З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Атестація лікарів: законодавство, підготовка

 • 15 вересня 2016
 • 16620

Читайте про ключові вимоги законодавств до атестації лікарів: робота атестаційної комісії, посади, робота за якими зараховується для атестації, а також лікарські спеціальності.

Атестація медичних працівників, як і ліцензування, стандартизація та акредитація, є засобом забезпечення якості медичної допомоги, оскільки спрямована на підвищення кваліфікації, професійного рівня та якості роботи медиків.

Основним нормативним актом, який регулює порядок атестації лікарів, є наказ МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 № 359. У лютому 2016 року набрав чинності наказ МОЗ від 02.10.2015 № 650, яким затверджено нову редакцію Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом № 359.

Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавстваЧитайте: "Медична документація приймального відділення"

У цій редакції Положення № 359, як і в попередній, визначено такі види атестації лікарів:

 • атестація на визначення знань і практичних навиків із присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» (її проводять у комісіях, що створюються при медичних внз та закладах післядипломної освіти);
 • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями при МОЗ (Центральна атестаційна комісія), МОЗ АР Крим, структурних підрозділах із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — атестаційні комісії);
 • атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями).

Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих медичних закладів та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на медичну практику та ліцензію на діяльність банків пуповинної крові та інших тканин і клітин людини; лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, що зареєстровані як юридичні особи; лікарів медико-профілактичного профілю та лікарів установ соцзахисту населення на відповідній території.

Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавстваЧитайте: "Медична документація швидкої допомоги: форми та інструкції"

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI передбачає категорії працівників, які звільняються від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», а також від чергової атестації, за наявності у них кваліфікаційної категорії — це:

 • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
 • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років;
 • вагітні жінки та особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства.

Атестаційна комісія визначає кваліфікацію лікарів-спеціалістів за трьома кваліфікаційними категоріями: другою, першою та вищою.

Згідно з пунктом 10 оновленого Положення № 359 особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п’ять років. Лікарі, які протягом року по закінченні 5-річного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання пройти чергову атестацію та не подали відповідних документів, а також лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань і практичних навичок із підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після проходження стажування.

Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки лікарів, оцінювання трудової діяльності та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їхньої кваліфікації. Атестацію на визначення знань та навичок із присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» проводять у комісіях, які створюють при вищих медичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти, а атестацію на певну категорію (2, 1, вищу) — відповідні комісії обласних департаментів охорони здоров’я.

Нині чергову кваліфікаційну категорію лікарям присвоюють не за ефективність та якість роботи, а за вислугу років (кожні 5 років).

Для цього до заяви, копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії та атестаційного листка лікаря додають звіт про професійну діяльність не менше, ніж за останні три роки, підписаний керівником установи, а також — посвідчення про проходження тематичних курсів та курсів підвищення кваліфікації зі свідоцтвом про складання іспиту за спеціальністю після закінчення передатестаційного циклу.

Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавстваЧитайте: "Локальний формуляр лікарських засобів: порядок розроблення"

У новій редакції Положення № 359 визначено кваліфікаційні характеристики цих категорій. З 2016 року також діє значно доповнений перелік посад, робота за якими зараховується до стажу роботи для атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій за окремими спеціальностями:

Лікарські спеціальності

Посади, робота за якими зараховується для атестації

«Медицина невідкладних станів»

лікар з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, лікар-терапевт, лікар-педіатр, лікар-­хірург, лікар-акушер­-гінеколог, лікар­-кардіолог, лікар-невропатолог, лікар-­анестезіолог

«Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Судово­-психіатрична експертиза»

лікар­-психіатр, лікар-­нарколог, лікар-психотерапевт, лікар — судово-психіатричний експерт

«Трансфузіологія»

лікар-­хірург станції (відділення) переливання крові, лікар-­гематолог, лікар-гематолог дитячий, лікар-­анестезіолог

«Гастроентерологія», «Дієтологія», «Кардіологія», «Ревматологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Геріатрія», «Алергологія», «Гематологія», «Ендокринологія»

лікар-­терапевт

«Неонатологія», «Підліткова терапія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гематологія», «Дитяча ендокринологія», «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча онкологія», «Дитяча нефрологія»

лікар­-педіатр

«Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія»

лікар­-хірург дитячий

«Судово-­медична гістологія», «Судово-медична імунологія», «Судово­-медична криміналістика», «Судово­-медична цитологія», «Судово­-медична токсикологія»

лікар — судово-­медичний експерт

«Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика», «Радіонуклідна діагностика», «Променева терапія»

лікар-­радіолог

«Загальна практика — сімейна медицина»

лікар-­педіатр, лікар-­терапевт, лікар-­терапевт підлітковий, лікар-­терапевт дільничний, лікар-­педіатр дільничний, лікар-­терапевт цехової лікарської дільниці, лікар з суднової медицини, лікар з медицини невідкладних станів

«Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія»

лікар­-стоматолог

«Судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургія серця і магістральних судин», «Проктологія», «Ендоскопія», «Комбустіологія», «Ортопедія і травматологія», «Трансплантологія»

лікар-­хірург

«Дезінфекційна справа», «Паразитологія», «Бактеріологія», «Вірусологія», «Лабораторна імунологія»

лікар-­епідеміолог

«Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей і підлітків», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна»

лікар із загальної гігієни

Атестація лікарів: законодавство, підготовкаЧитайте: "История болезни — как заполнять"

Не пройшли  атестацію лікарів: що далі?

