Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я від журналу «Управління закладом охорони здоров’я» за січень–березень

16 березня 2015
221
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Управління закладом охорони здоров’я»

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Управління закладом охорони здоров’я».

ДОКУМЕНТ

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором»

від 16.02.2015 № 63

Відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від 28.12.2014 № 73­VIII затверджено перелік медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором.

Постанова набрала чинності 25.02.2015

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

від 21.01.2015 № 81-р

Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» в розмірі 215 мільйонів доларів США

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про звільнення Мороза Є. Д. з посади заступника Міністра охорони здоров’я України»

від 18.02.2015 № 101-р

Євгена Денисовича МОРОЗА звільнено з посади заступника Міністра охорони здоров’я України за власним бажанням

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про звільнення Захараша А. Д. з посади заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів»

від 18.02.2015 № 102-р

Андрія Дмитровича ЗАХАРАША звільнено з посади заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів за власним бажанням

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення комісії з реорганізації Державної служби з контролю за наркотиками»

від 18.02.2015 № 107-р

Утворено комісію з реорганізації Державної служби з контролю за наркотиками. Головою комісії затверджено начальника Управління ліцензування квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Олега Петровича ДЗІСЯКА

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному лімфоїдному лейкозі»

від 04.11.2014 № 808

Затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний лімфоїдний лейкоз».

Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, наказано забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі цього уніфікованого клінічного протоколу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690»

від 18.12.2014 № 966

Відповідно до статей 7, 8 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96­ВР, Директиви Європейського Парламенту та Ради «Про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав­членів стосовно запровадження належної клінічної практики при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів для вживання людиною» від 04.04.2001 № 2001/20/ЄС, а також з метою подальшого вдосконалення та упорядкування проведення клінічних випробувань лікарських засобів внесено зміни до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 № 690.

Зокрема, викладено у новій редакції Заяву про проведення клінічного випробування лікарського засобу/погодження комісії з питань етики при ЛПЗ щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу та Заяву про суттєву поправку/погодження комісією з питань етики при ЛПЗ суттєвої поправки.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 17.01.2015 за № 62/26507,

набрав чинності 17.02.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження
нормативно-правових актів з питань конфіденційного дослідження випадків материнської смерті»

від 26.12.2014 № 1014

Відповідно до пунктів 1–3 додатка до Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849, з метою зниження рівня материнської захворюваності і смертності, поліпшення якості надання медичних послуг вагітним, роділлям, породіллям та усунення системних порушень, які призводять до смертності вагітних, роділь та породіль, затверджено Порядок проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті та Положення про комісію з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 17.01.2015 за № 59/26504,

набрав чинності 24.02.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про медичне застосування деяких видів антигіпертензивних лікарських засобів»

від 31.12.2014 № 1028

Керівникам структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних та міської державних адміністрацій наказано забезпечити інформування суб’єктів ринку лікарських засобів (лікарів, провізорів) про виявлення раніше не відомого небезпечного впливу блокаторів рецепторів ангіотензину II та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на вагітних та плід, що може призвести до тяжких наслідків для їх здоров’я і життя, з метою убезпечення подальшого медичного застосування моно­ та комбінованих лікарських засобів, діючими речовинами яких є блокатори рецепторів ангіотензину II та інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)»

від 31.12.2014 № 1039

Затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ко­інфекція (туберкульоз/ВІЛ­інфекція/СНІД)».

Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, наказано забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі цього протоколу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемолюмінесцентного аналізів»

від 14.01.2015 № 4

Затверджено Порядок внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемолюмінесцентного аналізів. Цей порядок визначає перелік та послідовність процедур, що мають здійснюватися з метою виявлення, усунення та запобігання випадковим або систематичним похибкам при дослідженні біологічного матеріалу пацієнтів.

Також затверджено Інструкцію щодо приготування та використання контрольних зразків для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 30.01.2015 за № 112/26557,

набрав чинності 20.02.2015

Наказ Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань «Про затвердження Плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014–2018 роки»

від 15.01.2015 № 2

Відповідно до підпункту 9 пункту 1 Завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ­інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затверджених Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ­інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» від 20.10.2014 № 1708­VII, затверджено План моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ­інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки.

Дія цього плану поширюється на всіх виконавців програми незалежно від їх підпорядкування, форми власності та джерел фінансування

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку визначення функціональних можливостей інваліда,
дитини-інваліда, іншої особи»

від 20.01.2015 № 37

Відповідно до пункту 31 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей­інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, затверджено Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини­інваліда, іншої особи.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 30.01.2015 за № 99/26544,

набрав чинності 17.02.2015

 

 

 

logo