15 тез нового законопроєкту про трудові відносини в умовах воєнного стану

17 березня 2022
4731
Середній бал: 5 із 5

Конституційне право на працю, можливість заробляти собі на життя працею, яку вільно обрали або на яку вільно погодились, можуть обмежити

15 тез нового законопроєкту про трудові відносини в умовах воєнного стану

Голова комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зареєструвала у ВРУ проєкт Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 14.03.2022 № 7160 (далі — Законопроєкт № 7160).

Як виплачувати зарплату медикам в умовах воєнного стану

Автор Законопроєкту № 7160 пропонує врегулювати окремі питання трудових відносин між працівником та роботодавцем в умовах воєнного часу, зокрема, щодо укладення та розірвання трудових договорів, зміни істотних умов праці, переведення на іншу роботу, надання відпусток, максимальної тривалості роботи протягом тижня та періоду відпочинку, оплати праці працівників та інше.

Відповідно до Законопроєкту № 7160 на період дії воєнного стану:

 • вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України
 • не застосовують норми законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законопроєктом

✅✅✅ Що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу через бойові дії?

Основні тези Законопроєкту № 7160:

 1. При укладенні трудового договору роботодавець зможе встановлювати випробування для будь-якої категорії працівників.
 2. Роботодавець матиме право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
 3. Норми статті 32 КЗпП про попередження працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці не застосовуватимуть.
 4. Працівник зможе розірвати трудовий договір за власною ініціативою без попередження за 2 тижні, якщо в районі, де розташоване підприємство, ведуть бойові дії і є загроза для для його життя і здоров’я. Виняток — працівника примусово залучили до суспільно-корисних робіт або він виконує роботи на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури.
 5. Роботодавець зможе звільнити з власної ініціативи працівника в період його тимчасової непрацездатності, відпустки, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною.
 6. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.
 7. Роботодавець встановлюватиме п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.
 8. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
 9. Роботодавець зможе застосовувати працю жінок, крім вагітних і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року, на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
 10. Роботодавець зможе призупинити виплату заробітної плати через воєнні дії до того моменту, як підприємство відновить можливість здійснювати основну діяльність.
 11. Роботодавець зможе з власної ініціативи зупинити дію окремих положень колективного договору.
 12. Роботодавець зможе відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.
 13. На прохання працівника роботодавець зможе надавати відпустку без збереження заробітної плати більш як на 15 календарних днів та не враховувати норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.
 14. Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання роботи за ним.
 15. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладуть на державу, що здійснює військову агресію.

Олена Петровська, 
експерт Expertus: Кадри

За матеріалами ВРУ

logo