З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестри

  • 27 липня 2017
  • 319

Тест для діагностики мислення і поведінки медсестри може стати у пригоді під час вибору напрямку самовдосконалення та розвитку особистісних та професійних якостей персоналу. Результати тесту скачайте за посиланням в кінці статті.

Методика роботи з тестом

Вам пропонується ряд тверджень. Навпроти кожного з п’яти тверджень поставте бал від 1 («менше всього підходить для мене») до 5 («більше всього мені підходить»). Кожний бал має бути використаний в кожному розділі лише один раз.

 Наприклад: 

А. Коли між людьми виникає конфлікт, то я стою на боці тих, хто:

1) сприяє виникненню конфлікту — 4 бали (дуже підходить для мене)

2) краще за інших висловлює цінності та ідеали — 5 балів (максимально імпонує мені)

3) відображає мої власні погляди і особистий досвід — 2 бали (не дуже підходить для мене)

4) аналізує ситуацію логічно і послідовно — 3 бали (в загальному імпонує мені)

5) висловлює аргументи коротко і переконливо — 1 бал (менше всього підходить для мене)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За Таблицею порахуйте кількість балів щодо кожного психологічного типу та впишіть у відповідні чарунки.

Як забезпечити працівників засобами індивідуального захисту: нові вимоги

Практичні поради
Анжела Мартинюк,завідувач відділу охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
Що робити, якщо ви закупили не всі засоби індивідуального захисту медпрацівників і не врахували зміни законодавства? У статті розповідаємо, якими засобами індивідуального захисту ви зобов’язаний забезпечити медсестер відповідно до нових вимог Мінсоцполітики.

У наданій нижче Таблиці під кожним психологічним типом необхідно підсумувати бали за вказаний пункт вказаного твердження. Наприклад, під чарункою «Критик» бачимо «А1 + Є1 + Й1». Це означає, що потрібно додати проставлені вами бали, що відповідають твердженням під номером 1 для питань А, Є, Й.

Критик

Ідеаліст

Прагматик

Аналітик

Реаліст

А1 + Є1 + Й1

Б1 + Ж1+ К1 + + Д1 + І1 + Н1

В1 + З1 + Л1

Г1 + И1 + М1

Е1 + Ї1 + О1

Б2 + Ж2 + К2 +
+ Е2 + Ї2 + О2

А2 + Є2 + Й2

Д2 + І2 + Н2

В2 + З2 + Л2 + + Г2 + И2 + М2

Д3 + І3 + Н3

Г3 + И3 + М3 + + Е3 + Ї3 + О3

А3 + Є3 + Й3

Б3 + Ж3 + К3 + + В3 + З3 + Л3

Г4 + И4 + М4

В4 + З4 + Л4

Е4 + Ї4 + О4 +
+ Б4 + Ж4 + К4

А4 + Є4 + Й4

Д4 + І4 + Н4

В5 + З5 + Л5

Г5 + И5 + М5

Д5 + І5 + Н5 +
+ Е5 + Ї5 + О5

А5 + Є5 + Й5 + + Б5 + Ж5 + К5

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Манипуляционный кабинет: организация работы"

Після закінчення всього тесту буде отримано п’ять сум, що визначають ступінь прояву певного психологічного типу:

72 бали і вище — це яскравий прояв психологічного типу;

66–71 бал — виражена перевага психологічного типу;

57–65 балів — наявність психологічного типу;

49–56 балів — зона невизначеності;

43–48 балів — не виявлено ознак психологічного типу;

до 42 балів — психологічний тип не притаманний особистості.


Ключі до психологічних типів наведено після тестових завдань.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Лікарське свідоцтво про смерть: основні правила заповнювання та зразок"

Тестові завдання: діагностика мислення та поведінки медсестри

А. Коли між людьми виникає конфлікт, то я стою на боці тих, хто:

1) сприяє виникненню конфлікту;

2) краще за інших висловлює цінності та ідеали;

3) відображає мої власні погляди і особистий досвід;

4) аналізує ситуацію логічно і послідовно;

5) висловлює аргументи коротко і переконливо.


Б. Коли я починаю працювати у складі групи, головним для мене є:

1) зрозуміти цілі і значення своєї роботи;

2) зрозуміти цілі членів виробничої групи;

3) визначити, яким чином відбуватиметься робота;

4) оцінити прибуток, який принесе наша праця;

5) щоб робота була добре організована і швидко зрушила з місця.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Медична документація кабінету інфекційних захворювань: форми та інструкції"


В. Я засвоюю нові знання краще, коли у змозі:

1) пов’язати їх зі своєю поточною і майбутньою діяльністю;

2) застосувати їх у конкретних ситуаціях;

3) зосередитися і ретельно їх проаналізувати;

4) зрозуміти, наскільки вони узгоджуються з відомими мені знаннями;

5) протиставити їх іншій позиції і точці зору.


Г. Графіки, схеми, таблиці у документах або статтях для мене зазвичай:

1) доцільніші за текст, оскільки є точними;

2) доцільні, тому що зрозуміло представляють важливі факти;

3) доцільні, якщо вони пояснюються текстом;

4) доцільні, якщо вони піднімають важливі питання за текстом;

5) не більш корисні, аніж інші матеріали.


Д. Якби мені запропонували дослідити якусь подію, я б почав:

1) з визначення її місця у широкому контексті обставин, ситуації;

2) з визначення того, чи зможу я працювати сам, чи мені знадобиться підмога;

3) з побудови прогнозу подальшого розвитку подій;

4) з прийняття рішення про те, чи потрібно взагалі вивчати цю подію;

5) з формулювання проблеми, пов’язаної з цією подією.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Медична документація приймального відділення"


Е. Якби мені довелося збирати інформацію про певну організацію, я б надав перевагу:

1) зустрітися з кожним членом цієї організації індивідуально і поставити конкретні запитання;

2) провести загальні збори і попросити членів організації висловити свою думку з визначеного кола питань;

3) опитати невеликі групи людей, ставлячи їм загальні запитання;

4) зустрітися з лідерами окремих груп і з’ясувати їхні погляди;

5) попросити членів організації надати мені письмові звіти.


Є. Я вважаю правильним те, що:

1) витримало натиск критики;

2) узгоджується з іншими ідеями, в які я вірю;

3) було перевірено практикою;

4) може бути логічно обгрунтованим;

5) можна перевірити особистим спостереженням.


Ж. Читаючи журнал у вільний час, я обираю статтю:

1) в якій написано про те, як комусь вдалося подолати проблему, особистісну або соціальну;

2) яка присвячена дискусійному політичному або соціальному питанню;

3) в якій описано наукове дослідження;

4) в якій написано про цікаву людину або подію;

5) в якій повідомляється про реальний досвід іншої людини.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Відмова від щеплення: як правильно оформити?"


З. Коли я читаю звіт про роботу, я звертаю увагу:

1) наскільки висновки звіту узгоджуються з моїм професійним досвідом;

2) чи можливо виконати рекомендації, сформульовані у звіті;

3) чи обгрунтовано висновки фактичними даними;

4) чи правильно виконавець зрозумів цілі і завдання роботи;

5) на пояснення та інтерпретацію отриманих даних.


И. Коли переді мною поставлене виробниче завдання, мені потрібно:

1) знайти найкращий спосіб його розв’язання;

2) зрозуміти, коли і кому необхідно розв’язувати це завдання;

3) зрозуміти, для чого необхідно розв’язувати це завдання;

4) з’ясувати, який вплив розв’язання цього завдання може мати на інші функції, які я виконую на роботі;

5) визначити, яка буде користь від розв’язання цього завдання.


І. Перед тим, як зробити щось нове:

1) я повинен зрозуміти, як це нове пов’язане з тим, що мені вже добре відомо;

2) я одразу беруся за справу;

3) я намагаюся вислухати різні поради з приводу того, як це можна зробити;

4) я знаходжу того, хто мені покаже, як це можна зробити;

5) ретельно розмірковую, як це зробити найкращим чином.


Ї. Якби я мав змогу обирати форму складання іспиту в університеті:

1) я б надав перевагу відповідям на поставлені запитання;

2) я б обрав форму колективної дискусії зі студентами, які також складають іспит;

3) я б обрав форму усної доповіді про те, що я знаю;

4) я б розповідав про те, як застосовував на практиці ті знання, що набув в університеті;

5) я б обрав письмову відповідь у межах заданої теми.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Методи ефективної організації документування в медичних закладах: ПАМ’ЯТКА"

Й. Я з найбільшою повагою ставлюся до:

1) філософів та вчених;

2) письменників та вчителів;

3) лідерів ділових та політичних кіл;

4) економістів та інженерів;

5) журналістів і фермерів.


К. Теорія корисна, якщо вона:

1) узгоджується з іншими теоріями, які я знаю;

2) дає мені нове пояснення подій, що виникли;

3) систематизує раніше набуті знання;

4) пояснює мій власний досвід спостережень;

5) має конкретне практичне застосування.


Л. Стаття з дискусійного питання є цікавою, якщо у ній:

1) я вбачаю можливості для підкріплення своєї точки зору;

2) чітко викладаються факти;

3) зміст логічно побудований;

4) визначаються цінності автора статті;

5) вловлена суть проблеми.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Організація партнерських пологів"

  


М. Я буду читати книгу не за спеціальністю, якщо:

1) вона допоможе мені розширити мої професійні знання;

2) її порадила мені прочитати людина, яку я поважаю;

3) вона дає мені змогу підвищити загальну ерудицію;

4) для різноманітності;

5) вона допоможе мені дізнатися більше про предмет, який мене цікавить.


Н. Розв’язуючи виробничу проблему, я:

1) спробую віднайти її зв’язки з більш широкою проблематикою;

2) шукатиму способи швидкого розв’язання проблеми;

3) обміркую всі альтернативні способи її розв’язання;

4) буду шукати способи, за допомогою яких інші розв’язали цю проблему;

5) спробую віднайти кращий спосіб її розв’язання.


О. Працюючи, я виявляю схильність:

1) шукати вже наявні методи роботи;

2) поєднувати різноманітні методи;

3) розробляти нові методи роботи;

4) шукати способи ефективного застосування наявних методів;

5) зрозуміти, чому необхідно застосовувати наявні методи роботи.


Інтерпретація результатів тесту 

 Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестри

Скачайте 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
  • скачуйте зразки документів безплатно
  • користуйтеся нормативно-правовою базою
  • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся