КМУ затвердив постанову щодо придбання медикаментів за державні кошти для дітей, хворих на рідкісні захворювання

17 листопада 2014
106
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

12 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання використання у 2014 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання» № 612

Кабінет Міністрів України прийняв  постанову «Питання використання у 2014 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання» від 12.11.2014 № 612, яка затверджує:

  • порядок використання у 2014 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання;
  • розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2014 рік для придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання.

Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю медикаментів для лікування дітей, хворих на муковісцидоз, на первинні (вроджені) імунодефіцити, та дітей, хворих на хворобу Гоше.

Порядок передбачає вирішення таких завдань:

  • структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської держадміністрацій, заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, забезпечують подання МОЗ заявок на закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі — товари) у порядку та строки, визначені МОЗ;
  • МОЗ здійснює контроль своєчасності подання, достовірності та змісту заявок, розподіл товарів між територіальними органами охорони здоров'я та підпорядкованими установами згідно з розрахунками, що проводяться з урахуванням потреби, зазначеної у заявках;
  • МОЗ може коригувати подані заявки пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків. Про результати коригування заявок та обсягів бюджетних коштів МОЗ повідомлятиме територіальним органам охорони здоров'я та підпорядкованим установам;
  • закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку;
  • МОЗ проводитиме щоквартальні моніторинги рівня забезпечення закладів охорони здоров'я товарами та перерозподілятиме їхні залишки у десятиденний строк згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках. Медичні заклади у визначені строки подаватимуть територіальним органам охорони здоров’я звіти щодо використання.
logo