З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведення

 • 16 серпня 2017
 • 7124

Читайте про основні принципи медичного сортування: як саме організовують роботу сортувальних бригад, за якими критерієми відбувається поділ травмованих на групи, які обов'язки та роль медичних працівників в організації медичного сортування.

Медичне сортування проводять медичні працівники, залучені в наданні допомоги постраждалим при масових випадках травмування. Така процедура життєво необхідна в ситуаціях, коли кількість постраждалих набагато перевищує кількість медичних працівників  на місці події. Вперше поняття «сортування» увів М. І. Пирогов під час Кримської кампанії. Він же запропонував і основні принципи сортування, які чинні й донині.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитання: "Медична допомога в надзвичайних ситуаціях"

Медичне сортування – комплекс маніпуляцій для розподілу постраждалих на порівняно однорідні групи за важкістю їх стану та обсягом необхідної медичної допомоги. Досвід надання допомоги при надзвичайних ситуаціях (НС) підтверджує, що в перші години з моменту лиха  чітко проведене сортування допоможе суттєво зменшити відсоток санітарних втрат. Чіткий розподіл постраждалих дає змогу визначити характер травм, встановити черговість надання медичної допомоги та визначитись зі шляхами їх евакуації. Цьому приділяється значна увага при проведенні навчань медичного персоналу.

Оплата праці працівників закладів охорони здоров’я в 2019

Практичні поради
Анжела Купліванчукзавідувач відділу соціально-економічного захисту Профспілки працівників охорони здоров’я України
Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат працівникам визначає керівник за рахунок і в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі закладу охорони здоров’я. Вони відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Види медичного сортування

Медичне сортування проводять на кожному етапі надання медичної допомоги та евакуації.

Виокремлюють види медичного сортування:

 • внутрішньопунктове сортування – розподіл постраждалих на більш-менш однорідні групи та  їх скерування до відповідного функціонального підрозділу медичної служби. Від якості проведення сортування залежить дотримання черговості в наданні медичної допомоги та евакуації. 
 • евакуаційно-транспортне сортування передбачає розподіл постраждалих на групи відповідно до напрямків та черговості евакуації та потреби в медичному супроводі.

Слід зауважити, що процес сортування розпочинається на перших хвилинах надання медичної допомоги та не припиняється на усіх етапах медичної евакуації.

Принципи розподілу постраждалих на сортувальні групи: 

 • він є постійним процесом та повторюється неодноразово в ході надання медичної допомоги та евакуації;
 • включає комплекс заходів для діагностики пошкоджень, усунення загрозливих для життя станів та передбачає евакуаційно-транспортну складову;
 • процедуру сортування має проводити найбільш кваліфікований медичний працівник, що володіє діагностичними алгоритмами та здатен приймати швидкі рішення в екстремальних умовах;
 • весь медичний персонал, залучений на ліквідації наслідків НС, керується єдиною класифікацією хвороб, діагностично-лікувальними алгоритмами та вимогами до сортування;
 • всі маніпуляції медичні бригади фіксують у спеціальній медичній документації.

Найважчим принципом медичного сортування з психологічного погляду є усвідомлення того факту, що допомогти усім постраждалим не вдасться. Саме через це пріоритет віддається тим постраждалим, у яких є більше шансів на виживання. Водночас через брак медичних ресурсів, постраждалі, що отримали травми несумісні з життям, але ще залишаються живими на момент сортування, медичну допомогу отримують у випадку, коли допомога уже надана всім, хто має більше шансів на виживання.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Психіатричний огляд: законодавство, порядок, види"

  

Сортувальні бригади

Швидке та правильно проведене комплексне медичне сортування постраждалих допомагає не лише ефективно надати якісну медичну допомогу, але й максимально зменшити кількість померлих. З метою проведення сортування постраждалих, керівник рятувальної операції організовує сортувальні бригади. Склад бригад та їх кількість залежить від типу та кількості постраждалих. В разі сортування осіб, які можуть ходити самостійно, до складу бригади включають:

 • лікаря;
 • фельдшера (медичну сестру);
 • реєстратора.

В разі сортування осіб, які втратили здатність самостійно пересуватися, в сортувальні бригади (групи) входять:

 • лікар;
 • фельдшер (медична сестра);
 • двоє реєстраторів;
 • декілька санітарів-носіїв.

Однак, слід акцентувати, що кількість та склад бригад залежить від чисельності медичних працівників в кожному конкретному випадку ліквідації надзвичайної ситуації індивідуально. Для точного визначення потреби в сортувальних бригадах, їх кількість розраховують за спеціальною формулою:

П = (К × т) / Т

П – потреба в бригадах сортувальників;

К – кількість постраждалих;

т – час, який витрачають члени бригади на одного постраждалого;

Т – загальний час, протягом якого бригада виконує сортування (12 годин).

Система медичного сортування передбачає проведення постійних теоретичних навчань алгоритмам швидкого розподілу постраждалих на сортувальні групи та практичного закріплення цих навичок.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Медична допомога в надзвичайних ситуаціях"

 

Сортувальні групи постраждалих

Всіх постраждалих, залежно від їх стану, розділяють на декілька сортувальних груп. Кожну з цих груп прийнято позначати окремим кольором, що дозволяє медикам та рятувальникам швидше їх ідентифікувати та пришвидшити надання допомоги особам, які цього потребують в першу чергу.  

Сортувальні групи постраждалих:

 • «червоні» - постраждалі, які потребують проведення термінового втручання, для врятування їхнього життя;
 • «жовті» - постраждалі, допомога яким може бути відстроченою на деякий час без шкоди для їх здоров’я (допоки не буде надана допомога постраждалим з «червоної» групи);
 • «зелені» - постраждалі, яких можна евакуйовувати без надання медичної допомоги на місці надзвичайної ситуації;
 • «чорні» - постраждалі, що отримали несумісні з життям травми (які вже померли чи агонують).

 Важливо пам’ятати, що визначені медичні сортувальні групи не є остаточними. Постраждалі повинні постійно знаходитись під наглядом медиків, оскільки стан їхнього здоров’я може будь-якої миті погіршитись. В цьому випадку такі особи мають бути переведеними з однієї сортувальної групи до іншої.

Крім того, постраждалі можуть бути забруднені (контаміновані) різноманітними агентами, що створює небезпеку для них самих та оточуючих їх осіб. Зокрема, забруднюючими чинниками можуть виступати бактеріальні, хімічні та радіаційні агенти. В цьому випадку всі постраждалі та медики, які надавали їм допомогу мають пройти обробку в спеціальних боксах (ізоляторах). Таких постраждалих позначають спеціальним чином в медичній супровідній документації.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Профілактика туберкульозу серед медпрацівників: пам’ятка від МОЗ"

 

Алгоритм проведення сортування

Основним завданням, яке постає перед медичними працівниками, що перші прибули на місце надзвичайної ситуації – щонайшвидше обійти всіх постраждалих (якщо вогнище НС безпечне), оцінити їх стан та здійснити елементарні медичні маніпуляції, які можуть врятувати їм життя. На первинний огляд кожного постраждалого відводиться близько 40 секунд.

Первинний огляд постраждалих медики проводять за алгоритмом АВСD, де кожна літера позначає певну дію:

А – визначення наявності дихання. В разі, коли дихання відсутнє, сортувальник відновлює прохідність дихальних шляхів. Ця процедура займає лічені секунди, одначе, здатна врятувати життя постраждалому.

В – сортувальник лічить, скільки вдихів особа здійснює за хвилину. Оскільки час на проведення цієї процедури обмежений, число вдихів рахують за 6 секунд та перемножують на 10.

С – визначення наявності самостійних серцевих скорочень.

D – визначення стану свідомості.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Фізіотерапевтичний кабінет: організація приміщень та охорона праці"

  

Порядок медичного сортування базується на цьому алгоритмі, проте має певні особливості. Для проведення сортування дорослих застосовують систему START. В першу чергу при цьому алгоритмі сортувальник пропонує всім, хто його чує та може ходити, пройти в заздалегідь ним визначене безпечне місце. Надалі сортувальники швидко переміщаються від одного постраждалого до іншого та:

 • Визначають наявність дихання (при його відсутності – відкривають дихальні шляхи). Якщо самостійне дихання не з’явилось, переходять до іншого постраждалого.
 • Визначають частоту дихання.
 • Перевіряють капілярний пульс шляхом натискання на нігтьову пластинку. Якщо пляма, утворена в момент натискання, не зникала довше 2 секунд, підозрюють наявність кровотечі та намагаються її зупинити.
 • На останньому етапі сортування визначають стан свідомості у постраждалого.

Медичне сортування в категорії дітей, що не досягли восьмирічного віку, проводять по алгоритму Jump START.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Аварійне освітлення в медичному закладі"

Медична документація

Сортувальник, який приступає до виконання своїх функцій, екіпірується мінімальною кількістю обладнання, виходячи з покладених на нього функцій. В комплекті обладнання у нього обов’язково присутні сортувальні марки (сортувальні браслети). Сортувальна марка — шматок цупкого картону прямокутної форми забарвленого відповідно до кольору сортувальної групи (червоний, жовтий, зелений, чорний). Після визначення сортувальної групи постраждалого, до його одягу (нош, на яких лежить особа) прикріпляють марку відповідного кольору. У випадку, коли сортування проводять з допомогою браслетів, його одягають на передпліччя правої руки постраждалого (якщо права рука відсутня – на передпліччя лівої руки).

При повторному сортуванні та на подальших його етапах, заповнюють наступні медичні документи:

 • первинну картку медичного сортування;
 • евакуаційний паспорт;
 • історію хвороби.

Первинна медична карта постраждалого враховує, що медичний персонал не має достатньо часу для заповнення будь-якої документації. З цієї причини заповнення її максимально спрощено. Карта має поле, на якому розміщені сигнальні смуги різного кольору, відокремлені одна від одної перфорованою смужкою. Залежно від кольору сортувальної групи, до якої віднесено постраждалого, на медичній карті залишають потрібну смугу. Завдяки цьому, медик, який буде надавати допомогу постраждалому на наступному етапі, отримує можливість швидко зорієнтуватись в стані пацієнта. Крім того, на титульну сторінку карти нанесені спеціальні позначки про наявність інфекційного, хімічного чи радіаційного забруднення. Для полегшення процесу медичного сортування, тут же поетапно прописаний алгоритм сортування, який слугує одночасно підказкою медичному працівникові.

Евакуаційний паспорт заповнюють на постраждалого, який перебуває в транспорті. Він містить відомості про кількість осіб, вид транспорту та приблизний час відправки-прибуття. В медичному закладі на постраждалого заповнюють історію хвороби.

Після надання медичної допомоги керівник медичного пункту підсумовує загальну кількість постраждалих, яким надавалась допомога на догоспітальному етапі, підраховує чисельність кожної сортувальної групи та викладає все у спеціально розробленій формі звіту. В цьому ж звіті зазначається час початку надання допомоги та час евакуації з місця НС останнього постраждалого.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Информированное добровольное согласие пациента: принципы, документация, юридические аспекты"

Послідовність евакуації постраждалих з місця надзвичайної ситуації

Уже на початкових етапах проведення простого медичного сортування постраждалих розподіляють на групи не лише за важкістю уражень, але й за характером травм. Такий підхід допоможе надалі правильно згрупувати потоки до медичних закладів відповідно до їх профілю (травмовані з черепно-мозковою травмою, з травмою грудної клітки, травмою органів черевної порожнини).

Для полегшення евакуації постраждалих розподіляють на групи:

 • Особи, які потребують надання медичної допомоги та евакуації у першу чергу, оскільки травми супроводжуються порушеннями функцій життєво важливих органів. Евакуюються з місця події спеціалізованим транспортом, в якому є можливість надавати необхідну допомогу під час транспортування.
 • Постраждалі, стан яких не дозволяє транспортувати їх відразу. Таким особам стабілізують показники гемодинаміки та дихання і лише після цього евакуюють санітарним транспортом з медичним супроводом.
 • Постраждалі, стан яких розцінюють як тяжкий чи середньої важкості. Отримані травми не становлять безпосередньої загрози для життя, проте можуть викликати небезпечні для життя ускладнення. Евакуюються з зони медичного сортування санітарним транспортом у супроводі медичних працівників.
 • Постраждалі середнього ступеня важкості. Отримані травми не загрожують розвитком важких ускладнень. Евакуація може здійснюватись попутним транспортом без медичного супроводу.
 • Легко травмовані. Можуть залишити місце надзвичайної ситуації та дістатись до медичного закладу самостійно.
 • Особи, що отримали несумісні з життям травми, проте залишаються живими на момент, коли евакуйовані всі важко травмовані.

Важливо акцентувати увагу, що в кожній сортувальній групі перевага віддається вагітним жінкам та дітям, що не досягли восьмирічного віку. В своїй сортувальній групі їм в першу чергу надається медична допомога та проводиться евакуація.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Епікриз: оформлення, види"

 

Медичне сортування в умовах медичного закладу

Дотримуючись принципу про безперервність медичного сортування, в лікувальних закладах процес надання допомоги розпочинають з нового етапу сортування. Для цієї мети створюють сортувальні бригади, до складу яких входять кваліфіковані фахівці. В сортувальну бригаду   входить лікар, дві медичні сестри та санітари-носії. Приймально-сортувальний пункт розгортають у приймальному відділенні медичного закладу (за несприятливих погодних умов) чи на відкритому майданчику.

В першу чергу з групи травмованих виокремлюють постраждалих, що становлять пряму небезпеку для оточуючих:

 • постраждалі, одяг та шкіра яких забруднена токсичними чи радіоактивними речовинами;
 • постраждалі з ознаками гострих інфекційних захворювань (ізолюють в інфекційне відділення);
 • постраждалі з гострими психічними розладами (рішення про їх подальше місце лікування приймають після консультації лікаря-психіатра).

«Забруднених» постраждалих піддають обробці в спеціально відведених для цього місцях. Це може бути спеціалізований бокс, що складається з двох частин:

 • забрудненої;
 • чистої.

Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведенняЧитайте: "Організовуємо інструктажі з охорони праці в лікарнях"

  

Постраждалі потрапляють в «забруднену» частину боксу, де знімають брудний одяг та проходять процес обробки. При виході з боксу вони отримують чистий одяг. Бокс спроектований таким чином, що потоки забруднених та чистих постраждалих не пересікаються. При відсутності спеціалізованого боксу, обробку постраждалі, визначені під час медичного сортування як контаміновані, проходять в пристосованих приміщеннях. Воду, якою обробляли забруднених постраждалих, збирають в спеціальний резервуар та знезаражують. В загальну каналізацію вона потрапляти не повинна.

Після знезараження всіх постраждалих розподіляють на групи:

 • Постраждалі з важкими травмами, що супроводжуються прогресуючими розладами основних життєвих функцій. Для стабілізації стану вони часто потребують проведення невідкладного оперативного втручання. Лікування вони проходять в умовах реанімаційного відділення.
 • Постраждалі з травмами, які на момент огляду не загрожують життю. Медичну допомогу таким постраждалим надають в другу чергу. Однак не слід значно відтерміновувати надання медичної допомоги, оскільки це загрожує розвитком ускладнень в майбутньому.
 • Легко травмовані та особи, з травмами середнього ступеня важкості. Допомога таким особам може бути надана в амбулаторних умовах.
 • Постраждалі з травмами,  несумісними  з життям, перебувають в термінальному стані. Допомога  надається в умовах відділення інтенсивної терапії.

За останні декілька років поняття «медичне сортування» щільно увійшло в практику медичних працівників, які надають медичну допомогу в зоні проведення антитерористичної операції. Разом з тим, досвід надання допомоги пораненим бійцям застосовують медики при виникненні масових травм уже на мирній території.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся