З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Організовуємо інструктажі з охорони праці в лікарнях

 • 29 травня 2017
 • 4317

Читайте, як організовувати інструктажі з охорони праці в медичному закладі: хто відповідає за їх проведення, у якому випадку проводити цільовий, а у якому позаплановий інструктаж.

Інструктаж з охорони праці в медичному закладі – обов’язкова процедура. Згідно з законодавством, навчання проходять всі працівники медичних закладів  –  від адміністративного апарату, медичного персоналу, до працівників бухгалтерії та господарської служби. 

Організовуємо інструктажі з охорони праці в лікарняхЧитайте: "Догляд за важкохворими пацієнтами"

Інструктаж - основа охорони праці в лікарні

Інструктаж обов’язковий  для основних працівників,  і для сумісників. Зауважте, що співробітники, які суміщають основну посаду в медичному закладі, з роботою за сумісництвом в іншому структурному підрозділі цього ж закладу, проходять інструктаж з охорони праці  за двома посадами. Відповідальність за якість самого інструктажу та якість перевірки знань несе роботодавець. Особа, яка не пройшла відповідне навчання та не засвідчила цей факт власним підписом в Журналі, не допускається до роботи.

Основні поняття про інструктаж з охорони праці в медичному закладі

Основним документом, яким передбачені вимоги до інструктажу, є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затверджений цей документ наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 за № 15 (надалі — Положення). Цим Положенням передбачається безперервний характер навчання з питань охорони праці в бюджетних установах, на підприємствах всіх форм власності, організаціях.  

Інструктажі поділяють на:

 • вступні;
 • первинні;
 • повторні;
 • позапланові;
 • цільові.

Інструкції, згідно з якими буде проводитись навчання, розробляються в медичному закладі. За основу документа приймається Положення №15. При роботі над інструкціями до уваги береться специфіка робочих процесів, особливості обладнання, з яким доводиться контактувати персоналу. В інструкціях прописуються питання охорони праці, послідовність надання медичної допомоги, покрокові інструкції поведінки працівників при аваріях.

Організовуємо інструктажі з охорони праці в лікарняхЧитайте: "Відділення реанімації: організація роботи та обов’язки персоналу"

Порядок проведення вступного інструктажу з охорони праці

Вступний інструктаж з охорони праці в лікарні проводиться:

 • з новими в медичному закладі працівниками, незалежно від посади, попереднього стажу роботи, освіти, виду роботи (тимчасова чи постійна);
 • з працівниками інших організацій, яких було направлено в медичний заклад для виконання будь-якого виду робіт;
 • зі студентами чи учнями, які проходять в медичному закладі виробничу практику чи трудове навчання;
 • з членами екскурсійної групи, якщо екскурсію проводять по медичному закладу.

Проводить вступний інструктаж спеціаліст з охорони праці. Керівник закладу своїм наказом чи розпорядженням, може покласти ці обов’язки на іншого фахівця. Обов’язковою умовою в цьому випадку є проходження фахівцем спеціального навчання з питань охорони праці з подальшим складанням заліку (відповідно до Типового положення).

Інструктаж проводиться в обладнаному сучасними технічними засобами, наочними посібниками кабінеті з охорони праці чи приміщенні, пристосованому для цього. Навчання проводиться за розробленою службою охорони праці програмою, в якій враховуються особливості виробничого процесу в закладі. В програмі зазначається:

 • перелік основних питань, висвітлення яких є обов’язковим при проведенні інструктажу;
 • час, протягом якого ці питання мають бути висвітленими.

Програма навчання з охорони праці вступає в дію після затвердження її керівником закладу.

Поняття про первинний інструктаж

Первинний інструктаж з охорони праці в медичному закладі проводиться безпосередньо на робочому місці перед початком виконання робіт. Відповідальним за його проведення є особа, яка надалі буде керувати цими роботами. Підлягають цьому інструктажу працівники:

 • щойно прийняті на постійну чи тимчасову роботу;
 • переведені на тимчасову роботу з іншого структурного підрозділу медичного закладу;
 • які будуть виконувати нову для них роботу;
 • які знаходяться у відрядженні  з іншого підприємства чи закладу для виконання певної роботи.

Інструктаж такого роду може проводитись як для одного працівника, так і для групи фахівців одного напрямку. Програма заняття розробляється профільною службою медичного закладу та затверджується його керівником.

Повторний інструктаж з охорони праці в лікарні

Даний вид інструктажу в кожному структурному підрозділі лікувального закладу проводить керівник робіт. Заняття проводиться на робочому місці. Дозволяється проведення навчання індивідуально з кожним працівником, чи одночасно з групою осіб, які виконують роботу одного профілю. Зміст та тривалість інструктажу аналогічні первинному.

Нормативно-правові акти з охорони праці визначають терміни, в які проводиться інструктаж з охорони праці в лікарні. Керівник закладу своїм рішенням, враховуючи конкретні умови праці, може змінити ці терміни. Однак періодичність проведення інструктажу не може бути рідшою, від рекомендованих:

 • працівникам, чия робота пов’язана з підвищеною небезпекою – через кожних 3 місяці;
 • решті працівників – через кожних 6 місяців.

137 видів робіт Переліком віднесено до робіт з підвищеною небезпекою. Серед них: 

 • роботи, які передбачають контакт з вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами (згідно з пунктом 10 Положення);
 • пов’язані з транспортуванням, заповнення та ремонт балонів, місткостей зі стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними, інертними газами (п. 12 Положення);
 • робота з агрегатами, які працюють на газі, рідкому паливі (п. 13 Положення);
 • робота з речовинами, що віднесені до I та II класу небезпеки (31 пункт Положення);
 • роботи, які передбачають контакт з отруйними, токсичними та радіоактивними речовинами (згідно з п. 36 Положення);
 • роботи, пов’язані з дератизацією, дезактивацією, дезінсекцією та дезінфекцією приміщень (п. 37 Положення);
 • випробування та обслуговування посудин, які працюють під тиском (п. 63 Положення).

В закладі складається список робіт, які пов’язані з підвищеною небезпекою. Даний перелік включають до відповідного локального Положення з питань охорони праці, або видаватись окремим наказом. Наказ набирає чинності після затвердження його керівником закладу.

Частина працівників за рішенням роботодавця можуть бути звільнені від повторного інструктажу. Це працівники, робота яких не пов’язана з безпосереднім контактом з механізмами, устаткуванням, використанням інструментів та приладів, збереженням та переробкою сировини.

Організовуємо інструктажі з охорони праці в лікарняхЧитайте: "Дезінфекція: види та методи проведення"

Порядок проведення позапланового інструктажу в медичному закладі

Позаплановий інструктаж з охорони праці в медичному закладі проводиться якщо:

 • в дію вступили нові нормативно-правові акти; вносять зміни та доповнення до цих документів;
 • виникли зміни у виробничому процесі, які впливають на характер виконання робіт (заміна чи модернізація обладнання, зміна технологічного процесу);
 • виникли травми на виробництві, аварії, пожежі, які стали результатом порушення вимог з охорони праці;
 • працівник не виконував певну роботу, пов’язану з підвищеною небезпекою понад 30 днів, інші види робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж проводить особисто керівник робіт. Відбуватись це може на робочому місці чи в кабінеті з охорони праці. Дозволяється інструктувати працівників одного фаху як групою, так і індивідуально. Які інструкції будуть включені до плану навчання залежить від причини та обставин, які спонукали до позапланового інструктажу.

Цільовий інструктаж

Необхідність проведення цільового інструктажу виникає якщо працівники залучаються до:

 • ліквідації наслідків аварій чи стихійних лих;
 • проведення робіт за наказом-допуском, наказом, розпорядженням.

За якість проведення інструктажу відповідає особа, під керівництвом якої і будуть проводитись роботи.

Принципи реєстрації вступного інструктажу

На кожного працівника під час його прийому  на роботу видається відповідний наказ, що відповідає типовій формі № П­1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», що затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489.

Після проведення вступного інструктажу, про це ставиться відмітка в двох документах:

 • в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці в медичному закладі (надалі - Журнал);
 • в наказі про прийняття на роботу.

Одначе, форма цієї відмітки не передбачена жодним з  нормативних документів. Саме тому на розсуд керівництва медичного закладу пропонується два варіанти вирішення цього питання:

1. Запис можна внести від руки. В цьому випадку здійснюється запис про те, що вступний інструктаж з питань охорони праці пройдено. Запис підтверджується підписами (з зазначенням прізвища) спеціаліста з охорони праці та особи, яку інструктували.

2. Відмітку можна оформити у вигляді таблиці. В цьому випадку табличку ділять на стовпчики, в які вносять дату проведення інструктажу, номер запису в Журналі, посаду, прізвище та підпис особи, яка його проводила, та особи, яку інструктували.

Відмітка про інструктаж з охорони праці в медичному закладі можна ставити як на лицьовому боці наказу (за наявності вільного місця), так і на його звороті.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся