Деонтологія середнього медичного персоналу

483
Специфікою деонтології є те, що всі норми та принципи у ній орієнтовані на здоров’я людини, його збереження та зміцнення. Які ж етичні норми існують щодо медичної практики?

Кожному виду людської діяльності — науковій, медичній, педагогічній — притаманною є певна професійна етика. Для кожної професії особливого значення набувають правила та зразки поведінки, порядки саморегуляції особистості на основі етичних принципів.

Медичною деонтологією називають вчення про належну поведінку медичних працівників, яка створює сприятливі умови для видужування хворого. Це сукупність етичних норм і приписів для медичних працівників, необхідних їм у здійсненні професійної діяльності.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Документація стоматологічного кабінету"

Основні медичні етичні принципи та зобов’язання сформулював ще Гіппократ. Дев’ять з них стали основою Клятви Гіппократа:

  • зобов’язання перед вчителями, колегами й учнями;
  • принцип незаподіяння шкоди;
  • принцип милосердя (зобов’язання надання допомоги хворому);
  • принцип піклування про користь хворого та домінанти його інтересів;
  • принцип поваги до життя та негативного ставлення до евтаназії;
  • принцип поваги до життя та негативного ставлення до абортів;
  • зобов’язання про відмову від інтимних стосунків з пацієнтами;
  • зобов’язання особистісного вдосконалювання;
  • принцип конфіденційності (лікарська таємниця).

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Методи ефективної організації документування в медичних закладах: ПАМ’ЯТКА"

Медична деонтологія та медсестринство

Медичні сестри — особлива ланка у медичній спільноті, оскільки від їх кваліфікації й особистісних якостей залежить не тільки успіх лікування, а і якість життя пацієнта протягом його одужання та й власне процес одужання.

Професійна медична сестра повинна знати чимало — нормативно-правову базу з охорони здоров’я, посадові обов’язки, правила внутрішнього розпорядку, принципи медичної етики, стандарти діяльності тощо.  Основою філософії сестринської справи є повага до життя, гідності та прав пацієнта.

Сестринська справа орієнтована не на хворобу, а на людину. Тому що медична сестра зустрічається з психічними, духовними, соціальними та фізичними потребами пацієнта як особистості, а не тільки з його діагнозом. Медсестринство, сестринська справа — це мистецтво турботи про пацієнта під час хвороби та допомоги йому в досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя. Розглянемо, які ж особистісні якості допомагають у цьому медичній сестрі.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Визначення групи крові: протоколи"

Особистісні якості зразкової медичної сестри

На початку роботи з кожним пацієнтом медична сестра повинна обов’язково враховувати чимало соціальних, фізичних і фізіологічних чинників, таких як національність і релігійність, соціальний статус і рівень освіти, рівень поінформованості пацієнта про стан свого здоров’я, інтелект і фізичну активність, його готовність до співпраці з медпрацівником чи навпаки повне неприйняття діагнозу та ситуації (що особливо важливо у випадку тяжких хронічних або невиліковних і прогресуючих захворювань). Хвора людина часто є дуже вразливою психічно. Саме тому спілкування з нею є відповідальною справою та потребує від медичної сестри певних особистісних якостей.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Ятрогенія: причини, наслідки, профілактика"

Володіння культурою мовлення

 Важливо завжди консультувати тільки у межах своєї компетенції. У випадку незнання відповіді на запитання хворого, слід зізнатися йому у цьому та пообіцяти обов’язково якомога швидше з’ясувати відповідь (наприклад, у більш досвідчених колег та керівництва). Важливо не тільки, що, а й як, навіщо сказано та як відреагує на це пацієнт і родичі, що його доглядають. Люди по-різному сприймають одне й те саме висловлювання залежно від свого віку, освіти, психоемоційного стану у момент розмови, рівня знань про проблему та інших чинників. Недолугість у мовленні лікаря чи медичної сестри, вживання слів-паразитів або жаргонної лексики завжди спричиняє недовіру та навіть ворожість.

Слід вміти доступно повідомити хворому про необхідні процедури та дослідження, обов’язково пояснюючи їх суть і мету, заспокоювати та підбадьорювати хворого.

Медична сестра може співпереживати, але при цьому варто уникати оцінювальних слів («погано», «правильно», «неправильно», «жахливо», «як ви до цього додумалися» тощо), інакше пацієнт або його рідні можуть відчути докору за помилки.

Упевнене та чітке викладення інформації у доброзичливій і м’якій формі, що свідчить про високий професійний рівень медпрацівника, викликає довіру до нього особисто та до закладу охорони здоров’я, який він представляє.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Аби не сказати пацієнтові зайвого, слід продумувати розмову з ним заздалегідь. Мовлення має бути проявом як загальної, так і медичної культури.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Сертифікація ISO: як розробити Настанову з якостІ"

Стриманість за будь-яких обставин

 Переконувати пацієнта у необхідності того чи того лікування, фізіотерапевтичної процедури; терпляче мовчати, коли цього вимагають інтереси хворого; не позбавляти надії на вилікування; підтримувати його рідних; бути привітним і терплячим — це своєрідне мистецтво кожного медичного працівника.

Велике значення у взаєминах із пацієнтом має невербальне спілкування — вираз обличчя, жести, інтонація — та вміння проявляти емпатію (співчувати, ставити себе на місце хворого). Навіть із роздратованим співрозмовником важливо бути стриманим та обережним у висловлюваннях.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Диспансеризація: організація заходів, відповідальність та порядок проведення"

Вміння слухати

 Навіть якщо вам здається, що вже і так усе зрозуміло, не квапте пацієнта чи його рідних у викладенні скарг і проблем, слід застосовувати метод відображення — повторювати останнє речення мовця.

Пацієнт каже: «Моя подушка постійно сповзає з ліжка, я погано сплю вночі». Перш ніж перейти до активних дій, варто відповісти: «Отже, Ви погано спите вночі?». У цьому разі співрозмовник буде впевнений, що ви його почули та зрозуміли.

Не можна при спілкуванні з пацієнтом відволікатися на телефонні дзвінки чи перемовлятися з колегами на сторонню тему, а потім перепитувати («Що, що Ви сказали?» або «На чому ми зупинилися?»). Такі прояви байдужості та пасивності є неприпустимими.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Аби надати найважливішу інформацію, потрібно уважно слухати співрозмовника, думати про його ситуацію та при цьому вирішувати, яка інформація буде для нього найбільш корисною у цей момент. Намагайтеся обмежити обсяг інформації двома-трьома предметами, оскільки батьки чи родичі, схвильовані за близьку людину, можуть просто не засвоїти надану інформацію.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Документи для атестації лікарів"

Здатність співчувати, не бути байдужим

Важливий психологічний чинник налагоджування взаємин з хворим і його рідними — це вміння підбадьорити, показати, що вам зрозумілі їх почуття, вселити надію на перемогу над захворюванням.

При цьому слід враховувати, що рідні невиліковного чи хронічно хворого пацієнта знають про захворювання досить багато. Це дає змогу побудувати взаємини з ними на принципах партнерства та вести відкритий діалог. Запропонуйте один-два варіанти розв’язання проблеми догляду за хворим, а не віддавайте накази.

У випадку хронічних захворювань хворі часто звертаються до нетрадиційної медицини. Навіть у разі негативного ставлення до цих методів лікування слід уважно вислухати такого хворого та вже після цього коректно й аргументовано викласти свою позицію. Не слід критикувати чи висміювати людину, але не слід і погоджуватися із запевне помилковими, часто шкідливими твердженнями, аби лише догодити співрозмовнику.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Відпустки медичних працівників – складаємо графік"

Універсальні принципи деонтології

Окрім перерахованих особистісних якостей, які мають бути притаманними медичному працівникові, існує ще чотири універсальні етичні принципи медичного обслуговування.

Перший принцип — принцип милосердя — звучить так: «Я принесу добро пацієнту чи бодай не заподію йому шкоди». Милосердя передбачає чутливе й уважне ставлення до пацієнта, підбір таких методів лікування, які будуть адекватні складності стану, готовності та здатності пацієнта справитися з передбаченим медичним втручанням. Будь-яка дія медичного працівника має бути спрямована на благо конкретного пацієнта.

Принцип автономії вимагає повагу до особистості кожного пацієнта і його рішень. Це конфіденційність, повага до культурних, релігійних, політичних та інших переконань пацієнта, інфор­мована згода на медичне втручання і спільне планування догляду, а також самостійне прийняття рішень пацієнтом або його законними представниками.

Принцип справедливості встановлює потребу однакового ставлення медичних працівників і надавання рівноцінної допомоги всім пацієнтам незалежно від їх статусу, стану, професії чи інших зовнішніх обставин. Будь-які дії медичного працівника не мають заподіяти шкоди пацієнту чи іншим особам.

Принцип повноти надання медичної допомоги передбачає професійне надання медичної допомоги та професійне ставлення до пацієнта, застосування всього наявного арсеналу охорони здоров’я для проведення якісної діагностики та лікування, реалізації профілактичних заходів і надання паліативної допомоги.

Медична деонтологія середнього медичного персоналу у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Профілактика післяопераційних інфекцій"

Етичні принципи догляду за пацієнтом

У галузі медичної етики існує ще й низка принципів догляду медичною сестрою за пацієнтом. Принцип безпеки пацієнта передбачає створення безпечного навколишнього середовища для пацієнта з метою запобігання травмам, опікам, іншим пошкодженням тощо, з урахуванням фізичного та ментального стану пацієнта.

Принцип конфіденційності спрямований на захист прав пацієнта, збереження лікарської таємниці при оглядах, сестринських втручаннях, розмовах з родичами тощо.

Наступним принципом є етичне спілкування, сповнене поваги, підтримки та почуття гідності, співчуття. На жаль, саме з порушенням етики спілкування пов’язана найбільша кількість конфліктних ситуацій у сфері медицини взагалі.

Принцип незалежності закликає медичних сестер заохочувати пацієнта бути максимально незалежним і виконувати самодогляд, якщо або коли це можливо. Мінімальний самодогляд підтримує гідність пацієнта та впливає на його впевненість у своїх силах.

Безперечно, ці принципи вимагають абсолютного дотримання всіх норм законодавства, пов’язаних з охороною здоров’я, а також усіх положень етичного кодексу медичних сестер. Розглянемо, які ж документи встановлюють принципи медичної етики в Україні.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Новий номер УЗОЗ»

Електронна книга «Нові протоколи медичної сестри: аналізуємо проект»

для передплатників е-журналу «Довідник головної медичної сестри»

Читати книгу

Спробуйте безплатно

Безплатний презентаційний номер е-журналу «Довідник головної медичної сестри» — чудова можливість ознайомитися з ним та оцінити корисність публікацій.
© Медична справа, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу.

Журнал «Управління закладом охорони здоров’я», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №11426-299Р від 11.07.2006.

Журнал «Довідник головної медичної сестри», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №18737-7537Р від 14.02.2012.


 


  • Ми в соцмережах

Вітаємо на порталі! І даруємо санбюлетені

Зареєструйтеся — і гайда до розділу «Санбюлетені»:

• Ризики в роботі медичної сестри — вірусний гепатит В

• Перша допомога у випадку контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ

Скачуйте безплатно
розміщуйте на інфостендах медичного закладу

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І користуйтеся матеріалами порталу «Медична справа»!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль