Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я від журналу «Довідник головної медичної сестри» за січень–лютий

5 лютого 2015
615
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Довідник головної медичної сестри»

Пропонуємо до ознайомлення нові нормативні акти у медичній сфері, які підготувала для вас редакція журналу «Довідник головної медичної сестри».

ДОКУМЕНТ

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» від 12.01.2015 № 5/2015

Схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», яка передбачає реалі-зацію 62 реформ та програм розвитку держави, зокрема й реформу системи охорони здоров’я. Метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Головними напрямами реформ мають стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для них вільного вибору постачальників медичних послуг належної якості, надання для цього адресної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я. Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я — 2020»

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII

Прикінцевими положеннями Закону України «Про прокуратуру» (розділ ХІІ пункт 5, підпункт 20) виключено статтю 23 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII. Наразі відповідно до статті 23 нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування

Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII

Визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я» від 23.02.2014 № 772-VII.

Також внесено зміни до частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII, зокрема абзац другий пункту «ї» викладено у такій редакції: «Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

Закон набрав чинності 01.01.2015

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

від 26.12.2014 № 712

Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Зокрема Список № 1 таблиці I та Список № 2 таблиці I доповнено низкою позицій

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду» від 21.01.2015 № 10

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV Кабінет Міністрів України затвердив перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 23.01.2015 № 11

Відповідно до статей 97 і 1034 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI затверджено Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, програм у сфері охорони здоров’я та може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

Постанова набрала чинності 24.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження показників безпеки і якості гомотрансплантата — серця донора-трупа»

від 22.12.2014 № 988

Відповідно до наказу показниками безпеки і якості гомотрансплантата є сукупність вимог до обстеження донора-трупа, техніки взяття, морфологічних показників гомотрансплантата та його консервації. Наприклад, абсолютними показниками безпеки і якості гомотрансплантата є відсутність у донора-трупа:

1) СНІДу або інфікованості ВІЛ-інфекцією;

2) септичного стану (неконтрольований бактеріальний сепсис) та поліорганної недостатності;

3) злоякісних пухлин, крім первинної пухлини головного мозку;

4) важких системних інфекцій неясної етіології;

5) бешихи;

6) активної форми туберкульозу тощо.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 12.01.2015 за № 11/26456,

набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про формування спеціалізованих медичних бригад другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

від 01.12.2014 № 913

Відповідно до наказу керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій наказано забезпечити роботу у режимі підвищеної готовності спеціалізованих медичних бригад другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, включивши до їх складу на добровільних засадах медичних фахівців за спеціальностями: «Торакальна хірургія», «Судинна хірургія», «Нейрохірургія», «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія», «Комбустіологія», «Токсикологія», «Інфекційні хвороби», «Лабораторна справа», «Рентгенологія», «Медична сестра, анестезист», «Медична сестра, операційна», «Молодша медична сестра» тощо.

Сформувати списки членів спеціалізованих медичних бригад другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та надати їх до Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України».

Керівники також мають забезпечити готовність до направлення у встановленому порядку для роботи на території Донецької та Луганської областей медичних фахівців за рішенням міжвідомчого оперативного штабу МОЗ України або за заявками Департаментів охорони здоров’я Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, переданими через оперативно-диспетчерську службу Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» від 29.09.2014 № 677

Відповідно до пункту 4 Порядку відбору зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу під час здійснення державного контролю якості таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 260, та з метою вдосконалення законодавства у сфері господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами затверджено Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» від 30.10.2001 № 436.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 26.11.2014 за № 1515/26292,

набрав чинності 16.12.2014

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я»

від 27.10.2014 № 782

З метою забезпечення належною медичною допомогою поранених у зоні антитерористичної операції, удосконалення галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо затвердження вимог до матеріально-технічної бази фізіотерапевтичної служби закладів охорони здоров’я, зокрема госпіталів ветеранів війни, відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII затверджено Примірний табель оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення фізіотерапевтичного відділення (кабінету) госпіталю інвалідів (ветеранів) війни

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу МВС України від 04 листопада 2003 року № 1296»

від 11.12.2014 № 1340

Відповідно до Законів України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV«Про Національну гвардію України» від 13.03.2014 № 876-VII та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України внесено зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я системи МВС України» від 04.11.2003 № 1296.

Зокрема викладено у новій редакції Інструкцію про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 31.12.2014 за № 1666/26443,

набрав чинності 27.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» від 12.12.2014 № 954

Відповідно до частин вісімнадцятої та дев’ятнадцятої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР пункт 3.4 розділу III Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.2011 № 809, викладено у такій редакції: «3.4. Після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарські засоби було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись, в тому числі використовуватись та реалізовуватись, в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці».

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 30.12.2014 за № 1661/26438,

набрав чинності 23.01.2015

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я»

від 29.12.2014 № 1020

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII та з метою забезпечення належною медичною допомогою ветеранів війни, у тому числі поранених у зоні антитерористичної операції, внесено таку зміну до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385: абзац другий підпункту 1.1.1 пункту 1.1 розділу 1 «Госпіталь для інвалідів війни» замінено на «Госпіталь ветеранів війни».

Наказ зареєстрований в Мін’юсті від 16.01.2015 за № 48/26493,

набирає чинності з дня офіційного опублікування

logo