З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Відпустки медичних працівників – складаємо графік

 • 15 травня 2017
 • 2318

Щоб кожен структурний підрозділ медичного закладу міг спокійно та безперебійно працювати протягом усього року, дуже важливо завчасно спланувати відпустки медичних працівників. Продуманий та завчасно спланований графік відпусток одночасно є гарантією того, що населення отримає кваліфіковану медичну допомогу у будь-який час. Водночас він допоможе уникнути конфліктних ситуацій в колективі, оскільки кожен його представник отримає можливість заздалегідь спланувати свій відпочинок.

Держава  передбачила право на отримання відпустки всім громадянам України, особам, що є громадянами інших країн та людям без громадянства, які працюють в Україні та перебувають в трудових відносинах із закладами. Форма власності підприємства (в цьому випадку медичного закладу), належність його до певної галузі та вид його діяльності не впливає на це право. Відпустка передбачена також особам, що працюють на засадах трудового договору у фізичної особи.

Таким чином, відпустки гарантовані всім тим, хто працює в медичній галузі на засадах трудового договору. Позбавлені такого права лише особи, що працюють за договором підряду.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Тривалість щорічної відпустки при змінному графіку роботи"

КРОК 1. Вивчення правил роботи над графіком відпусток медпрацівників

Принципи та основні засади роботи над графіком відпусток передбачені в Законі України «Про відпустки», який прийнятий 15 листопада 1996 р. за № 504 (надалі – Закон) та прописані в статті 79 Кодексу законів про працю (надалі - КЗпП). Відповідальним за роботу над графіком визначений керівник структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу (надалі - ЛПЗ) – завідувач відділення.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Банк крові у лікарні: організаційні та правові аспекти створення"

Принципи роботи та послідовність затвердження графіка відпусток медичних працівників

Безпосередньо відповідає за складання графіка відпусток медпрацівників (надалі - графіка) завідувач відділення, проте цією роботою може займатись і головна медична сестра. В такому разі вона надає керівнику проект графіка відпусток медичного персоналу. Надалі, після отримання графіків відпусток всіх структурних підрозділів лікувально-профілактичного закладу, кадрова служба об’єднує їх у загальний графік та передає його на затвердження власнику або уповноваженій ним особі. Перед цим графік потрібно погодити з представником первинної профспілкової організації, чи іншим органом, якому це право делеговане трудовим колективом. Остаточний варіант графіка надається для ознайомлення кожному працівнику трудового колективу.  

Бажана дата, коли буде розпочинатись відпустка, узгоджується між роботодавцем та найманим працівником. Роботодавець ставить до відома працівника про дату початку відпустки як мінімум, за два тижні до зазначеного в графіку моменту в письмовому вигляді. Якщо у медичного працівника виникає необхідність отримати відпустку в інший час, що не збігається з зазначеним у графіку, він звертається до керівника з відповідним проханням. Останній має право відмовити працівникові у задоволенні його прохання. Без погодження з керівництвом відпустка поза межами складеного графіка працівнику не надається.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Психологічна підтримка пацієнта, який помирає, та його рідних"

Форма документа

Єдиного загальноприйнятого зразка графіка відпусток не існує. Форму цього документа зазвичай пропонує для заповнення служба кадрів лікувально-профілактичного закладу. Запропонований Мінсоцполітики зразок доповнюється нею, за необхідності, іншими графами (наприклад, графою для висвітлення даних про період відпустки).

Під час заповнювання бланку графіка відпусток зазвичай вказують лише місяць початку та закінчення. Однак, дозволяється зазначати й конкретну дату початку.

Чи обов’язково медичним працівникам планувати відпустку повної тривалості

Медичний працівник, за бажанням, може поділити відпустку на частини. При цьому він також повинен узгодити своє бажання з роботодавцем. Плануючи поділ відпустки важливо врахувати наступне:

 • поділити відпустку на частини можливо лише за погодженням з керівником;
 • керівник має право відмовити працівникові в його бажанні розділити відпустку на частини;
 • медичний працівник, який висловив бажання поділити відпустку, не може претендувати на відпустку повної тривалості без узгодження з керівником.

Своє бажання про поділ відпустки працівник висловлює перед початком складання графіка. В графіку зазначають окремо всі частини відпустки. При поділі відпустки медпрацівників важливо пам’ятати, що її частини можуть бути будь-якими за тривалістю, однак, основна її частина повинна тривати не менше, ніж 14 календарних днів безперервно.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Ліцензування діяльності з обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів"

КРОК 2. Збір та систематизація інформації про відпустки медпрацівників

На першому етапі складання графіка відпусток головній медичній сестрі важливо зібрати повну інформацію:

 • уточнити дати робочих років кожного працівника ввіреного підрозділу;
 • мати перелік осіб, які отримали право на відпустки збільшеної тривалості;
 • скласти перелік осіб, що мають право на відпустки у зручний для них час;
 • скласти список осіб, яким передбачені додаткові відпустки.

Вся інформація повинна бути зібрана до листопада, коли бажано розпочати роботу над графіком. Отримані дані дозволять вчасно розпочати складання графіка та врахувати всі нюанси при роботі над ним.

Визначаємось з датами робочих років працівників

Слід взяти до уваги ту обставину, що відпустка надається за відповідний робочий рік. Він для кожного працівника розпочинається з моменту, коли між ним та роботодавцем був укладений трудовий договір.

Перед початком складання графіків відпусток медичних працівників на наступний рік працівник висловлює свої побажання щодо їх термінів. Побажання ці оформляються в вигляді заяв чи вказуються в опитувальних листках розробленої в кадровій службі ЛПЗ форми.

Кому надається право на відпустку підвищеної тривалості

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки для працівників охорони здоров’я за відпрацьований робочий рік складає 24 календарні дні. Закон гарантує право на відпустки підвищеної тривалості наступним категоріям працівників:

 • особам з першою та другою групою інвалідності (основна відпустка для них подовжується до 30 календарних днів);
 • особам з третьою групою (термін основної відпустки складає 26 календарних днів);
 • працівникам, чий вік не досяг 18 років (Закон гарантує основну щорічну відпустку для них тривалістю 31 календарний день).

Інформація про працівників, яким гарантована можливість на відпустку підвищеної тривалості пописана в статті 6 Закону.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Працівники, які мають право отримати відпустку в зручний час

Право отримати відпустку в зручний час надається працівникам з наступного списку:

 • особам, чий вік не досяг 18 років (передбачено ст.10 Закону);
 • особам з інвалідністю;
 • жінкам напередодні відпустки, пов’язаної з вагітністю та пологами, чи після такої відпустки;
 • жінкам, на вихованні яких знаходиться дві дитини (чи більша їх кількість), вік яких не досяг 15 років;
 • жінкам, які виховують дитину з інвалідністю;
 • матерям, які виховують дитину без батька та одиноким батькам, що виховують дитину без матері;
 • опікунам, піклувальникам, до числа яких віднесено й інших самотніх осіб, що фактично займаються вихованням однієї чи кількох дітей, які не досягли п’ятнадцятирічного віку (за умови, якщо відсутні батьки цих дітей);
 • дружинам чи чоловікам військовослужбовців;
 • ветеранам праці чи працівникам, які мають особливі трудові заслуги;
 • ветеранам війни, працівникам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також тим особам, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-ХІІ;
 • батькам - вихователям в дитячих будинках сімейного типу;
 • Почесним донорам України (згідно першої частини ст.13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995р. №239/95-ВР);
 • особам з 1 та 2 категорії постраждалих в результаті аварії на Чорнобильській АЕС (згідно ст. 20 та 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ); 
 • одному з батьків дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або особі, що їх замінює (згідно п. 3 частини третьої статті 30 Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ);
 • жертвам нацистських переслідувань, відповідно до Закону України від 23.03.2000р. №1584-ІІІ;
 • дітям війни, відповідно до ст. 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
 • працівникам, які здобувають освіту в середніх загальноосвітніх, вечірніх (змінних) школах, класах, групах з денною чи заочною формою навчання при загальноосвітніх школах (дата початку відпустки цим особам розраховується таким чином, щоб вся відпустка була використаною до початку навчання);
 • працівникам, які здобувають освіту без відриву від виробництва (щорічна відпустка за їх побажанням може приєднуватись до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків чи іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та іншої роботи, що передбачена навчальною програмою).

В колективному та трудовому договорі можуть передбачатись й інші випадки, коли працівнику забезпечується відпустка за його бажанням в зручний час.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Ятрогенія: причини, наслідки, профілактика"

Кому надається право на додаткову відпустку

Законодавство передбачає наступні додаткові оплачувані відпустки:

 • додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах передбачена ст.7 Закону;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці гарантована ст. 8 Закону України про відпустки;
 • додаткова відпустка особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи гарантована п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ.

В ст. 19 Закону прописано право на додаткові відпустки працівникам жіночої статі в наступних випадках:

 • якщо вони виховують дві чи більшу кількість дітей, що не досягли 15-річного віку;
 • виховують дитину з інвалідністю;
 • якщо вони всиновили дитину;
 • одиноким матерям, чи батькам, які виховують дитину без матері (це правило поширюється також на ті випадки, коли мати перебуває на тривалому лікуванні).

На додаткову відпустку претендують також чоловік чи жінка, які взяли опіку над дитиною, а також один з названих батьків. Тривалість такої відпустки складає 10 календарних днів до яких додаються святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП). За наявності декількох підстав із наведеного вище списку, тривалість додаткової оплачуваної відпустки збільшується до 17 календарних днів.

Частина друга статті 10 Закону передбачає можливість (за бажанням працівника) приєднати додаткову відпустку до основної щорічної чи забрати її окремо. В останньому випадку додаткову відпустку необхідно запланувати таким чином, щоб вона була використана до кінця року.

Відпустки медичних працівників – складаємо графікЧитайте: "Заповнення медичних форм: роз’яснення МОЗ"

КРОК 3. Складання графіка відпусток

Керуючись п. 20 Типових правил внутрішнього трудового затверджених Постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984р. № 213 графік відпусток має бути складеним, затвердженим та доведеним до відома всіх працівників ввіреного відділення до 5 січня року, на який планувались відпустки. Щоб дотриматись цієї законодавчої вимоги, головні медичні сестри мають розпочати роботу над графіком на наступний рік не пізніше листопада поточного року. Це дозволить рівномірно розподілити відпустки протягом року, починаючи вже з перших чисел січня.

Отримавши всю інформацію, необхідну для роботи над графіком, головна медична сестра розпочинає безпосередню роботу над його складанням. Щоб мати можливість врахувати всі нюанси та спокійно проаналізувати документ, роботу над ним бажано розділити на своєрідні етапи:

Як складати графік відпусток працівникам галузі охорони здоров'я:

 1. Розпочати роботу бажано з унесення в графік працівників, які здобули право на відпустку в зручний для них час. Розподіляючи відпустки, важливо враховувати право працівника на розподіл її на частини.
 2. Враховуючи тривалість відпусток, рівномірно розподіліть підпорядкованих осіб протягом року, враховуючи напруженість робочого процесу та навантаження протягом року, можливість замінити працівника на час його відпустки іншим спеціалістом без шкоди для робочого процесу.
 3. Внесіть в графік інші додаткові відпустки медичних працівників.
 4. Включіть до графіка відпустки сумісників. Сумісники мають право забрати відпустку на рівних умовах з основними працівниками структурного підрозділу. Слід мати на увазі, що їм гарантоване право на відпустку повної тривалості в перший же рік безперервної роботи у закладі раніше, ніж вони відпрацюють там 6 місяців. Це право надається в тому випадку, коли працівник іде у відпустку за основним місцем своєї роботи.
 5. Передбачте можливість надання відпусток, які не були використані працівниками в поточному році.

Працюючи над графіком, важливо пам’ятати, що законодавство не дозволяє працювати без відпустки протягом двох років сукупно, а тим, хто не досяг 18 років, а також має право на додаткові відпустки за роботу в шкідливих умовах чи особливий характер – протягом року. Якщо ж протягом року з якихсь причин не вдалось використати відпустку (основну чи додаткову), чи її частину, необхідно передбачити таку можливість в наступному році. При звільненні працівник може отримати грошову компенсацію за дні відпустки, які йому не вдалось використати.

Однак, першочерговим правилом, якому необхідно слідувати – відпустки медичних працівників повинні надаватись особам, що знаходяться в трудових відносинах з ЛПЗ таким чином, щоб робота ввіреного підрозділу була безперебійною та якісною.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся