З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Ліцензія на медичну практику: процедура оформлення

 • 13 червня 2016
 • 8526

Ліцензування медичної практики з 2018 року оформлюється дещо інакше. Дізнайтеся про нові правила подання документів, оформлення відмови та анулювання ліцензії у статті.

Сьогодні ліцензування медичної практики, а саме питання отримання, переоформлення та анулювання ліцензії на медичну практики врегульовано постановою КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови) та Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-­VIII.

Чи може медзаклад самостійно знищувати наркотичні препарати

Практичні поради
Тетяна Загородна,головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Родичі померлого хворого повернули до закладу охорони здоров’я невідкриті ампули наркотичних засобів. Чи має право заклад з ліцензією знищувати їх самостійно, без залучення Нацполіції та визначення методу знищення Держлікслужбою? Адже це суперечить постанові КМУ № 589

Основний нормативно-правовий акт, який регулює питання ліцензування медичної практики в Україні, — Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі — Закон про ліцензування). Медична практика обов’язково підлягає ліцензуванню (п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону про ліцензування та ст. 17 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XI).

Ліцензійні умови провадження медичної практики, затверджені наказом МОЗ від 02.02.2011 № 49 (далі — Ліцензійні умови № 49), діяли до 09.01.2018. Вони втратили чинність після прийняття наказу МОЗ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню» від 03.11.2017 № 1366.

Якщо особа провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, така діяльність є безліцензійною. Те саме стосується й ліцензіатів, які провадять частину виду господарської діяльності, на яку не поширюється дія їхньої ліцензії (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про ліцензування). Безліцензійна діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством, зокрема статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ліцензія на медичну практику: процедура оформленняЧитайте: "Незаконное занятие частной медицинской практикой: ответственность"

Ліцензування первинної медичної допомоги в 2018 

Здобувач ліцензії, який звертається, аби отримати ліцензію виключно на надання первинної медичної допомоги, відтепер не заповнюватиме пункт 6 Відомостей. Адже він не зобов’язаний отримувати Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. Ці зміни відображені в новій редакції Відомостей.

На інші заклади такі умови не поширюються. Отже, заклади, які надають вторинну та/або третинну медичну допомогу, мають звернутися до Держпродспоживслужби або Лабораторних центрів МОЗ, аби отримати Акт санітарно-епідеміологічного обстеження. У пункт 6 Відомостей вони вписують його реквізити, як-от:

 • дата;
 • номер;
 • ким виданий. 

Ліцензійні умови № 285 також передбачають, що заклад охорони здоров’я повинен мати документ, який підтверджує право користування цим приміщенням: право власності, оренди або інше право користування.

Отже, останні нововведення у сфері ліцензування медичної практики упорядковують відповідну нормативно-правову документацію і вносять зміни до бланка Відомостей. Також вони спрощують і, відповідно, скорочують процедуру ліцензування медичної практики із надання первинної медичної допомоги.

Ліцензія на медичну практику: процедура оформленняЧитайте: "Эпикриз: виды, процедура заполнения, обязанности врача

Перелік документів для отримання ліцензії на медичну практику 

У Ліцензійних умовах визначено форму заяви на отримання ліцензії на медичну практику, яку має подати здобувач до органу ліцензування. Заяву можна подати нарочно, відправити поштою або в електронному вигляді. В останньому варіанті потрібно мати електронний цифровий підпис.

Чи може медзаклад самостійно знищувати наркотичні препарати

Практичні поради
Тетяна Загородна,головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Родичі померлого хворого повернули до закладу охорони здоров’я невідкриті ампули наркотичних засобів. Чи має право заклад з ліцензією знищувати їх самостійно, без залучення Нацполіції та визначення методу знищення Держлікслужбою? Адже це суперечить постанові КМУ № 589

Якщо здобувач ліцензії надіслав документи поштою, то протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа орган ліцензування має надіслати йому за місцезнаходженням лист з відповідним повідомленням.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте: "Відмова у видачі ліцензії з обігу наркотичних лікарських засобів"

Заява має бути підписана здобувачем ліцензії на медичну практику або уповноваженою особою. До заяви потрібно додати перелік документів: відомості про стан матеріально-­технічної бази та наявність персоналу із вказівкою  на кваліфікаційний та освітній рівень, опис документів, які подаються, у двох примірниках. У Ліцензійних умовах визначено форму, в якій подають ці документи.

Якщо юридичною особою створено кілька медичних закладів охорони здоров’я, то  відомості про стан матеріально-­технічної бази та наявність персоналу потрібно подавати для кожного відокремленого підрозділу, філії.

Зауважимо: якщо фізична особа — підприємець через свої релігійні переконання відмовляється від реєстраційного номера облікової картки платника податків та це донесено до відома податкової служби, то до заяви на отримання ліцензії на медичну практику потрібно додати ще копію паспорта такого підприємця.

Якщо у медичному закладі відбувається перепланування, розширення переліку спеціальностей або зміна функціонального призначення, то ліцензіат має надати новий акт санітарно-­епідеміологічного обстеження тих аспектів, у яких відбулися зміни.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте:  "Вимоги до операційного блоку: планування, облаштування, оздоблення"

У відомостях більше не потрібно зазначати інформацію про:

 • наявність інженерного обладнання для забезпечення діяльності;
 • наявність нормативно-­правових документів, у тому числі документів з питань стандартизації;
 • кадровий склад з посиланням на штатний розпис (хоча зазначають — основна робота чи за сумісництвом).

Новими Ліцензійними умовами передбачено, що здобувач ліцензії на приватну медичну практику зобов’язаний укласти трудові договори з медпрацівниками, які були заявлені в документах, на зазначені ним посади не пізніше одного місяця з моменту отримання повідомлення від органу ліцензування про прийняття рішення про ліцензування медичної практики.

Протягом трьох робочих днів із дня одержання заяви на отримання ліцензії на медичну практику орган ліцензування має встановити, чи є підстави для залишення її без розгляду.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте: Ліцензія на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: перелік документів

Скачайте бланки документів для ліцензування медичної практики

Скачайте приклад оформлення заяви для отримання ліцензії на медичну практику

Приктак заяви на ліцензування медичної практики

Скачайте бланк відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази

відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази

Скачайте бланк опису документів, що додають до заяви про отримання ліцензії на медичну практику

 опис документів, що додають до заяви про отримання ліцензії

Скачайте бланк заяви про переоформлення ліцензії на медичну практику

Заява про переоформлення ліцензії на медичну практику

Залишення заяви без розгляду

Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії на медичну практику без розгляду надається здобувачеві ліцензії на медичну практику у триденний строк. Орган ліцензування може відмовитися від розгляду заяви, якщо:

 • суб’єкт господарювання подав документи не в повному обсязі;
 • на заяві або хоча б на одному з документів стоїть підпис особи, яка не має на це повноважень;
 • заява або хоча б один із документів не відповідає встановленій формі;
 • у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії або наявні відомості про припинення його діяльності.

Якщо підстави для залишення заяви без розгляду відсутні, орган ліцензування розглядає заяву з підтвердними документами на наявність чи відсутність підстав для відмови у ліцензуванні медичної практики.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте: "Документи для атестації лікарів"

Чи можливо отримати ліцензію на медичну практику після відмови?

Орган ліцензування може відмовити у видачі ліцензії на медичну практику, якщо здобувач не відповідає ліцензійним умовам, встановленим для виду діяльності, вказаного в його заяві, або якщо у документах здобувача виявлено недостовірні дані.

Недостовірними у цьому разі вважають дані, зазначені у документах здобувача ліцензії, які не відповідають реальному стану цього суб’єкта господарювання. Наприклад, у державному реєстрі зазначені дані про директора, а документи здобувача підписані іншою особою.

Протягом п’яти робочих днів орган ліцензування має надіслати суб’єкту господарювання копію рішення про відмову у ліцензуванні медичної практики.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте: "Післядипломна освіта медсестер"

Рішення про ліцензування медичної практики

Якщо під час розгляду заяви на отримання ліцензії не встановлено підстав для відмови у видачі ліцензії, орган ліцензування протягом трьох робочих днів має надіслати здобувачу повідомлення про прийняте ним рішення видати ліцензію.

Отримавши заяву на ліцензію, орган ліцензування має прийняти рішення про видачу ліцензії на приватну медичну практику протягом десяти робочих днів.

На наступний робочий день після прийняття рішення про видачу ліцензії ці дані розміщують в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР). Саме з дня внесення даних про отримання ліцензії до ЄДР суб’єкт господарювання набуває право на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Орган ліцензування оформлює ліцензію, яка підтверджує факт ліцензування медичної практики, в електронному вигляді. За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія на медичну практику (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії. Ліцензія видається на необмежений строк.

Нове у процедурі оформлення ліцензії на медичну практикуЧитайте: "Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладі"

За видачу ліцензії суб’єкт господарювання вносить разову плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Плату потрібно внести протягом десяти робочих днів з дня отримання від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії. Якщо протягом цього часу плату не внесено, орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.

Аби уникнути непорозумінь після оплати ліцензування медичної практики, бажано супровідним листом повідомити органу ліцензування (яким є МОЗ) про здійснення оплати. До листа варто додати документ, що підтверджує оплату: копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся