Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ

Медична справа

Листок непрацездатності: зразок заповнення, бланк та інструкція

16 вересня 2019
15626
Середній бал: 0 із 5

Листок непрацездатності — документ, який є підставою для надання допомоги з тимчасової непрацездатності. Порушення правил заповнення листка непрацездатності призводить до затримки нарахування коштів, оскільки документ повертають до медичного закладу для внесення правок. Акцентуємо увагу на основних аспектах заповнення листка непрацездатності.

Процедура заповнення листка непрацездатності визначена сумісним наказом МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136­ос/1406. Інформацію до документа вносить лікар на основі записів, зроблених в первинній медичній документації, особистого огляду пацієнта та експертизи тимчасової непрацездатності згідно з Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності (наказ МОЗ України від 09.04.2008 № 189). Лікарняний листок видають в випадку лікування хворого в умовах поліклініки чи стаціонару.

Бланк листка непрацездатності в 2019

Заповнення листка непрацездатності: на що звернути увагу медику

Скачати

Порядок заповнення листка непрацездатності по графах — інструкція

Графа листка непрацездатності

Що вказувати

«Діагноз первинний»

Термін вагітності на момент звернення

«Діагноз заключний»

Орієнтовний термін пологів

«Причина непрацездатності»

«Вагітність та пологи»

«Режим»

«Амбулаторний» чи «стаціонарний»

«Звільнення від роботи»

Загальну тривалість відпустки та дату, коли лист непрацездатності був відкритий

«Стати до роботи»

Дату, коли закінчується відпустка

Правила написання назви медичного закладу в листку непрацездатності

Запитання виникають уже з самого початку заповнення документа про непрацездатність. В деяких випадках в статуті медичного закладу вказана його скорочена назва (наприклад КЗ ПМСД). Як в цьому випадку вказувати назву цього закладу в бланку листка непрацездатності? Чи не буде помилкою, якщо лікар впише його назву так, як вона зазначена в статуті?

П. 3.1 Інструкції № 532 вимагає вказувати повну назву медичного закладу. Проте не буде помилкою, якщо назва закладу охорони здоров’я буде вказана скорочено (так, як вона зазначена в локальних нормативних документах). Однак, в цьому випадку у лікувального закладу виникнуть проблеми при спілкуванні з комісіями із соціального страхування підприємств. Доведеться пояснювати, чому вказана скорочена назва. Тому краще не експериментувати, а вказувати повну назву медичного закладу.

Як набрати бали до атестації 2020

Правила написання назви підрозділу, в якому працює пацієнт

В деяких випадках підприємство, в якому пацієнт працює, має структурні підрозділи, котрі розташовані за іншою адресою, ніж юридична адреса підприємства. Чи буде великою помилкою, якщо в листку непрацездатності зазначать адресу структурного підрозділу, а не юридичну адресу самого підприємства?

Лікар вносить дані про назву та місце розташування підприємства зі слів самого пацієнта. Така норма прописана в п. 2.2 та 3.1 Інструкції № 532. Лікар не повинен її перевіряти.

Питання можуть виникнути уже на етапі перевірки документа про непрацездатність комісією із соціального страхування підприємства (організації, установи), котра призначає фінансове забезпечення. Комісія може вимагати внести уточнену інформацію про адресу розташування підприємства у листку непрацездатності. 

Правила заповнення графи «Стати до роботи»

Особисту печатку лікаря в графі «Стати до роботи» ставити не потрібно.

У випадку, якщо пацієнт продовжує хворіти, лікар підкреслює «Продовжує хворіти» та зазначає номер нового листка непрацездатності. Така вимога зазначена в п. 3.13 Інструкції № 532.

Правила заповнення графи «Режим» у випадку, коли хворий лікується в умовах денного стаціонару

Пунктом 3.4 Інструкції № 532 визначені наступні режими лікування:

Як бачимо, режим «денний стаціонар» даною інструкцією не передбачений. Як же має вчинити лікар в такому випадку?

Режим заведено визначати залежно від лікувальної тактики та документів, котрі врегульовують діяльність денного стаціонару медичного закладу.

Якщо пацієнт відвідує медичний заклад на лише декілька годин (не так, як передбачає стаціонарний режим перебування пацієнтів), щоб отримати лікарські призначення, в листі непрацездатності режим визначають як «амбулаторний».

Якщо ж лікар оглядає пацієнта вдома, там же йому виконують лікарські призначення, режим лікування визначають як «домашній» чи «постільний». 

Правила заповнення графи «Звільнення з роботи» при заповненні листка непрацездатності по вагітності та пологах

Як правильно вказати тривалість відпустки в документі, якщо питання стосується непрацездатності при вагітності та пологах? Потрібно вказувати конкретну дату, чи достатньо зазначити загальну кількість днів непрацездатності?

У випадку непрацездатності по вагітності та пологах, в графі «Звільнення з роботи» необхідно вписати літерами загальну тривалість відпустки – «сто двадцять шість днів». Дату відкриття листка непрацездатності, відповідно до інструкції по заповненню, зазначають арабськими цифрами.

Свої підписи в документі ставлять лікуючий лікар та завідувач жіночої консультації. У випадку, якщо лікарняний лист відкривали для іногородніх жінок, документ засвідчують своїми підписами уже три спеціаліста:

В обов’язковому порядку бланк листка непрацездатності завіряють печаткою медичного закладу. Така вимога прописана в п. 9 Інструкції № 532. 

Правила збору анамнезу для листка непрацездатності

Документ, що засвідчує непрацездатність, виписує лікуючий лікар (фельдшер) після особистого огляду пацієнта, збору скарг та анамнезу. Ці дані вписують до первинної медичної документації (п. 1.7 Інструкції № 455). До медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого вписують:

Такі вимоги містить п. 5.1.4 Положення № 189. В листку непрацездатності такої інформації вказувати не потрібно.

Правила збору страхового анамнезу

До поняття «страховий (експертний) анамнез» входить інформація про:

Дані страхового анамнезу лікар вносить до первинної медичної документації (п. 5.1.4 Положення № 189).

У випадку, коли пацієнт за останні 12 місяців обстежувався у лікувальному закладі, лікар може отримувати інформацію, котра стосується страхового анамнезу, з медичної документації:

Якщо пацієнт свідомо надав неправдиві дані чи підробив документацію, в результаті чого отримав незаконне матеріальне забезпечення або соціальні пільги, він нестиме відповідальність (п. 3 ст. 16 Закону № 1105).

Підстави для закриття листка непрацездатності

Листок непрацездатності закривають на підставі клінічного огляду пацієнта, дані якого вписують до медичної документації. Дані про відсутність скарг також можна внести до документа, якщо стан пацієнта задовільний. Проте відсутність скарг не є основною підставою для закриття лікарняного листка.

При відкритті документа, котрий засвідчує непрацездатність, лікар (фельдшер) особисто оглядає пацієнта та записує результати цього огляду до медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого. Відповідно до п. 1.7 Інструкції № 455 у тій же медичній документації обгрунтовують тимчасову непрацездатність.

В тому ж порядку і закривають листок непрацездатності. Після відновлення працездатності, лікар чи фельдшер повторно оглядає пацієнта та вносить відповідні записи до медичної документації. Саме ці записи і є підставою для закриття лікарняного листка. В документ також вносять інформацію про номер документа та дату, коли пацієнт має стати до праці (п. 5.1.5 Положення № 189).  

 • в графі «Стати до роботи» лікар вказує літерами число та місяць та фразу «з’явився працездатним»;
 • в графі «Відмітки про порушення ритму» лікар вказує дату порушення режиму (запис підтверджує лікар своїм підписом);
 • в графі «Примітка», що знаходиться в правому нижньому полі документа, лікар зазначає вид порушення (несвоєчасна явка на прийом до лікаря); відповідна норма міститься у пп. 3.5 та 4.1 Інструкції № 532.
 • число та місяць, коли пацієнт повинен приступити до роботи (вказують словами);
 • посаду, прізвище, підпис лікаря та засвідчують усе підписом медичного закладу «Для листків непрацездатності».
 • стаціонарний;
 • амбулаторний;
 • постільний;
 • домашній;
 • санаторний;
 • вільний.
 • лікуючий лікар;
 • завідувач жіночої консультації;
 • очільник медичного закладу.
 • скарги;
 • анамнез (включаючи страховий анамнез за останні 12 місяців);
 • дані обстеження;
 • рекомендації щодо режиму, необхідних лікувальних та оздоровчих процедурах;
 • номер та термін дії документа, котрий засвідчує непрацездатність;
 • дату, коли пацієнт повинен з’явитись на наступний прийом до лікаря;
 • направлення на ЛКК.
 • випадки тимчасової непрацездатності, котрі виникали протягом останніх 12 місяців;
 • групу інвалідності;
 • перебування пацієнта у відпустці (у тому числі черговій, по вагітності та пологах, без збереження зарплати, тощо);
 • зміну умов праці;
 • переведення його на роботу на повний чи неповний робочий день;
 • небезпечні та шкідливі умови праці;
 • наявні у пацієнта професійні хвороби;
 • перебування у відрядженні (відповідно до п. 13 Положення № 189).
 • форми № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого»;
 • форми 3 027/о) «Медична карта стаціонарного хворого» (наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року).

Зразок листка непрацездатності — приклад

Зразок листка непрацездатності

Скачати

Як здійснити виправлення в листку непрацездатності

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ЛН), а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).
Згідно з пунктом 4.5 Інструкції № 532 помилки в листку непрацездатності підлягають виправленню. Правомірність виправлень підтверджують:
 • записом «Виправленому вірити»;
 • підписом лікуючого лікаря;
 • печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».
 • На бланку листка непрацездатності допускається щонайбільше два виправлення.
За умови додержання зазначених норм ЛН із виправленнями можна прийняти до оплати.
Якщо ЛН містить більше ніж два виправлення, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні.
Увага: у разі виявлення порушень заповнення листків непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має прийняти рішення про повернення таких листків застрахованій особі для їх виправлення закладами охорони здоров’я, якими вони були видані. Тільки після внесення виправлень комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має прийняти рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому за наявності більше двох виправлень в бланку листка непрацездатності видають його дублікат (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 № 5.1-31-768)

Порядок заповнення листка непрацездатності в амбулаторно-поліклінічних умовах

Згідно з інструкцією щодо заповнення листка непрацездатності, у  випадку, коли хворий проходить лікування в умовах поліклініки, лікуючий лікар може видати йому лікарняний лист на 5 календарних днів. Надалі, за потреби, термін звільнення від роботи через хворобу може бути подовженим до 10 календарних днів.

В разі, якщо термін лікування хворого триває довше, ніж 10 календарних днів, листок непрацездатності продовжують два лікарі:

 • лікуючий лікар;
 • завідувач відділення.
Правдивість внесеної в документ інформації засвідчують обидва лікарі, прописуючи в графі «Посада і прізвище лікаря» свої прізвища, посади та проставляючи підписи.
Порядок заповнення листка непрацездатності передбачає, що у випадку, коли лікування триває понад 30 днів, листок непрацездатності пацієнт отримує за згодою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Слід звернути увагу, що огляд пацієнта при цьому повинен відбуватись не рідше, ніж кожні 10 днів. Виключенням з цього правила є хвороби, лікування яких значно розтягнуте в часі (важкі травми чи туберкульоз). Тоді хворий має з’являтись на огляд до ЛКК кожні 20 днів. Правдивість внесених до листка непрацездатності даних в цих випадках засвідчуються вже трьома лікарями:
   • лікуючим лікарем;
   • завідувачем відділення;
   • керівником ЛКК.

Як і в попередньому випадку, кожен спеціаліст вказує в документі свою посаду, прізвище та ставить підпис. Прізвища та ініціали лікарів повинні збігатись з тими, що зазначені на печатках. Кожний спеціаліст засвідчує свій підпис  власною печаткою. В разі продовження терміну непрацездатності, всі наступні записи лікарі також засвідчують підписами та печатками.

Інструкція щодо заповнення листка непрацездатності не дає чітких вказівок стосовно того, чи повинні стояти в документі підписи трьох лікарів та чи повинні вони засвідчуватись печатками. Однак в медичних закладах звичним стало засвідчувати підпис лікаря печаткою. Перейшло це правило з вимог щодо заповнення фінансових документів.

Під час лікування хворого в амбулаторних умовах листок непрацездатності йому видається в день встановлення факту непрацездатності. Дата першого дня непрацездатності має збігатися з датою видачі лікарняного листа. Це правило порушується лише в одному випадку — коли пацієнт відпрацював повну зміну до моменту звернення до лікаря з приводу хвороби. Даний факт засвідчується записами в медичній документації, що дозволяє видати лікарняний лист з наступного дня від того, коли хворий звернувся до лікаря.

Заповнення листка непрацездатності в стаціонарі

В інструкції про заповнення листка непрацездатності не передбачені конкретні вимоги щодо терміну видачі документа під час лікування в умовах стаціонару. Практичний же досвід засвідчив, що найоптимальніше видавати листок непрацездатності в останній день лікування. При цьому одним рядком прописують повну тривалість перебування в стаціонарі. Правдивість інформації підтверджують своїми підписами та печатками лікуючий лікар та завідувач відділення (біля підпису кожен з них зазначає свою посаду та прізвище). Таким чином, в документі мають бути підписи двох лікарів:

   • лікаря, який проводив лікування;
   • завідувача відділення.

Роз’яснення стосовно ситуації, коли лікування хворого здійснював сам завідувач відділення, викладене в Наказі № 189. Інструкція щодо заповнення листка непрацездатності в цьому випадку вимагає ставити підписи лікуючого лікаря (він же є завідувачем відділення) та заступника головного лікаря медичного закладу з експертизи тимчасової непрацездатності. Якщо в закладі така посада відсутня, другим підписом в листку непрацездатності має стояти підпис особи, на яку покладені обов’язки керівника комісії з тимчасової непрацездатності закладу чи самого керівника закладу.

Після виписки зі стаціонару пацієнту може бути продовжений листок непрацездатності уже в амбулаторних умовах. Продовжити його в цьому випадку можна не більше, ніж на  три дні. Інформацію про це вказують в документі окремим рядком. Правдивість запису підтверджують своїми підписами та печатками лікуючий лікар та завідувач відділення.

Термін непрацездатності повинен збігатись з часом перебування в стаціонарі. Єдиним винятком з цього правила може стати ситуація, коли пацієнту, який лікувався в стаціонарі, листок непрацездатності продовжують в амбулаторно-поліклінічних умовах. Термін непрацездатності в цьому випадку буде довшим, ніж час стаціонарного лікування.   

Пройти ТЕСТ щодо листків непрацездатності

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності в разі вагітності та пологів

Інструкція про заповнення листка непрацездатності № 455 містить вимогу видавати листок непрацездатності з 30 тижнів вагітності одномоментно на термін 126 днів. Жінкам,  IV категорії постраждалих під час аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається з 27 тижня вагітності на термін 180 днів.

При оформленні документа в рядку «Звільнення від роботи» зазначається дата відкриття та сумарна тривалість відпустки. При цьому запис можна робити в двох варіантах:

   • цифровому – 126 (180) днів;
   • прописному – «сто двадцять шість (сто вісімдесят) днів».

Інструкція про заповнення листка непрацездатності вимагає від лікуючого лікаря та завідувача жіночої консультації засвідчити правильність записів своїми підписами за загальними вимогами.

Правила видачі листків непрацездатності

Видача листів непрацездатності приватними медичними центрами

Лікувальні заклади, в тому числі й приватні, можуть проводити медичну експертизу тимчасової непрацездатності лише в тому випадку, якщо вони мають на це юридичні підстави. Такою підставою є, зокрема:

 • ліцензія МОЗ України;
 • сертифікат державної акредитації медичного закладу;
 • умови для організації і проведення експертизи за встановленим порядком.

   Проводить огляд хворого та приймає рішення про видачу листків непрацездатності лікар, котрий безпосередньо лікує пацієнта, чи комісія лікарів, що працюють в медичних закладах усіх форм власності. Ця норма прописана в Основах законодавства та Положенні № 189.

   Зміни до Інструкції № 455 внесли  наказом МОЗ України № 882 від 06.12.2011. Віднині п.1.4.5 Інструкції № 455 дозволяє виписувати документи, котрі підтверджують факт непрацездатності, лікуючим лікарям.

   Таким чином, медичний заклад може проводити експертизу тимчасової непрацездатності лише у тому випадку, якщо він має ліцензію МОЗ на право займатись медичною діяльністю та отримав сертифікат державної акредитації. Якщо одного із цих документів в приватного медичного закладу немає, видавати листки непрацездатності він не має права.

   Видача листів непрацездатності пацієнтам, котрі не проживають на території обслуговування медичного закладу

   Як має вчинити лікувальний заклад, якщо до нього по медичну допомогу звернувся пацієнт, що проживає в іншому місті? Чи можуть йому відмовити у видачі лікарняного листа?

   Однозначно, ні. Законодавство України не забороняє видавати листи непрацездатності пацієнтам, котрі зареєстровані на іншій території. Щоправда, процедура виписування документа в цьому випадку має певні особливості:

     • пацієнт мусить написати заяву-клопотання з відповідним змістом на ім’я головного лікаря лікувально-профілактичного закладу;
     • заяву має розглянути очільник медичного закладу та погодити її своїм підписом та круглою печаткою медичного закладу (п.1.9 Інструкції № 455); в разі відсутності очільника медичного закладу, погоджує заяву його заступник.

   Листок непрацездатності пацієнту видають на кількість днів, коли його працездатність була порушена (п. 1.10 Інструкції № 455). У випадку, якщо пацієнт лікувався в іншому місті чи адміністративній території цього міста стаціонарно, документ, котрий підтверджує непрацездатність, видають на усю кількість днів, необхідних для лікування (п. 1.11 Інструкції № 455).

   У кожному із цих випадків, пацієнт отримає документ з підписом головного лікаря та круглою печаткою медичного закладу. Крім того, відповідні записи мають внести до графи «Видачу листка непрацездатності дозволяю» та до медичної документації амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 3.8 Інструкції № 532).

   Правила видачі листка непрацездатності при стаціонарному лікуванні

   Коли мають видати пацієнту документ, котрий підтверджує непрацездатність – на початку лікування чи при виписці пацієнта зі стаціонару?

   Відповідно до нормативних документів, листок непрацездатності видають пацієнтам у день, коли встановили непрацездатність. Така норма не стосується стаціонарного лікування (п. 2.5 Інструкції № 455). Хоча чітко ніде не зазначено, коли ж власне видавати документ, котрий підтверджує непрацездатність у стаціонарі, на практиці склалось так, що його видають в останній день перебування у стаціонарі.

   Документ видають на весь період, поки хворий лікується у стаціонарі. Виписує листок лікуючий лікар з завідувачем відділення (п. 2.9 Інструкції № 455). Весь час лікування можна прописати в одному рядку.

   В листі непрацездатності зазначають прізвища лікуючого лікаря та заввідділенням, їхні посади. Правдивість внесеної до документа інформації підтверджують своїми підписами та печатками обидва спеціалісти (п. 3.12 Інструкції № 532).

   Видача листів непрацездатності пацієнтам, котрі проходять лікування з приводу безпліддя методом екстракорпорального запліднення

   Жінкам, котрі проходили курс лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій, листок непрацездатності видають у тому медичному закладі, в якому таку терапію проводили. Тривалість непрацездатності в цій ситуації складає час від початку ультразвукового та гормонального контролю овуляції до моменту, коли вагітність підтвердили ультразвуковим методом.

   Надалі, періоди непрацездатності вагітної визначають індивідуально за місцем спостереження жінки залежно від того, як перебігає вагітність.

   Перегляньте вебінар з інформацією про заповнення листків непрацездатності

   Хто заповнює листки непрацездатності

   Видача листка непрацездатності особою без медичної освіти

   Пункт 1 Інструкції № 532 зазначає, що видавати листки непрацездатності має право лікар чи молодший медичний працівник з медичною освітою. При цьому не має значення, який стаж роботи цього працівника.

   Відповідає за весь процес, пов’язаний з експертизою тимчасової непрацездатності, організацією зберігання та обліку документації, очільник медичного закладу (п. 8.2 Інструкції № 455).

   Як бачимо, жодна інструкція не дозволяє проводити експертизу тимчасової непрацездатності особі без медичної освіти, незалежно від стажу роботи.

   Видача листка непрацездатності лікарями-інтернами

   Відповідно до п. 1.4 Інструкції № 455 лікар-інтерн може видавати листки непрацездатності у випадку, коли він є лікуючим лікарем та працює в одному з медичних закладів:

     • закладі охорони здоров’я державної форми власності;
     • закладі охорони здоров’я комунальної форми власності;
     • стаціонарному закладі системи Міністерства праці та соцполітики, де надають протезно-ортопедичні послуги;
     • санаторно-курортному закладі туберкульозного спрямування.

   Відповідно до п. 1.5 Інструкції № 455, права виписувати листки непрацездатності позбавлені лікарі, котрі працюють:

     • на станціях (у відділеннях) швидкої медичної допомоги;
     • на станціях переливання крові;
     • в закладах судово-медичної експертизи;
     • в фізіотерапевтичних, косметологічних лікарнях, курортних поліклініках, бальнеогрязелікувальних лікарнях;
     • в будинках відпочинку;
     • на туристичних базах;
     • в зубопротезних поліклініках та відділеннях;
     • в санітарно-профілактичних медичних закладах;
     • в медичних закладах, де проводять косметологічні втручання без медичних показів.

   Важливо пам’ятати, що видати листок непрацездатності пацієнту лікар може лише у випадку, якщо той пред’явить паспорт чи інший документ, котрий дозволить ідентифікувати особу пацієнта.

   Порядок продовження листка непрацездатності у відділенні, де працює один лікар, що одночасно є завідувачем

   Експертиза тимчасової непрацездатності в лікувальному закладі поділена на п’ять рівнів (положення № 189):

    1. Лікуючий лікар
    2. Завідувач профільного відділення
    3. Лікарсько-консультативна комісія
    4. Заступник головного лікаря (відповідальна особа), на якого покладені функції експертизи тимчасової непрацездатності
    5. Відповідальна особа органу охорони здоров’я, на яку покладені обов’язки експертизи тимчасової непрацездатності

    Така багаторівнева система пояснює алгоритм дій у випадку, коли у відділенні працює один лікар, котрий одночасно є і завідувачем відділення. Експертиза тимчасової непрацездатності автоматично переходить на наступний рівень.  У випадку, коли в медичному закладі відсутня посада заступника головного лікаря (відповідальної особи) з питань тимчасової непрацездатності, цю роботу виконує очільник медичного закладу.

    Обов’язки лікарсько-консультативної комісії

    Коли видавати дублікат листка непрацедатності?

    У випадку, коли пацієнт втратив лист непрацездатності, він в першу чергу має звернутись до медичного закладу, в якому був виданий документ. Тут йому можуть видати дублікат. Таке рішення приймає лише лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, в якому був виданий перший документ.

    Рішення про видачу дублікату лікарняного листа зазначають в медичній формі № 035/о «Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії», затвердженій наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування».

    На розгляд ЛКК пацієнт повинен надати довідку з місця роботи, де було б зазначено, що виплати за втраченим оригіналом документу про непрацездатність не здійснювались (п. 12 Інструкції № 532 та п. 1.14 Інструкції № 455). Наявність такої довідки є обов’язковою.

    На бланку листа тимчасової непрацездатності зазначають слово «Дублікат». Увесь період непрацездатності записують одним рядком в графі «Звільнення від роботи». Під документом ставлять свої підписи та засвідчують їх печатками лікуючий лікар та голова ЛКК (п. 12 Інструкції № 532).

    Інформацію про видачу дубліката документа про непрацездатність (також і номер) вказують в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

    Частота проведення засідань ЛКК, якщо пацієнт хворіє понад 30 днів

    Інструкція щодо заповнення листка непрацездатності наголошує, що у випадку, якщо пацієнт хворіє понад 30 календарних днів, продовжує документ про непрацездатність ЛКК. Склад комісії визначає своїм наказом очільник медичного закладу. Хворого мають оглядати не рідше, ніж один раз на 10 днів. При цьому слід враховувати терміни, коли пацієнта необхідно направляти на консультацію до медико-соціальної експертної комісії, а саме у випадках, коли непрацездатність:

      • триває протягом чотирьох місяців безперервно;
      • продовжується протягом п’яти місяців з приводу одного і того ж захворювання;
      • виникла через ускладнення захворювання протягом 12 місяців;
      • викликана захворюванням на туберкульоз протягом 10 місяців з початку її виникнення.

    Оглядати хворого та продовжувати лист непрацездатності лікарсько-консультативна комісія може один раз на 20 днів. Така ситуація складається й у випадках, якщо захворювання перебігає у важкій формі та потребує тривалого лікування (наприклад при важких травмах та туберкульозі). (п. 2.2 Інструкції № 455.)

    Відомості про огляд пацієнта лікарсько-консультативною комісією та прийняте рішення прописують в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого та формі № 035/о.

    Голова лікарсько-консультативної комісії

    Відповідно до п. 5.4.7 та 5.4.17 Положення № 189 головою ЛКК може бути:

      • заступник очільника медичного закладу, котрий курує питання експертизи тимчасової непрацездатності;
      • сам очільник медичного закладу.

    Безпосередній склад комісії та порядок її роботи затверджує головний лікар медичного закладу своїм наказом (п. 3.3 Положення № 189).

    Конфліктні аспекти заповнення листка непрацездатності

    Пацієнт відмовляється від консультації медико-соціальної експертної комісії

    Як має вчинити лікар у випадку, коли пацієнт продовжує хворіти протягом тривалого часу (про що свідчать записи у медичній документації), проте категорично відмовляється від консультації медико-соціальної експертної комісії?

    В цій ситуації, якщо працездатність хворого не відновлена, лікар не може відмовити йому продовжити лист непрацездатності (п. 4.5 Інструкції № 455). Проте відмова пацієнта відвідати консультацію медико-соціальної експертної комісії є порушенням режиму. З дня, коли режим був порушений (про що лікар робить відповідну відмітку), пацієнт втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Таке рішення приймає комісія із соціального страхування підприємства, організації, установи.

    А тепер визначимо алгоритм дій лікаря у випадку, коли пацієнт продовжує хворіти, проте відмовляється від консультації МСЕК чи прибуває на її засідання невчасно без важливої на те причини.

    Крок 1. Відмітку про факт порушення режиму лікар має зробити в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого.

    Крок 2. Лікар заповнює бланк листка непрацездатності, враховуючи вимоги п. 3.5 та 4.1 Інструкції № 532. В графі «Відмітки про порушення режиму» лікар вказує дату, коли сталось порушення режиму. Запис він підтверджує особистим підписом.

    Крок 3. В графі «Примітка» лікар вказує, яким саме чином пацієнт порушив режим. Наприклад, відмовився від направлення на МСЕК чи невчасно з’явився на засідання комісії.

     

    Пацієнт не з’явився на прийом до лікаря

    Як має вчинити лікар в ситуації, коли пацієнт не з’являється на прийом? Алгоритм дій в такій ситуації викладений в п. 3.5, 4.1, 10 Інструкції № 532.

    На бланку листка непрацездатності в графі «Примітка» лікар зазначає вид порушення режиму (наприклад, «несвоєчасна явка на прийом до лікаря»), дату, коли сталось порушення. Правдивість інформації лікар підтверджує своїм підписом. Документ з таким записом зберігають у сейфі в кабінеті відповідальної особи. В медичній карті пацієнта лікар робить запис, в якому вказує дату призначеного огляду.

    Якщо пацієнт продовжує хворіти, документ, що підтверджує його непрацездатність, продовжують з дня, коли він з’явився на прийом до лікаря. Якщо стан пацієнта покращився та працездатність його відновилась, у графі «Стати до роботи» вказують літерами число і місяць та зазначають «з’явився працездатним».

    Лист непрацездатності в такій ситуації закривають датою, коли пацієнт прийшов на огляд до лікаря.

    Пацієнт прийшов на прийом до лікаря працездатним через три дні після вказаної дати прийому

    Відповідно до п. 10 Інструкції № 532, якщо пацієнт не з’явився на прийом до лікаря вчасно та прийшов здоровим через три дні, оформляють документ так :

    Такі ж записи вносять також до медичної карти амбулаторного хворого.

    Лікар закриє листок непрацездатності датою, коли пацієнт повинен був з’явитись на прийом до лікаря.

    Важливо пам’ятати, що кожне порушення режиму в період, коли пацієнт отримує допомогу по тимчасовій непрацездатності (не дотримується вимог режиму, встановленого лікарем, не з’являється на прийом до лікаря для чергового медичного огляду, відмовляється від направлення на огляд лікарсько-консультативної комісії та МСЕК), позбавляє права на отримання такої допомоги з дня порушення режиму.

    Термін, на який пацієнт позбавляється права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначає орган, котрий призначає цю допомогу (п. 2 ст. 23 Закону України № 1105). 

    logo
    57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

    Зареєструйтеся —
    і скачуйте все! 
     
    Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

    У мене є пароль
    нагадати
    Пароль надіслано на пошту
    Ввести
    Введіть ел. пошту або логін
    Неправильний логін або пароль
    Неправильний пароль
    Введіть пароль
    Я тут вперше
    І скачаю потрібні файли!
    Зареєструюся
    57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

    Зареєструйтеся —
    і скачуйте все! 
     
    Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

    У мене є пароль
    нагадати
    Пароль надіслано на пошту
    Ввести
    Введіть ел. пошту або логін
    Неправильний логін або пароль
    Неправильний пароль
    Введіть пароль
    Я тут вперше
    І скачаю потрібні файли!
    Зареєструюся

    Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

    Отримуйте лише фахову інформацію: 
    • скачуйте зразки документів безплатно
    • користуйтеся нормативно-правовою базою
    • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

     

    У мене є пароль
    нагадати
    Пароль надіслано на пошту
    Ввести
    Введіть ел. пошту або логін
    Неправильний логін або пароль
    Неправильний пароль
    Введіть пароль
    Я тут вперше
    І читатиму далі
    Зареєструюся

    Увага! Готові протоколи надання невідкладної допомоги! Щоб працювати без порушень, читайте статтю "Принципи надання невідкладної допомоги за анафілактичного шоку"

    Скачайте алгоритми від експертів "Невідкладна допомога за анафілактичного шоку" та "Додаток до протоколу: як визначити диференціальні стани"

    Скачати пам'ятки 
    Головний редактор
    Олена Алехно