З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Нове в медреформі: дізнатися ►

Медична справа

Посадовий оклад лікаря — як формується

 • 11 лютого 2019
 • 2541

Читайте, як формується посадовий оклад лікаря бюджетного закладу, яке законодавство регулює це питання, як розрахувати посадовий оклад головному лікарю та які є можливості збільшити оклад медпрацівнику.

Умови оплати праці співробітників бюджетних закладів охорони здоров’я й установ соціального захисту населення  визначає наказ МОЗ та Мінпраці № 308/519 від 05.10.2005, який затверджує Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (далі — Умови оплати праці). Норми цього документа є обов’язковими для виконання в усіх бюджетних установах. Проте й приватні медичні заклади при формуванні тарифних сіток можуть ними користуватись.

Чинні нормативні документи пропонують на розсуд керівників медичних закладів два варіанти схем розрахунку посадових окладів за тарифною сіткою. Обидва варіанти докладно описані в Методичних рекомендаціях. Перший варіант пропонує розраховувати абсолютні розміри посадових окладів, другий — вираховувати за тарифними коефіцієнтами.

Цими ж рекомендаціями можна скористатись для розрахунку посадового окладу головного лікаря.

Як визначити розмір посадового окладу лікаря 

Абсолютний розмір посадових окладів

При цьому варіанті схеми посадових окладів лікарів у 2019 році обчислюють абсолютні величини посадових окладів у гривнях. В абсолютних цифрах зазначають також розміри окладів залежно від посади працівника.

Слід гарно подумати, перш ніж обирати такий варіант, оскільки він має суттєвий недолік. Як тільки зміниться розмір мінімального посадового окладу, необхідно буде розраховувати усі величини окладів по-новому.

Посадові оклади за тарифними коефіцієнтами

За такого варіанту схему посадових окладів лікарів встановлюють на основі тарифних коефіцієнтів. Коефіцієнти в свою чергу необхідно диференціювати залежно від посад керівників, технічного персоналу, фахівців медичного закладу.

Такий підхід має суттєву перевагу над попереднім — при зміні мінімального посадового окладу відпадає необхідність обраховувати розміри посадових окладів співробітників заново. Залишається можливість тривалий час дотримуватись з самого початку встановлених міжпосадових співвідношень в оплаті праці медпрацівників.

В Умовах оплати праці прописані крім іншого тарифні розряди та коефіцієнти з оплати праці співробітників медичних закладів та установ соціального захисту населення (табл. 1). Через це вимогами Умов можна скористатись для диференціації розмірів посадових окладів в тому числі сімейних лікарів. 

Таблиця 1

Співвідношення тарифних розрядів та коефіцієнтів

Зв’язок тарифних коефіцієнтів та тарифних розрядів


Проте, який би варіант ви не обрали, потрібно буде провести диференціацію посадових окладів. 

Міжпосадова диференціація розмірів посадових окладів лікаря

При розробці схеми посадових окладів варто здійснити їх диференціацію — вертикальну та горизонтальну. Спочатку декілька слів про горизонтальну диференціацію посадових окладів. Її завдання — встановити максимальний та мінімальний розмір окладу, так звану «вилку», за кожною посадою. Така різниця повинна бути не менше від 10,0 %.  

Для здійснення вертикальної міжпосадової диференціації посадових окладів за посадами штатного розпису необхідно знати показники:

 • кількість посад в медичному закладі;
 • співвідношення розмірів максимального посадового окладу очільника та мінімального посадового окладу фахівця, що займає нижчу посаду.

Роботу над розрахунком розмірів посадових окладів лікарів варто розподілити на декілька етапів. Для початку слід встановити максимальні та мінімальні розміри посадових окладів відповідно до укрупнених груп посад.

Варто усі посади розподілити на чотири укрупнені групи:

Перша — керівники, котрі здійснюють загальне функціональне управління підприємством;
Друга — керівники, котрі особисто провадять керівництво виробничими процесами;
Третя — професіонали, фахівців та технічні спеціалісти, в обов’язки котрих входить вирішення техніко-технологічних, планово-виробничих, фінансово-економічних питань, маркетингових завдань, питань пошуку та освоєння ринків збуту, соціально-кадрових та інших питань стосовно забезпечення виробництва;
Четверта — фахівці, котрі виконують допоміжні облікові та контрольні функції та роботи, пов’язані з веденням документації, її обробкою та зберіганням.

На наступному етапі необхідно з кожної укрупненої групи виокремити посади працівників та окремі підгрупи посад. Надалі потрібно сформувати максимальні та мінімальні розміри посадових окладів лікарів відповідно з підгрупами посад.

На завершальному етапі необхідно встановити посадові оклади за кожною конкретною посадою.

При роботі над схемою посадових окладів можна застосувати  базову схему тарифних розрядів посад відповідно до груп медичних закладів і працівників. Ознаки, залежно від яких медичні заклади розподіляють на  групи, визначені у Додатку 2 до Умов оплати праці.

Приклад наказу про підвищення посадового окладу

Приклад наказу про збільшення посадового окладу медпрацівнику

Скачати

Як приклад можна розглянути порядок встановлення посадового окладу головному лікарю приватного стоматологічного центру. Вірогідно, що приватний медичний центр (мале підприємство) можна віднести  до V групи медичних закладів «Інші заклади охорони здоров’я та установи соціального захисту населення, які не вказані в пунктах 1-18» Додатка 2 Умов оплати праці. Тому такий стоматологічний центр повинен керуватись наступною схемою тарифних розрядів посад керівників, котра наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Тарифні розряди керівників медзакладу

№ з/п

Посада

Тарифний розряд

1

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)

14

2

Головна медична сестра, головний фельдшер

10

3

Начальники відділів

10

4

Начальник планово-економічного відділу

10

При роботі над схемою тарифних розрядів лікарів, котрі входять до штату медичного закладу, слід також звернутись до Умов оплати праці. Відповідно до цього документа в таблиці 3 наведені схеми тарифних розрядів посад лікарів.

Таблиця 3

Тарифні розряди лікарів

№ з/п

Посада

Тарифний розряд

1

Лікарі-хірурги всіх найменувань

 

вищої кваліфікаційної категорії

14

першої кваліфікаційної категорії

13

другої кваліфікаційної категорії

12

без категорії

11

2

Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за такими лікарськими спеціальностями: лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики — сімейний лікар

10

3

Лікарі інших спеціальностей:

 

вищої кваліфікаційної категорії

13

першої кваліфікаційної категорії

12

другої кваліфікаційної категорії

11

без категорії

10

4

Лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими лікарськими спеціальностями

9

Полегшать роботу над схемою й тарифні розряди посад фахівців із базовою та неповною вищою медичною освітою, наведені в Умовах оплати праці та зазначені в таблиці 4.

Таблиця 4

Тарифні розряди фахівців

№ з/п

Посада

Тарифний розряд

1

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев’язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери усіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, лікарі зубні:

 

вищої кваліфікаційної категорії 

10

першої кваліфікаційної категорії 

9

другої кваліфікаційної категорії 

8

без категорії 

7

2

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології (у т. ч. гігієністи зубні), з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовиливальники:

 

вищої кваліфікаційної категорії

9

першої кваліфікаційної категорії

8

другої кваліфікаційної категорії

7

без категорії

6

Варто звернути увагу також на схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників закладів охорони здоров’я, запозичені з Умов оплати праці та наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Тарифні розряди решти медпрацівників

№ з/п

Посада

Тарифний розряд

1

Молодші медичні сестри: операційних, перев’язувальних, палатні, з догляду хворих

4

2

Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, прибиральниці (палатні) та інші

3

3

Реєстратори медичні

5

4

Сестри-господині

4

5

Дезінфектори

4

Посадовий оклад головного лікаря

Спробуймо розібратись в питанні обрахунку посадового окладу головного лікаря.

Пунктом 1.4 Умов оплати праці зафіксована вимога стосовно величини посадового окладу керівника медичного закладу. Відповідно до цих Умов посадовий оклад очільника медичного закладу, визначених відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 разом з підвищенням за кваліфікаційну категорію, не може бути нижчим, ніж посадові оклади керівників структурних підрозділів (лікарів такої ж чи нижчої кваліфікації), зазначених у відповідності з пунктами 2.1 та 2.2.

Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я заведено порівнювати з аналогічними чи нижчими категоріями. З цієї причини розмір посадового окладу очільника (головного лікаря, начальника, директора), що визначений за групою з оплати праці (враховуючи кваліфікаційну категорію) та відповідає графі 12 тарифікаційного списку, порівнюють з посадовими окладами керівників структурних підрозділів, кваліфікаційна категорія яких така ж, як і у головного лікаря.

Непорозумінь жодних не виникає у випадках, коли головний лікар має ту ж кваліфікаційну категорію (вищу чи першу), що і керівники структурних підрозділів цього медичного закладу. Як же вчинити в ситуації, коли, наприклад, головний лікар ЦПМСД має першу кваліфікаційну категорію, а усі завідувачі амбулаторій, котрі належать до центру, мають вищі кваліфікаційні категорії, завідувач пункту невідкладної медичної допомоги – першу кваліфікаційну категорію?     

В цій ситуації при розрахунку посадового окладу головного лікаря необхідно буде провести паралель між посадовим окладом керівника закладу та посадовим окладом керівника структурного підрозділу, котрий має відповідну, тобто першу, кваліфікаційну категорію. Отже, головному лікарю необхідно встановити посадовий оклад із урахуванням першої кваліфікаційної категорії.

Як бути з надбавкою за тривалість безперервної роботи при встановленні розміру посадового окладу? Чи можна її враховувати?

Акцентуємо увагу, що при визначенні розміру посадового окладу очільника медичного закладу звертають увагу на дані:

 • посадовий оклад керівника (оклад у відповідності до групи плюс підвищення за категорію);
 • посадовий оклад завідувача амбулаторії (оклад відповідно до категорії, котра відповідає тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою плюс підвищення на 10-25% за завідування).

До посадового окладу головного лікаря не входять жодні інші надбавки та доплати, в тому числі й надбавки за тривалість безперервної роботи, яку нараховують завідувачам амбулаторії та сімейним лікарям. Тому їх і не можна враховувати.

Як визначити посадовий оклад головного лікаря Центру первинної медсандопомоги (ЦПМСД)

Для визначення посадових окладів головних лікарів (керівників) центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі — Центр) орієнтуємося на норми Умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).1

Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я визначають за тарифними розрядами, встановленими за групами з оплати праці (п. 2.2.1 Умов № 308/519). Показники приналежності закладів охорони здоров’я до груп з оплати праці керівних працівників затверджено у додатку 2 до Умов № 308/519. Для самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, за якими закріплено територію з обслуговування населення і до яких належать Центри, показником приналежності до групи з оплати праці є чисельність прикріпленого населення (п. 6 додатка 2).

Йдеться про Центр, що є комунальним закладом та надає медичну допомогу першого рівня. У складі Центру — кілька амбулаторій сімейної медицини. У кожній із них працює в середньому вісім лікарів. Завідують амбулаторіями лікарі загальної практики — сімейні лікарі вищої категорії, яким встановлено 14-й тарифний розряд з оплати праці.

Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені у пунктах 2.1 і 2.2 Умов № 308/519 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими за посадові окладикерівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначені в тих самих пунктах з урахуванням підвищення за оперативне втручання (п. 1.5 Умов № 308/519).

Центри, що надають медичну допомогу першого рівня, не проводять оперативних втручань. Тож для визначення посадових окладів їхніх керівників підвищення за оперативне втручання не застосовують.

Підвищення посадових окладів керівникові закладу охорони здоров’я

Керівникові закладу охорони здоров’я посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищують (пп. 1 «а» пп. 2.4.1 Умов № 308/519) за:
 • вищу кваліфікаційну категорію — на 44,9% тарифної ставки працівника першого тарифного розряду. Підвищення становить 718,40 грн (1600 грн × 44,9%). Оклад із підвищенням: 3872 грн + 718,40 грн = 4590,40 грн (після заокруглення — 4590 грн);
 • першу кваліфікаційну категорію — на 31,9% тарифної ставки працівника першого тарифного розряду. Підвищення дорівнює 510,40 грн (1600 грн × 31,9%). Оклад із підвищенням: 3872 грн + 510,40 грн = 4382,40 грн (після заокруглення — 4382 грн);
 • другу кваліфікаційну категорію — на 24,1% тарифної ставки працівника першого тарифного розряду. Підвищення становить 385,60 грн (1600 грн × 24,1%). Оклад із підвищенням: 3872 грн + 385,60 грн = 4257,60 грн (після заокруглення — 4258 грн).

Підвищення посадових окладів за завідування

Посадові оклади завідувачам амбулаторій згідно з підпунктом «б» підпункту 2.2.3 Умов № 308/519 підвищують за завідування (див. табл.).

Посади

(за штатним розписом)

Кількість посад,
одиниць
Підвищенняпосадового окладу, %

Лікарі;

професіонали з повною вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності

до трьох включно 10
від трьох до шести включно 20
понад шість 25
Кількість посад визначають зважаючи на посади керівників структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів

Із запитання випливає, що Центр, який надає медичну допомогу першого рівня, належить до V групи з оплати праці (як такий, що обслуговує до 50 тис. осіб). Тому посадовий оклад головлікаря Центру визначають за 14-м тарифним розрядом ЄТС, як і завідувачів амбулаторій такого Центру, позаяк вони є лікарями загальної практики — сімейними лікарями вищої категорії. 14-му тарифному розряду відповідає посадовий оклад 3872 грн.

Посадові оклади завідувачів таких Центрів підвищують на 25% за завідування, позаяк очолювані ними підрозділи мають понад шість одиниць посад лікарів, професіоналів із повною вищою немедичною освітою.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся