За медпрацівниками зберігається середня заробітна плата на кожному місці роботи під час підвищення кваліфікації

29 квітня 2015
65
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Середня заробітна плата зберігається за медичними та фармацевтичними працівниками незалежно від того, за внутрішнім чи зовнішнім сумісництвом вони працюють і з якого місця роботи (основного чи за сумісництвом) направляються для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки

У листі від 17.12.2014 № 1624/13/84-14 Міністерство соціальної політики України повідомляє наступне.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством, тобто за основним місцем роботи та за сумісництвом (за умови, що працівник і за основним робочим місцем, і за робочим місцем за сумісництвом здійснює медичну або фармацевтичну діяльність).

Середня заробітна плата зберігається за медичними та фармацевтичними працівниками незалежно від того, за внутрішнім чи зовнішнім сумісництвом вони працюють і з якого місця роботи (основного чи за сумісництвом) направляються для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.

У випадку, наведеному у листі, заявник працює лікарем за основним місцем роботи та за сумісництвом завідувачем відділення соціально-медичних послуг територіального центру соціального обслуговування. З основного місця роботи лікаря направлено до закладу післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.

У цьому випадку середній заробіток за посадою завідувача відділення соціально-медичних послуг може бути збережений за нижчезазначених умов.

Згідно з нормами наказу Мінпраці «Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 10.06.2010 № 134 завідувачем відділення соціально-медичних послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) може бути лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-геріатр.

У цьому випадку розмір посадового окладу завідувача відділення соціально-медичних послуг визначається згідно з нормами підпункту 2.2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення як керівнику структурного підрозділу — лікарю з відповідним підвищенням за обсяг роботи (наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519).

Отже, вважаємо, що у даному випадку середній заробіток зберігається за працівником за кожним місцем роботи, в тому числі і за посадою завідувача відділення соціально-медичних послуг терцентру за умови, що за цією посадою він здійснює медичну діяльність і оплата праці визначається за умовами оплати праці медичних працівників.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489, яким затверджено форми первинної облікової документації з обліку особового складу та використання робочого часу з короткими поясненнями до них.

У наведеному у листі випадку на підставі путівки, виданої відповідним навчальним закладом для пред'явлення за основним місцем роботи, або копії наказу (розпорядження) про направлення у відрядження на роботі за сумісництвом в табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку «Інші причини неявок» («І»).

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційно-роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

logo