Набули чинності нові стандарти медичної допомоги з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

10 травня 2022
2882
Середній бал: 5 із 5

Протягом останніх років в Україні зростає кількість людей із ВІЛ. Частина з них — жінки переважно репродуктивного віку. Як наслідок, значно збільшилася кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Без профілактики та лікування від матерів вірус імунодефіциту людини успадковують до 30% новонароджених. Тому профілактика вертикальної трансмісії має надзвичайно важливе значення

Набули чинності нові стандарти медичної допомоги з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

26 квітня 2022 року набув чинності новий документ у сфері протидії ВІЛ/СНІДу — Стандарт медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини», затверджений наказом МОЗ від 26.04.2022 № 692 (далі — Наказ № 692). Також МОЗ затвердило клінічну настанову, що ґрунтується на доказах стандарту.

Як розпоряджатися благодійною та гуманітарною допомогою: онлайн-курс

Передача ВІЛ від матері до дитини відбуваєтьсяпід час вагітності, під час або після пологів різними шляхами. Заходи з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) — невід’ємна частина базової комплексної стратегії ВООЗ. Вона охоплює чотири основних напрями:

 • первинна профілактика інфікування ВІЛ серед жінок
 • профілактика небажаних вагітностей у ВІЛ-позитивних жінок
 • профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини
 • догляд і підтримка ВІЛ-позитивних жінок та їхніх дітей, близького оточення

Наказом № 692 про профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини МОЗ затвердило чотири стандарти медичної допомоги. У їх основу лягли рекомендації ВООЗ і сучасні міжнародні практики до надання якісної комплексної медичної допомоги задля попередження ВІЛ-інфекції в новонароджених, збереження здоров’я ВІЛ-позитивних матерів і народжених ними дітей, а також підвищення рівня кваліфікації фахівців у сфері послуг із ППМД.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Охорона громадського здоров’я. Профілактика ВІЛ-інфекції в жінок

Попередження інфікування ВІЛ у жінок сприятиме зменшенню нових випадків ВІЛ-інфекції у вагітних і зниженню частоти його передачі від матері до дитини. Ідеться про формування репродуктивного здоров’я та безпечної статевої поведінки дітей 10–18 років, жінок і їхніх статевих партнерів, ключових груп щодо інфікування ВІЛ. Окрім того, стандарт містить ефективні методи профілактики ВІЛ-інфекції серед жіночого населення, у тому числі доконтактну профілактику ВІЛ-інфекції.

Послуги з планування сім’ї для ВІЛ-позитивних осіб

Стандарт передбачає реалізацію заходів зі збереження репродуктивного, сексуального та загального здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ. А його застосування дає змогу їм і подружнім парам свідомо та безпечно досягти оптимальних репродуктивних результатів: народити дітей, запобігти вертикальній передачі ВІЛ, уникнути небажаної вагітності й запобігти горизонтальній передачі вірусу статевому партнеру.

Стандарт містить рекомендації щодо запобігання небажаної вагітності із застосуванням ефективних методів комбінованої контрацепції, контрацептивів довготривалої зворотної дії. Профілактики вертикальної передачі ВІЛ досягають завдяки забезпеченню комплексної підтримки для жінок із ВІЛ, які планують вагітність:

 • доступ до якомога скорішого початку і продовження ефективної та безпечної антиретровірусеної терапії (АРТ), і моніторинг ефективності лікування
 • профілактика, діагностика та лікування ІПСШ, опортуністичних інфекцій та інших супутніх захворювань і станів, з урахуванням потреб, поінформованого усвідомленого вибору жінки, з дотриманням права на повагу до її гідності та особистості, не допускаючи стигми, проявів дискримінації та примусу

Алгоритм безпечного запліднення для людей, які живуть з ВІЛ, визначає ключову роль досягнення стабільної максимальної вірусологічної супресії з рівнем вірусного навантаження <50 копій РНК ВІЛ/мл у плазмі крові за допомогою ефективної АРТ (принцип «Н=Н»).

Стандарт містить також заходи із вакцинації проти вірусу папіломи людини, вірусного гепатиту В, коронавірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19.

✅✅✅ Направлення на дослідження крові на наявність антитіл до ВІЛ: форма 249/о

Медична допомога ВІЛ-позитивним жінкам під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

ВІЛ-позитивні вагітні повинні мати доступ до якісної допологової медичної допомоги з питань перебігу вагітності та до застосування ефективних медтехнологій ППМД.

Організація спостереження за перебігом вагітності жінки з ВІЛ охоплює:

 • комбінований пренатальний скринінг, скринінг на туберкульоз, вірусні гепатити, наркотичну залежність, криптококовий антиген, ІПСШ
 • оцінювання психо-соціального стану вагітної, ризики щодо домашнього/гендерного насильства і заходи медичної допомоги і підтримки відповідно до виявлених проблем

NB! Удосконалена лабдіагностика ВІЛ-інфекції у вагітних здійснюється відповідно до оновленої редакції наказу МОЗ «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу» від 05.04.2019 № 794.

Також рекомендовано на базі закладів, що надають антенатальну допомогу, на етапі скринінгу застосовувати швидкі тести для одночасного виявлення серологічних маркерів ВІЛ та сифілісу.

Усім вагітним жінкам із ВІЛ, незалежно від кількості клітин CD4 та/або клінічної стадії ВІЛ-інфекції, необхідно:

 • розпочати/продовжувати ефективну комбіновану стандартну АРТ із пригніченням рівня вірусного навантаження <50 копій РНК ВІЛ/мл за індивідуальним пацієнт-орієнтованим підходом
 • проводити консультування та підтримку щодо продовження лікування після пологів і протягом усього життя

Для більшості жінок рекомендованим режимом першого ряду є схема АРТ із ІПЛІ долутегравіром (DTG) з одночасним застосуванням фолієвої кислоти в підвищеній дозі 5 мг на добу у вигляді харчової/вітамінної добавки за 3 місяці до зачаття із продовженням протягом вагітності (щонайменше перші 12 тижнів вагітності).

Ведення ВІЛ-експонованих дітей

Стандарт передбачає організацію меддопомоги дітям, народженим ВІЛ-позитивними матерями. Ці заходи мають ураховувати і передбачати:

 • ступінь ризику щодо ПМД ВІЛ (низька, висока)
 • спосіб вигодовування дитини (штучне або грудне)
 • реалізацію надання послуг із неонатальної постконтактної профілактики малюка
 • діагностику ВІЛ-інфекції у ВІЛ-експонованих дітей
 • профілактику опортуністичних захворювань і планову вакцинацію ВІЛ-експонованої дитини
 • лікування антиретровірусними препаратами під час встановлення ВІЛ-позитивного статусу

Раніше ЦГЗ надав рекомендації для лікарів щодо лікування внутрішньо переміщених осіб.

За матеріалами ЦГЗ

logo