Запропоновано внести зміни до Закону України щодо засад внутрішньої та зовнішньої політики

3 грудня 2014
53
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Проект Закону розроблено з метою встановлення на законодавчому рівні основних засад внутрішньої політики в сфері охорони здоров’я

28 листопада у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI.

Законопроект затверджує основні засади внутрішньої політики у сфері охорони здоров’я, серед яких:

 • забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;
 • фінансування державою соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, спрямованих на забезпечення охорони здоров’я, зокрема державних цільових програм профілактики і лікування найбільш поширених та небезпечних для здоров’я і життя людини захворювань, моніторинг ефективності таких програм та контроль за їх реалізацією;
 • розвиток системи охорони здоров’я, вдосконалення державного управління охороною здоров’я, організаційних та економічних засад її здійснення, сприяння медичній науці та інноваціям;
 • надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги;
 • всебічний розвиток медичного обслуговування на основі усіх форм власності;
 • організаційно-правове забезпечення медичної діяльності з боку держави;
 • підвищення якості медичного обслуговування населення закладами охорони здоров’я усіх форм власності та медичними працівниками, у тому числі тими, які здійснюють приватну медичну практику;
 • державний контроль за якістю медичного обслуговування, лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • приведення стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема стандартів медичного обслуговування, у відповідність до стандартів Європейського Союзу;
 • законодавче врегулювання особливостей правового статусу пацієнтів, їх прав та обов’язків, створення державою механізмів контролю за їх дотриманням;
 • забезпечення реалізації та захисту прав пацієнтів, посилення відповідальності за їх порушення;
 • розвиток страхової медицини, зокрема шляхом запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування та створення сприятливих умов для здійснення добровільного медичного страхування;
 • безоплатність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність;
 • доступність державної медичної допомоги на всій території України, незалежно від розташування та адміністративно-територіального статусу населеного пункту;
 • створення єдиного простору доступної для всіх верств населення медичної допомоги;
 • пріоритетність розвитку інституту лікаря загальної практики і сімейної медицини, як базовий напрям первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню України;
 • забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів з метою ранньої діагностики захворювань;
 • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню на територію України особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб;
 • запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, швидка локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій;
 • запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я населення негативних факторів середовища життєдіяльності людини, створення сприятливих умов життєдіяльності людини;
 • своєчасне виявлення соціально небезпечних інфекційних хвороб та хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та протидія поширенню таких хвороб;
 • посилення протидії шкідливим для здоров’я звичкам, зокрема, наркоманії, алкоголізму та тютюнокурінню, обмеження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв;
 • економічне стимулювання дотримання громадянами корисного для здоров’я способу життя;
 • розвиток професійного самоврядування медичних та фармацевтичних працівників;
 • громадський контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я та професійною діяльністю медичних та фармацевтичних працівників.

Закон набирає чинності зо дня, наступного за днем його опублікування.

logo