⚡ НСЗУ приймає документи ЗОЗ перед контрактуванням ще за 18 напрямами

2 грудня 2021
3813
Середній бал: 5 із 5

Повідомлення про приймання звернень від суб’єктів господарювання НСЗУ опублікувала на своєму сайті в підрозділі «Контрактування 2022» розділу «Про укладення договорів»

НСЗУ приймає документи ЗОЗ перед контрактуванням ще за 18 напрямами

НСЗУ прийматиме звернення від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу за вісімнадцятьма напрямами:

 • Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
 • Стаціонарна психіатрична допомога
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
 • Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя
 • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату 
 • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи
 • Веденнч вагітності в амбулаторних умовах
 • Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах
 • Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)
 • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
 • Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям
 • Медична допомога при гострому мозковому інсульті
 • Медична допомога при пологах
 • Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
 • Радіологічне лікування та супровід дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах
 • Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах
 • Лікування та супровід дорослих та дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах
 • Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

Право надавачів медпослуг подавати документи на перевірку перед укладенням договору за програмою медичних гарантій передбачає розділ «Підготовка до укладення договорів» Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2018 № 410 у редакції Постанови КМУ від 10.11.2021 № 1168.

Як упровадити платні послуги без штрафів

Під час перевірки звернень НСЗУ проаналізує наявне в суб'єкта господарювання медичне обладнання, персонал, ліцензії, дозвільні документи, необхідні для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників.

Отриману інформацію НСЗУ враховуватиме під час укладання договорів.

Конкретні умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яким НСЗУ аналізуватиме ваші документи, а також обсяг медичних послуг, (специфікацію), можливість надання яких перевірятиме НСЗУ, наведені в повідомленні за кожним напрямом.

УВАГА! Подавайте звернення до 18:00 15.12.2021. Звернення, подані після закінчення цього строку, НСЗУ не розглядатиме. Аналізуватиме НСЗУ документи надавачів медпослуг до 24.12.2021 включно

Якщо суб’єкт господарювання отримає повідомлення про виправлення помилок у зверненні після граничної дати подання, він має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня, коли НСЗУ надіслала повідомлення.

Форму звернення знайдете в повідомленні за конкретним напрямом. Окрім того, заповніть додатки в електронній формі.

Перед тим як подати звернення, внесіть до електронної системи охорони здоров’я актуальну інформацію:

 • про суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні
 • ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
 • суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники)
 • уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору

УВАГА! Оновлюйте інформацію про ЗОЗ в ЕСОЗ у день настання змін

Якщо після подання звернення інформація про ЗОЗ змінюється, у той самий день оновіть інформацію в ЕСОЗ.

Раніше НСЗУ почала приймати пропозиції на укладення договорів за напрямом «Первинна медична допомога».

За матеріалами сайту НСЗУ

logo