Які види медичної допомоги будуть фінансуватись за рахунок загальнообов’язкового державного медичного страхування?

28 жовтня 2013
85
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) пропонує для публічного обговорення проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» (далі — законопроект).

Законопроект визначає принципи, правові, організаційні та фінансові засади і механізми функціонування загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян в Україні.

Метою загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування є встановлення гарантій для захисту прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сучасний стан системи охорони здоров’я та існуючий рівень фінансування галузі не дозволяють повною мірою забезпечити право громадян на безоплатну медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами. Реалізація законопроекту передбачає:

 • запровадження додаткових джерел фінансування охорони здоров’я;
 • запровадження договірних відносин;
 • забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
 • сприяння діяльності закладів охорони здоров'я усіх форм власності, створення умов для задоволення потреб населення у медичних послугах відповідно до сучасних стандартів медичної допомоги;
 • забезпечення належного контролю за якістю медичних послуг;
 • ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
 • солідарну участь держави, роботодавців, територіальних громад та окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні медичних послуг.

Законопроектом передбачається створення Фонду медичного страхування України, що є некомерційною самоврядною організацією. Саме Фонд медичного страхування України виступатиме страховиком.

Перелік видів медичної допомоги,  які фінансуватимуться загальнообов’язковим медичним страхуванням, буде визначатись окремим законом, що приймається щороку одночасно з прийняттям законів про Державний бюджет України та про визначення розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У законопроекті, що представлений на обговорення, зазначені наступні види медичної допомоги:

 1. медична допомога у зв’язку з хворобою, індивідуальною профілактикою хвороб, травм, отруєнь та інших розладів здоров'я, запобіганням загостренню хвороби, переходом гострих хвороб чи інших розладів здоров'я у хронічну чи більш важку стадію та плануванням сім'ї
 2. медичну допомогу у зв’язку з вагітністю, пологами та їх наслідками
 3. послуги з видачі в установленому законодавством порядку відповідних медичних документів, необхідних для:

а) вирішення питань щодо продовження лікування та медичної реабілітації, в тому числі видача витягу з історії хвороби, копій результатів медичних лабораторних та інструментальних обстежень, рентгенівських знімків та копій іншої персональної медичної документації застрахованої особи;

б) підтвердження тимчасової непрацездатності громадян у зв'язку з хворобою або травмою, вагітністю та пологами, вирішення питань щодо призначення громадянам належної у таких випадках соціальної допомоги;

в) вирішення питань щодо продовження виховання та навчання у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

г) вирішення питань щодо участі вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів і слухачів вищих навчальних закладів у заняттях з фізичної культури і спорту та в організованому відпочинку.

Ознайомитись з текстом законопроекту можна на офіційному сайті МОЗ

logo