З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладі

 • 10 квітня 2017
 • 6111

Медичні інформаційні системи значно полегшують роботу медичного персоналу з документацією, дозволяють заощадити час, оптимізують комунікацію між відділеннями і окремими працівниками. Тож читайте, з чого почати їх впровадження, яку інформаційну систему обрати та які нові можливості відкриються в обслуговуванні пацієнтів.

Термін «медична інформаційна система» використовують для позначення апаратного програмного комплексу для автоматизації окремих аспектів роботи закладу охорони здоров’я.

Зазвичай медична інформаційна система складається з таких основних блоків:

 • електронні медичні записи пацієнтів;
 • ресурси закладу та їх розподіл;
 • дані медичних досліджень;
 • фінансова та адміністративна інформація закладу;
 • засоби зв’язку між працівниками закладу.

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладіЧитайте: "Підбір персоналу у заклади охорони здоров’я: покрокова інструкція"

Трохи інакше інформаційні системи трактують західні спеціалісти. Вони використовують термін Hospital Information System (HIS) — госпітальна інформаційна система, яка включає в себе медичний, адміністративний, фінансовий, юридичний та інші аспекти, що супроводжують надання медичних послуг. Ця система може доповнюватись такими специфічними модулями, як Radiology Information System (RIS — радіологічна інформаційна система) та Picture Archiving and Communication System (PACS — система збереження медичних зображень).

Окремим видом інформаційних систем є Laboratory Infor­mation Management System — лабораторні інформаційні системи, оскільки вони істотно відрізняються від інших подібних продуктів.

Відмінності у поглядах на інформаційні системи свідчать про різницю у підходах до інформатизації діяльності закладів охорони здоров’я. На пострадянському просторі автоматизація здебільшого застосовувалася щодо документообігу, тобто рух паперових документів по суті повторювався в електронному вигляді. Західний же підхід полягав у інформаційній підтримці більшості процесів у закладі охорони здоров’я включно з процесами прийняття рішень.

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладіЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Класифікація медичних інформаційних систем

 Представлені на ринку України медичні інформаційні системи прийнято поділяти на системи документообігу (Docflow) та системи процесів (Workflow).

Інколи складно розрізнити ці два види систем, однак примітивно відмінність між ними можна виразити так:

 • якщо об’єктом дій користувача медичної інформаційної системи є документ (історія хвороби, замовлення пацієнта, журнал запису тощо), то перед нами типова система документообігу;
 • якщо ж користувач інформаційної системи управляє лікувальним процесом, ресурсами, статусами процесів тощо, то ця медична інформаційна система є процесною.

Від виду інформаційних систем залежать результати їхнього впровадження. Системи документообігу дають змогу зменшити кількість паперових документів, використовуючи їхню наслідуваність, зменшити кількість помилок при оформленні, досягти типізування документів та обов’язковості їхнього створення тощо. На відміну від систем документообігу, процесні системи призначені для оптимізації використання ресурсів, поліпшення медичного сервісу, підвищення ефективності праці медичних працівників.

Інша класифікація медичних інформаційних систем пов’язана зі сферою, яку вони дають змогу організувати:

 • Electronic Medical Records (EMR) — системи медичних записів (історії хвороби, амбулаторні карти, медична статистика тощо);
 • Radiology Information System (RIS) — системи, що дають змогу організувати збереження медичних зображень та доступ до них;
 • Enterprise Resource Planning (ERP) — системи, що дають змогу організувати управління фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами закладу.

Здебільшого системи, розроблені для державних закладів охорони здоров’я, належать до систем медичних записів (EMR), а системи, що застосовують у приватних закладах, — до управлінських систем (ERP) різного ступеня складності. Це пояснюється різницею підходів до організації робочого процесу у закладах різних форм власності. Адже якщо приватна медицина зосереджена на оптимізації та ефективності, то державна, — здебільшого, на обліку та медичних записах.

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладіЧитайте: "Дезінфекція: види та методи проведення"

Завдання медичних інформаційних систем

Спробуємо з’ясувати, які ж завдання дають змогу вирішувати медичні інформаційні системи та які вони мають переваги.

Першим і найважливішим завданням, з яким здатні впоратися медичні інформаційні системи, є централізація даних. Вона передбачає, що всі дані, які внесені до інформаційної системи закладу охорони здоров’я, є доступними у будь­якій точці входу
до системи. Це дає змогу централізовано забезпечувати інформацією увесь персонал закладу.

 Другим важливим завданням медичних інформаційних систем є типізація даних, яка застосовується як щодо інформації, так і щодо процесів. Тобто підхід до всіх пацієнтів уніфікується, як і їхні медичні документи, що оформлюються за єдиним зразком.

 Третім завданням медичних інформаційних систем є забезпечення доступності інформації для її обробки. Типізована та централізована інформація є доступною для будь­якої обробки та аналізу. Це є основною перевагою медичних інформаційних систем, яку, проте, часто недооцінюють.

Інші переваги медичних інформаційних систем, як­то поліпшення сервісу для пацієнтів, підвищення якості медичного обслуговування тощо, є результатом вдалої реалізації згаданих завдань.

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладіЧитайте: "Диспансерний нагляд - організація роботи лікаря"

Етапи впровадження медичної інформаційної системи

Впровадження медичної інформаційної системи, як це не дивно, починається ще до її обрання — на етапі планування.

Насправді, першим етапом впровадження медичної інформаційної системи є не планування, а прийняття рішення щодо самої необхідності впровадження медичної інформаційної системи в конкретному закладі. На цьому етапі необхідно знайти відповіді на такі запитання:

 • навіщо закладові потрібна медична інформаційна система?
 • які завдання вона може вирішити в цьому закладі?
 • які для цього є ресурси?

На етапі планування слід приділити достатню увагу запитам працівників закладу, бо саме вони в подальшому будуть користувачами системи. Від того, наскільки результат буде збігатися з їхніми очікуваннями, залежить ефективність роботи системи в цілому.

Наступним етапом є власне вибір системи, зустрічі з її розробниками, тестове використання. На цьому етапі складають плани безпосереднього впровадження системи та здійснюють навчання персоналу.

Особливу увагу слід приділити вибору відповідального за впровадження (представника закладу охорони здоров’я). На цю особу покладається обов’язок стати експертом та запроваджувачем змін у середовищі закладу. Крім того, слід продумати, що буде відбуватися з уже наявною інформацією (електронною — у випадку переходу з іншої інформаційної системи чи паперовою  — за першого впровадження).

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладіЧитайте: "Відділення переливання крові: організація діяльності"

Третій етап — розгортання платформи, тобто підготовка інфраструктури для навчання персоналу. Саме на цьому етапі розгортаються мережі, сервери та програмне забезпечення. Тут керівникові закладу охорони здоров’я варто звернути увагу на те, що тестування інформаційної системи доцільно здійснювати безпосередньо у закладі, де її планується використовувати, а  не користуватися тестовими серверами розробників. Адже, на жаль, досить часто при тестуванні системи виявляють недоліки інфраструктури, однак завчасне виявлення дає змогу їх виправити.
Гірша ситуація складається, якщо старт системи заплановано на завтра, а в останній момент виявиться, що сервер не підходить або, банально, не прокладена мережа в конкретний кабінет.

Четвертий етап — прописування алгоритмів процесів. Цей етап передує навчанню персоналу. Проте часто помилковий підхід до навчання персоналу полягає в тому, що його вчать натискати на «клавіші», тобто працювати з інформаційною системою. Набагато ліпшим рішенням є використання кейсів. Суть кейсів полягає у вирішенні типових завдань, що з ними у подальшому персонал стикатиметься щодня. За такого підходу замість «ця кнопка створить нову історію хвороби», а «ця кнопка роздрукує епікриз», навчання проходить за кейсом «Стаціонарне лікування пацієнта від прийому до виписки», розділеним за структурними підрозділами закладу (наприклад, від прийомного відділення до операційної). Цей етап також дає змогу виявити деякі недоліки системи, які ще можливо виправити до її впровадження.

П’ятий етап — безпосереднє навчання персоналу. Цей етап є найскладнішим, оскільки він нескінчений. Необхідно ретельно спланувати графік навчання. Його ліпше проводити в невеликих групах, об’єднаних за типовими завданнями. Перед початком навчання слід витратити деякий час на роз’яснення персоналу важливості всього проекту, пояснити, скільки це буде тривати та до кого слід звертатися для розв’язання окремих питань.

Шостий етап — «невдалий» старт. Часто по завершенні навчання робиться спроба першого старту, у ході якого виявляють ще декілька істотних недоліків навчання або самої системи. Тому перший старт краще виконати на тестовому «полігоні»: всі люди на своїх місцях, все, «як насправді», тільки пацієнти несправжні. Окрім того, для запобігання неприємним сюрпризам навчальний етап слід завершити іспитом для персоналу на знання системи.

Фінальний етап — старт. Ліпше розділити його на декілька підетапів, поступово залучаючи до роботи з системою все більше і  більше користувачів.

Постфінальний етап — доопрацювання. Ще не було жодного проекту, де вдалося б передбачити геть усі потреби закладу охорони здоров’я. Саме тому найтяжча робота починається вже після впровадження медичної інформаційної системи. На початку цього етапу необхідно налагодити систему зворотного зв’язку між персоналом та розробниками інформаційної системи.

Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладі Читайте: "Комісія з інфекційного контролю: положення та плани роботи"

Переваги використання медичних інформаційних систем

Переваги використання медичних інформаційних систем для працівників закладу охорони здоров’я залежать від виду обраної системи та вдалості її впровадження у конкретному закладі.

При вдалому виборі медичної інформаційної системи її впровадження має посприяти таким позитивним змінам в організації роботи закладу:

 • спрощенню доступу до необхідної інформації;
 • відсутності потреби у подвійному внесенні даних;
 • можливості використання шаблонів документів;
  • полегшенню пошуку ресурсів;
  • можливості доступу до довідкової інформації.

Водночас при впровадженні інформаційної системи персоналові закладу охорони здоров’я потрібно докласти певних зусиль — вносити інформацію до системи за наявними шаблонами та формами, послідовно вести електронну медичну документацію та обов’язково дотримуватися алгоритму роботи з тою чи тою інформаційною системою.

Переваги, які матиме керівник закладу охорони здоров’я від використання медичної інформаційної системи, залежать від завдань, які він ставив при виборі та впровадженні тої чи тої системи. Зазвичай переваги зводяться до:

 • прозорості системи обслуговування пацієнтів;
 • прозорості фінансової діяльності та матеріальних ресурсів;
 • широких можливостей щодо звітів, зокрема звітність в режимі реального часу.

Пацієнти закладу охорони здоров’я також мають переваги, якщо у цьому закладі використовують медичну інформаційну систему. Ці переваги залежать від можливостей самої системи, а також від тих її функцій, до яких заклад надав доступ пацієнтам. Серед найпростіших переваг для пацієнтів можна назвати такі:

 • можливість доступу до власної медичної інформації;
 • можливість спілкування з лікарем поза межами медичного закладу;
 • відсутність черг (планування часу відвідування лікаря);
 • поліпшення медичного результату (управління якістю).

Безумовно, цей перелік не є вичерпним, він лише дає змогу окреслити деякі переваги впровадження медичних інформаційних систем. Кожен конкретний випадок впровадження інформаційної системи має свої результати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся