З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Лікарська таємниця: моральні та правові аспекти

 • 19 вересня 2016
 • 6473

Вітчизняне законодавство передбачає морально-правову відповідальність за розголошення лікарської таємниці. Читайте, які саме дані є лікарською таємницею, в яких випадках лікар має право розголошувати ці дані та яка специфіка поняття лікарської таємниці в Україні!

Обов’язок лікаря зберігати лікарську таємницю задекларовано абзацами 4­5 Клятви лікаря, затвердженої Указом Президента України від 15.06.1992 № 349. Лікар має дотримуватися правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому.

Так, медичні працівники не мають права розголошувати інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їхні результати, інтимний і сімейний боки життя особи, крім передбачених законодавчими актами випадків (стаття 40 Основ законодавства про охорону здоров’я). Використовуючи відомості, що становлять лікарську таємницю, у навчальному процесі, науково-­дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, має бути забезпечена анонімність пацієнта.

Медичні працівники зобов’язані утримуватися від поширення інформації про пацієнта, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел: стан здоров’я пацієнта, сам факт звернення в лікарню, діагноз тощо.

Як забезпечити працівників засобами індивідуального захисту: нові вимоги

Практичні поради
Анжела Мартинюк,завідувач відділу охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
Що робити, якщо ви закупили не всі засоби індивідуального захисту медпрацівників і не врахували зміни законодавства? У статті розповідаємо, якими засобами індивідуального захисту ви зобов’язаний забезпечити медсестер відповідно до нових вимог Мінсоцполітики.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її:

 • національність;
 • освіту;
 • сімейний стан;
 • релігійні переконання;
 • стан здоров’я;
 • адресу;
 • дату й місце народження.

Лікарська таємниця: моральні та правові аспектиЧитайте: "Дотримання конфіденційності інформації про пацієнта"

Що є лікарською таємницею?

До конфіденційної належить і медична інформація — свідчення про стан здоров’я людини, історію її хвороби, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, зокрема й ризик для життя і здоров’я.  Така інформація, а також дані про інтимне або сімейне життя особи становлять лікарську таємницю.

Законодавство щодо лікарської таємниці

Обов’язок зберігати лікарську таємницю встановлюють етичні та правові норми.

Клятва лікаря про лікарську таємницю

Етичну норму містить Клятва лікаря, затверджена Указом Президента України від 15.06.1992 № 349: «Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь [...] зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині».

Правові норми щодо лікарської таємниці

Медичні працівники та інші особи не мають права розголошувати дані, що стали відомі їм у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків: про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, крім передбачених законодавчими актами випадків

Лікарська таємниця: моральні та правові аспектиЧитайте: "Електронна система охорони здоров'я: документація, захист персональних даних, впровадження"

Імунітет свідка щодо лікарської таємниці

Додаткова гарантія збереження лікарської таємниці — імунітет свідка, який передбачають норми Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Так, не можуть бути допитані як свідки медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну й сімейну сторони життя особи — про відомості, які становлять лікарську таємницю (п. 4 ч. 2 ст. 65 КПК).

Де зберігають лікарські таємниці?

Лікарські таємниці зберігаються не лише в пам’яті лікарів та інших працівників закладу охорони здоров’я, а й на матеріальних носіях: у паперовому документообігу, електронних системах зберігання інформації тощо.

Збереження лікарської таємниці в медичних документах:

• медична карта стаціонарного хворого (форма № 003/о);

• медична карта амбулаторного хворого (№ 025/о);

• медична довідка (лікарський консультаційний висновок) (форма № 086/о);

• виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (№ 027/о);

• консультаційний висновок спеціаліста (№ 028/о);

• журнал запису оперативних втручань у стаціонарі (№ 008/о);

• протокол патолого-анатомічного дослідження (№ 013/о) тощо.

Речами, які містять лікарську таємницю, можуть бути матеріали фотозйомки, звуко- та відеозапису й інші носії інформації.

Матеріальні носії лікарської таємниці в жодному разі не мають потрапляти до рук сторонніх осіб, окрім випадків, передбачених законодавством. Таким випадком, зокрема, може стати відкриття кримінального провадження, якщо ці речі та документи — потенційні докази у справі.

Аби отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть містити лікарську таємницю, сторони кримінального провадження мають подати до слідчого судді або до суду відповідне клопотання. Після його розгляду слідчий суддя або суд може діяти за Схемою.

документи, що містять лікарську таємницю

Лікарська таємниця: моральні та правові аспектиЧитайте: "Правила пользования небулайзером"

Розголошення лікарської таємниці

Статтею 32 та частиною третьою статті 34 Конституції України передбачено умови, за яких відомості, що становлять лікарську таємницю в Україні, можуть бути розголошені, а саме — в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Крім того, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники мають право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного (частина 2 статті 285 ЦКУ, частина 2 статті 39 Основ законодавства про охорону здоров’я).

Також законодавством встановлено, що у разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ним фізичні особи мають право ознайомлюватися з висновками щодо причин смерті (частина 4 статті 285 ЦКУ, частина 5 статті 39 Основ законодавства про охорону здоров’я). Результати медичного обстеження дозволено повідомляти нареченим (частина 4 статті 30 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-­III).

В Україні посилені  гарантії захисту лікарської таємниці встановлені щодо інформації про психічний стан пацієнтів, а також щодо обстеження на наявність ВІЛ­-інфекції чи інших важких, невиліковних чи небезпечних інфекційних хвороб.

Лікарська таємниця: моральні та правові аспектиЧитайте: "Газовая стерилизация — краткий гид по процедуре"

 Зокрема, відомості про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника можна передавати для:

 • організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги;
 • провадження досудового розслідування або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора та суду (частина 4 статті 6 ЗУ «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489­-III).

Інформація про лікування особи у наркологічному закладі може бути надана тільки правоохоронним органам у разі притягнення цієї особи до кримінальної або адміністративної відповідальності (частина 5 статті 14 ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95­-ВР).

Зазначимо, що деякі нормативно-­правові акти передбачають прямий обов’язок медичних закладів та працівників повідомити третім особам відомості, що становлять лікарську таємницю. Зокрема, працівники центрів медико-­соціальної реабілітації жертв насильства у сім’ї мають повідомити про вчинене насильство у сім’ї уповноваженим підрозділам органів внутрішніх справ.

Лікарська таємниця: моральні та правові аспектиЧитайте: "Кримінальна відповідальність медичних працівників"

Вебінар "Правовий режим лікарської таємниці"  

Правова відповідальність за розголошення лікарської таємниці

Законодавство України передбачає відповідальність за порушення правил щодо розголошення лікарської таємниці. Зокрема, відповідно до статей 145 та 132 Кримінального кодексу України, кримінальними діяннями визнають:

 • умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки;
 • розголошення службовою особою медичного закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових або професійних обов’язків.

Правила розпорядження даними, які становлять лікарську таємницю, та інформацією для пацієнта також задекларовані на міжнародному рівні, зокрема у:

 • Женевській декларації Всесвітньої медичної асамблеї, прийнятій на 2­ій Генеральній Асамблеї Всесвітньої медичної асоціації (вересень 1948 року);
 • Міжнародному кодексі медичної етики, прийнятому 3­ю Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (жовтень 1949 року);
 • Положенні про захист прав та конфіденційності пацієнта, прийнятому 45­ю Всесвітньою медичною асамблеєю (жовтень 1993 року);
 • Положенні та поглядах Всесвітньої психіатричної асоціації про права і юридичний захист психічно хворих, прийнятих Генеральною асамблеєю Всесвітньої психіатричної асоціації на VIII Всесвітньому конгресі із психіатрії (жовтень 1989 року);
 • Гавайській декларації Всесвітньої психіатричної асоціації, схваленій Генеральною асамблеєю Всесвітньої психіатричної асоціації (липень 1983 року);
 • Резолюції 46/119 «Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги», прийнятій Генеральною асамблеєю ООН (лютий 1992 року);
 • Рекомендаціях 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями, прийнятих Парламентською асамблеєю Ради Європи (жовтень 1977 року);
 • Рекомендаціях Комітету міністрів державам ­учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні захворювання та примусово утримуються як пацієнти (лютий 1983 року).
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся