-

Системне навчання експертів з питань управління якістю медичної допомоги

10 вересня 2014
47
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Близько ста експертів України пройдуть навчання за спеціально розробленою програмою циклу тематичного удосконалення «Акредитація — як механізм управління якістю медичної допомоги та підвищення її ефективності»

Як зазначив ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, професор Юрій ВОРОНЕНКО, навчання експертів з організації акредитації медичних установ є початком розширення сфери знань у системі післядипломної підготовки менеджерів, що потребує постійного доопрацювання і спрямовано на вирішення актуальної проблеми у вітчизняній системі охорони здоров’я — вдосконалення акредитації як одного з інструментів управління якістю медичної допомоги.

«Результати експертної оцінки установ визначатимуть певний рівень якості медичного обслуговування пацієнтів, що покладає на експертів високу відповідальність за якість акредитаційного процесу і обумовлює необхідність відповідного рівня їх знань та практичних навичок: з механізмів проведення акредитації, підготовки експертного висновку, побудови комунікацій з керівництвом та співробітниками медичної установи тощо», — сказав Юрій ВОРОНЕНКО.

Системне навчання експертів сприятиме регулярному оновленню їх знань відповідно до впровадження нових управлінських технологій із поліпшення якості медичної допомоги населенню України. «Високий кваліфікаційний рівень експертів дозволить не лише фахово проводити акредитацію, але й отримувати від них конструктивні пропозиції щодо поліпшення організації діяльності закладів охорони здоров’я на користь пацієнтам і співробітникам», — відмітила начальник управління з питань якості надання медичної допомоги МОЗ України Елла ГОРОВА.

logo