Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я від журналу «Управління закладом охорони здоров’я» за січень–лютий

12 лютого 2015
125
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Управління закладом охорони здоров’я»

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Управління закладом охорони здоров’я».

ДОКУМЕНТ

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» від 12.01.2015 № 5/2015

Схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», яка передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, зокрема і реформу системи охорони здоров’я. Метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Головними напрямами реформ мають стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для них вільного вибору постачальників медичних послуг належної якості, надання для цього адресної допомоги найбільш соціально незахищеним прошаркам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я. Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я — 2020»

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році» від 30.01.2015 № 40/2015

З метою забезпечення переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань України постановлено:

Міністерству оборони України удосконалити разом із Міністерством охорони здоров’я України процедуру проходження медичного огляду військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період, передбачивши механізм унеможливлення безпідставного надання відстрочки від призову за станом здоров’я;

Міністерству соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України вжити невідкладних заходів щодо створення єдиної системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів із психологічної реабілітації та соціальної роботи з особами, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та іншими особами, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків)

Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII

Верховна Рада України постановила внести зміни та визнати такими, що втратили чинність, деякі законодавчі акти України. Зокрема, втратив чинність Закон України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я» від 23.02.2014 № 772-VII.

Також викладено у новій редакції абзац другий пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-­XII. Відтепер пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням тим медичним і фармацевтичним працівникам, які проживають і працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон набрав чинності 01.01.2015

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів» від 15.01.2015 № 126-VIII

Внесено зміни до Законів України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96­ВР, «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-­III та «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт» від 04.07.2012 № 5038-­VI, згідно з якими скасовується ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів.

Закон набрав чинності 01.02.2015

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду» від 21.01.2015 № 10

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV Кабінет Міністрів України затвердив перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 23.01.2015 № 11

Відповідно до статей 97 і 1034 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-­VI затверджено Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, програм у сфері охорони здоров’я та може спрямовуватися на здійснення заходів із оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

Постанова набрала чинності 24.01.2015

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про звільнення Савка Ю. О.
з посади заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції»

від 28.01.2015 № 57-р

Юрія Остаповича САВКА звільнено з посади заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження стандарту «Настанова. Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підгрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів»

від 19.09.2014 № 661

Затверджено стандарт «Настанова. Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підгрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів».

Ця настанова рекомендована для суб’єктів господарювання, які займаються розробкою, доклінічним та клінічним вивченням, поданням заявок на реєстрацію лікарських засобів на території України не залежно від відомчого підпорядкування та форми власності, для відповідних заявників та підприємств-виробників, продукція яких реєструється та імпортується в Україну, для науково-експертних організацій, експертів, що проводять експертизу при реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, а також для аудиторів та інспекторів

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я»

від 27.10.2014 № 782

З метою забезпечення належною медичною допомогою поранених у зоні антитерористичної операції, удосконалення галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо затвердження вимог до матеріально-технічної бази фізіотерапевтичної служби закладів охорони здоров’я, зокрема госпіталів ветеранів війни, відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801­XII затверджено Примірний табель оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення фізіотерапевтичного відділення (кабінету) госпіталю інвалідів (ветеранів) війни

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

від 18.11.2014 № 861

Визнано такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства охорони здоров’я України:

  • «Про проведення електронного документообігу державної санітарно-епідеміологічної експертизи» від 15.01.2007 № 10;
  • «Про технічно-організаційне забезпечення ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів» від 22.02.2008 № 93;
  • «Про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання» від 02.12.2010 № 1059

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про формування спеціалізованих медичних бригад другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

від 01.12.2014 № 913

Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій наказано забезпечити роботу у режимі підвищеної готовності спеціалізованих медичних бригад другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, включивши до їх складу на добровільних засадах медичних фахівців за спеціальностями: «Торакальна хірургія», «Судинна хірургія», «Нейрохірургія», «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія», «Комбустіологія», «Токсикологія», «Інфекційні хвороби», «Лабораторна справа», «Рентгенологія», «Медична сестра, анестезист», «Медична сестра, операційна», «Молодша медична сестра» тощо.

Також наказано забезпечити готовність до направлення у встановленому порядку для роботи на території Донецької та Луганської областей медичних фахівців за рішенням міжвідомчого оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України або за заявками Департаментів охорони здоров’я Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу МВС України від 04 листопада 2003 року № 1296»

від 11.12.2014 № 1340

Відповідно до Законів України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про Національну гвардію України» від 13.03.2014 № 876-VII та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України внесено зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я системи МВС України» від 04.11.2003 № 1296.

Зокрема, викладено у новій редакції Інструкцію про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 31.12.2014 за № 1666/26443,

набрав чинності 27.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»

від 12.12.2014 № 954

Відповідно до частин вісімнадцятої та дев’ятнадцятої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96­ВР пункт 3.4 розділу III Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобівна території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.2011 

№ 809, викладено у такій редакції: «3.4. Після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарські засоби було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись, в тому числі використовуватись та реалізовуватись, в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці.».

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 30.12.2014 за № 1661/26438,

набрав чинності 23.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження показників безпеки і якості гомотрансплантата — серця донора-трупа»

від 22.12.2014 № 988

Відповідно до статті 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-­XII, розділів II, IV Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 16.07.1999 № 1007-XIV та з метою забезпечення прав пацієнтів на якісну медичну допомогу шляхом отримання реципієнтом для трансплантації безпечного та якісного гомотрансплантата — серця донора-трупа затверджено Показники безпеки і якості гомотрансплантата — серця донора-трупа.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 12.01.2015 за № 11/26456,

набрав чинності 30.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я»

від 29.12.2014 № 1020

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-­XII та з метою забезпечення належною медичною допомогою ветеранів війни, у тому числі поранених у зоні антитерористичної операції, внесено таку зміну до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385: абзац другий підпункту 1.1.1 пункту 1.1 розділу 1 «Госпіталь для інвалідів війни» замінено на «Госпіталь ветеранів війни».

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2015 за № 48/26493,

набрав чинності 03.02.2015

Наказ Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань «Про затвердження Стратегії забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг на 2014–2018 роки»

від 22.01.2015 № 6

Відповідно до підпункту 2 завдання 2 розділу I «Організаційні завдання і заходи» Додатка 2 до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» від 20.10.2014 № 1708-­VII затверджено Стратегію забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг на 2014–2018 роки та Перелік профілактичних послуг для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

logo