертна редакція порталу

Якщо у Вашому закладі працюють лікарі-інтерни, у нагоді Вам стане розроблений зразок посадової інструкції лікаря-інтерна, яку Ви можете скачати та, адаптувавши до умов роботи закладу, використати в роботі

Лікаря-інтерна приймають на посаду та звільняють із неї наказом головного лікаря лікарні за розподілом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. У питаннях професійної підготовки інтерн підпорядковується завідувачу профільного лікувального відділення лікарні, а під час очної частини навчання на кафедрі закладу вищої освіти — закріпленому за ним викладачеві. Мета роботи лікаря-інтерна — підвищити рівень власної практичної підготовки відповідно до індивідуального навчального плану підготовки лікарів в інтернатурі, затвердженого головним лікарем лікарні та завідувачем профільної кафедри закладу освіти. Лікарня забезпечує лікаря-інтерна робочим місцем, обсягом роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з його спеціальності, навчальним приміщенням, медичними устаткуванням та інструментом, необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо. Лікаря-інтерна, який мешкає в іншому місті, лікарня забезпечує гуртожитком.

Лікар-інтерн: Класифікатор професій. Код КП 3229.

Як оформити трудові відносини з лікарем-інтерном

Посадові обов'язки лікаря-інтерна

Лікар-інтерн:

  • виконує навчальний план і програму інтернатури за відповідним фахом під керівництвом завідувача профільного лікувального відділення лікарні, керівника лікарні та закріпленого за ним викладача кафедри закладу освіти
  • набуває, поглиблює та вдосконалює професійні знання, уміння та навички
  • виконує всі види лікарської діяльності: надає медичну допомогу пацієнтам, здійснює діяльність, пов’язану із забезпеченням санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, проведенням медичних експертиз тощо під контролем завідувача профільного лікувального відділення лікарні
  • бере участь у тематичних клінічних обходах, аналізує історії хвороб, облікові та звітні документи під керівництвом завідувача профільного лікувального відділення лікарні
  • своєчасно виконує завдання, передбачені індивідуальним планом і програмою з фахової спеціальності інтернатури
  • проходить піврічний (річний) та підсумковий контроль професійної практичної підготовки згідно з планом і програмою
  • веде щоденник лікаря-інтерна
  • бере участь у клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводять у лікарні
  • після закінчення терміну підготовки в інтернатурі проходить атестацію на визначення знань та практичних навичок із присвоєнням звання «лікар-спеціаліст»

Вимоги до знань лікаря-інтерна

Для виконання посадових обов’язків лікар-інтерн має знати положення нормативно-правових норм у медичній сфері щодо роботи медзакладів та організації проведення інтернатури. Також лікар-інтерн повинен мати теоретичні знання з обраного фаху, володіти сучасними методами діагностики, терапії, реабілітації захворювань за профілем роботи.

Вимоги до кваліфікації лікаря-інтерна

Лікарем-інтерном за певним фахом може бути особа, яка отримала вищу освіту за галуззю знань «Охорона здоров’я» та обрала відповідну спеціалізацію.

Посадові зв’язки лікаря-інтерна

В посадовій інструкції лікаря-інтерна слід також вказати, які професійні зв'язки має лікар. Під час виконання службових обов’язків лікар-інтерн взаємопов’язаний з іншими працівниками лікарні — реєстраторами, господарським відділом та лікарями за фахом інтернатури, а також з працівниками освітньої сфери з кафедри та медичної бібліотеки.

✅✅✅ Інтернатура в Україні — 2022: як працюватиме нова модель

Посадова інструкція на лікаря-інтерна

logo