Згідно із чинним наказом МОЗ про атестацію лікарів неатестованими вважають лікарів, які:

 • більш трьох років не працювали  лікарем певного фаху;
 • працюють за фахом, проте вчасно не проатестувалися  для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії;
 • працюють за фахом та пройшли атестацію, проте їм  відмовили у присвоєнні другої категорії.

Лікарів, які не пройшли атестацію, допускають до виконання професійних обов’язків лише після проходження стажування. Якщо пройшло 5 років після попередньої атестації, у лікаря є  ще один рік, щоб  отримати направлення на стажування.

Атестація лікарів: законодавство, підготовкаЧитайте: "Эпикриз: виды, процедура заполнения, обязанности врача"

Стажування неатестованих медпрацівників 

Під час стажування  лікаря призначають на посаду стажиста з оплатою праці за відповідним окладом.

Особа може бути призначена на посаду лікаря-стажиста, якщо:

 • минуло 5 років після  попередньої атестації  і впродовж наступного року лікар не підтвердив наміру атестуватися, не надав    документації для атестації. Це правило не стосується лікарів, які за законом звільнені від проходження атестації;
 • комісія відмовила у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії;
 • особу до моменту, коли вона отримає сертифікат з відповідної лікарської спеціальності, зарахували чи перевели на іншу посаду;
 • особа не працювала лікарем понад три роки.

Якщо особа відмовляється від стажування, вона за власною згодою може бути переведена посаду молодшого спеціаліста з медичною освітою.

Атестація лікарів: законодавство, підготовкаЧитайте: "Медична документація в приватному медзакладі"

Хто звільняється від атестації лікарів

Особами, яких згідно ЗУ «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI  звільнено від проходження чергової атестації є:

 • лікарі, що займають посаду менше одного року;
 • матері-одиначки дітей до 14 років;
 • вагітні жінки та особи у відпустці з догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства. В цьому випадку атестація переноситься на час після закінчення відповідної відпустки. Дата чергової атестації встановлюється з урахуванням визначеної медичною комісією тривалості  відпустки без збереження заробітної плати, тобто по закінченню її.  Проте слід пам’ятати, що переносити дату атестації можна не далі, як до часу, коли дитині виповнюється шість років.

Перерахованим працівникам відповідна категорія підтверджується наказом установи, на базі якої створена комісія з атестації лікарів, за поданням керівника медзакладу.

Виплати за категорію медпрацівнику нараховують впродовж п’ятирічного терміну після підтвердження чи присудження кваліфікаційної категорії.

Особи, що перебувають у  відпустці, отримують оплату за   категорію  упродовж п’ятирічного терміну.   

Право медпрацівника підвищувати власну кваліфікацію кожні 5 років закріплено законодавчо.

Атестація лікарів: законодавство, підготовкаЧитайте: "Форма № 074/о — новый Журнал регистрации амбулаторных пациентов"

Хто проводить  атестацію лікарів

Діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медпрацівників та фармацевтів провадиться відповідними середніми спеціальними та вищими навчальними й науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Окрім того підвищити кваліфікаційний рівень можна через інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну ординатуру, аспірантуру й докторантуру.

Законодавчою базою у сфері післядипломної підготовки лікарів та атестації лікарів наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» від 22.07.1993 № 166.

На медзаклади в процесі атестації лікарів покладаються  зобов’язання:

 • аналіз:
 • потреби в спеціалізації та вдосконаленні, проведений з урахуванням даних щодо кількості медпрацівників певного фаху;
 • відповідності кваліфікаційного рівня працівників займаним посадам;
 • перспективних нових напрямів у роботі;
 • відбір осіб, яких заплановано для відправлення на навчання;
 • створення плану-заявки на спеціалізацію й підвищення кваліфікації та направлення їх до відповідних інституцій.

 МОЗ виконує такі функції:

 • вивчення матеріально-технічного забезпечення, наявності кафедр та клінічних баз, готовність інституцій з післядипломної підготовки провадити на відповідному рівні свою діяльність;
 • розгляд та затвердження навчально-виробничих планів післядипломного навчання усіх видів, планів-рознарядок місць на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів та фармацевтів.

Інституції, що провадять діяльність з підвищення кваліфікаційного рівня задля подальшого проходження атестації лікарів, повинні вчасно направляти путівки місцевим медзакладам згідно з затвердженим планом-рознарядкою місць на цикли спеціалізації та передатестаційні цикли.

Атестація лікарів: законодавство, підготовкаЧитайте: "Робочий час лікаря: розрахунок норм"

Оплата навчання під час підвищення кваліфікації лікарів

Одержавши путівку на співробітника, головний лікар медзакладу має видати наказ про атестацію лікаря, а точніше про відрядження його на підвищення кваліфікації.

Законодавчо закріплено, що оплата праці лікарю-бюджетнику, що проходить цикл, здійснюється у розмірі середньої зарплатні за кожним місцем роботи згідно із законодавством. У свою чергу, розрахунок зарплати здійснюється з урахуванням Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

Витрати, пов’язані із проїздом до місця проходження циклу і наймом житла, відшкодовують у встановленому законодавством для службових відряджень порядку.

Співробітники медзакладів, що знаходяться на державному чи комунальному забезпеченні, проходять курси за бюджетні кошти. Також існує можливість пройти навчання за власні кошти, якщо кількість охочих пройти цикл більша, ніж кількість путівок. Але зарплатня за такими працівниками також зберігається, кошти на добові витрати також компенсуються.

Забезпечення права медпрацівників на підвищення кваліфікаційного рівня та належних умов для атестації лікарів – завдання головного лікаря.  

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся